• ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  –  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Τι είναι ο Μυελός των Οστών ; (Bone Marrow)

  Ο Οστικός Μυελός (Bone Marrow) είναι ο μαλακός σπογγώδης ιστός, που βρίσκεται στο κέντρο των οστών. Στους ενήλικες, ο μυελός των οστών ευρίσκεται στα μεγάλα οστά και παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και συστατικά του πλάσματος. Δεδομένου ότι εκεί βρίσκεται η θέση παραγωγής, άωροι τύποι αυτών των κυττάρων θα βρίσκονται εκεί που ονομάζονται Βλαστοκύτταρα (Stem Cells).

  Τι είναι Συμπύκνωμα του Οστικού Μυελού ; (BMCBone Marrow Concetrate)

  H θεραπεία Bone Marrow Concetrate (BMC) γνωστή επίσης σαν Bone Marrow Aspirate Concetrate (BMAC) θεραπεία, είναι μια υποσχόμενη προχωρημένη αναγεννητική θεραπεία, η οποία βοηθά στην επιτάχυνση της θεραπείας μέτριας έως σοβαρής Οστεοαρθρίτιδας και κακώσεων των τενόντων.

  Πως γίνεται η θεραπεία με τα κύτταρα του Μυελού των Οστών ; (ΒΜC)

  Αν και είναι παρόμοια προς το Platelet-Rich Plasma (PRP) ως προς την ικανότητα του να βοηθήσει (to harness) την ικανότητα του σώματος να αυτοθεραπευθεί δια της βοήθειας των αυξητικών παραγόντων, το BMC χρησιμοποιεί επίσης τα αναγεννητικά κύτταρα, τα οποία περιέχονται μέσα στον οστικό μυελό του ιδίου του ασθενούς.

  Ο Οστικός μυελός περιέχει μια πλούσια «αποθήκη» Πολυδύναμων Βλαστοκυττάρων τα οποία μπορούν να ληφθούν από το ίδιο άτομο και να χρησιμοποιηθούν για την επέμβαση.  Κατ΄αντίθεση προς άλλα κύτταρα του σώματος, τα Βλαστοκύτταρα δεν είναι διαφοροποιημένα, δηλαδή είναι ικανά να διαφοροποιούν τα ίδια προς διαφόρους τύπους ιστών.

  Τι είναι η Bone Marrow Concetrate (BMC) θεραπεία ;

  Η θεραπεία με BMC είναι μια υποσχόμενη μη χειρουργική θεραπεία-αναγεννητικής φύσεως- η οποία αποσκοπεί να θεραπεύσει διάφορες ορθοπαιδικές παθήσεις, όπως είναι η Οστεοαρθρίτιδα και οι τενόντιες βλάβες. Το BMC είναι ένα συμπύκνωμα (concentrate) από Βλαστοκύτταρα με αναγεννητικές ικανότητες, τα οποία λαμβάνονται από το Μυελό των Οστών του ιδίου του ασθενούς. Ο Ορθοπαιδικός αφαιρεί μικρή ποσότητα μυελού των οστών από τον ίδιο τον ασθενή, το οποίο υποβάλλει σε φυγοκέντρηση για να δημιουργήσει ένα πανίσχυρο συμπύκνωμα, το οποίο στη συνέχεια εγχέεται στη πάσχουσα περιοχή.

  Η αφαίρεση Μυελού των Οστών  ή διαδικασία εγχύσεως είναι επώδυνη;

  Η διαδικασία στο σύνολό της γίνεται υπό τοπική αναισθησία και ενίοτε με τη χορήγηση «μέθης» στον ασθενή. Γενικά γίνεται πάρα πολύ καλά ανεκτή στον ασθενή και ίσως  να του προκαλέσει μικρή τοπική ενόχληση. Μερικές φορές στη περιοχή που έχει γίνει η έγχυση μπορεί να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη τοπική ευαισθησία, λόγω τοπικής φλεγμονώδους αντίδρασης προς τα εγχεόμενα BMC. Συνήθως αυτή η ενόχληση υποχωρεί μετά απο μερικές ημέρες. Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως είναι η Aspirin, Naproxen και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (NSAIDS) πρέπει να αποφεύγονται για μερικές ημέρες (6 έως 7), μετά την έγχυση, διότι μπορεί να εμποδίσουν τη διαδικασία επούλωσης η οποία διευκολύνεται από τη τοπική φλεγμονή μετά την έγχυση. Μπορεί να χρησιμοποιούνται άλλα φάρμακα για τη τοπική ενόχληση τα οποία δεν έχουν αντιφλεγμονώδη δράση.

  Γιατί χρησιμοποιείται BMC (Bone Marrow Concetrate);

  Σε αντίθεση με άλλα κύτταρα του σώματος, τα κύτταρα του Μυελού των Οστών δεν είναι διαφοροποιημένα, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν τα ίδια σε διάφορους τύπους κυττάρων-ιστών. Όταν συμβεί  μια κάκωση, ο συνήθης αριθμός των αναγεννητικών κυττάρων που απαιτείται για την αναγέννηση του ιστού, συχνά είναι ανεπαρκής. Με το MBC, η συγκέντρωση των αναγγεννητικών κυττάρων δίνει μια δυναμικότερη επουλωτική ικανότητα του κακοποιημένου ιστού και βοηθά στην ανάπτυξη και επιδιόρθωση, επιταχύνοντας τον φυσικό επουλωτικό μηχανισμό του σώματος.

  Αν και τα πλήρη οφέλη του BMC ακόμη είναι άγνωστα, έχει φανεί ότι μειώνεται το οίδημα, ο πόνος και βοηθείται η επούλωση του χόνδρου και του οστού.

  Ποιές καταστάσεις-παθήσεις θεραπεύονται με BMC ;

  Πάρα πολλές παθήσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν χορηγώντας BMC. Βασιζόμενοι στη διεθνή βιβλιογραφία, αρκετά καλά αποτελέσματα με τη χορήγηση BMC , αναμένονται στην αντιμετώπιση μέτριας μέχρι σοβαρής Οστεοαρθρίτιδας, και σε σοβαρές τενόντιες κακώσεις.

  Ποιες παθήσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν ;

  • Πόνος γόνατος: Οστεοαρθρίτιδα, χονδροπάθεια επιγονατίδος, κακώσεις των τενόντων, θλάσεις των συνδέσμων κλπ.
  • Πόνος Ισχίου: Οστεοαρθρίτιδα ισχίου, δυσλειτουργία της Ιερολαγονίου άρθρωσης, Τροχαντηρίτιδα, Σύνδρομο Λαγονο-κνημιαίας ταινίας, Σύνδρομο απιειοειδούς, κλπ.
  • Ωμος: Οστεοαρθρίτιδα, τενοντίτιδες του στροφικού πετάλου, τενοντίτιδα του δικεφάλου μυός, κλπ.
  • Αγκώνας: Πλαγία επικονδυλίτιδα (Tennis Elbow) εσω επικονδυλίτιδα (Golfer’s Elbow).
  • Καρπός-Ακρα χείρα:  Οστεοαρθρίτιδα, τενοντο-υμενίτιδα, κλπ.
  • Ποδοκνημική και Άκρος Πόδας: Τενοντίτιδα του Αχιλλείου τένοντα, Πελματιαία απονευρωτίτιδα, διαστρέμματα ποδοκνημικής.
  • Σπονδυλική Στήλη: Αρθροπάθεια των σπονδυλικών διαρθρώσεων (Facets), δυσλειτουργία των Ιερολαγονίων αρθρώσεων, κλπ.

  Ποια είναι η διαφορά θεραπείας μεταξύ PRP (PlateletRich Plasma) και BMC (Bone Marrow  Concetrate);

  Γενικά. Η θεραπεία με PRP είναι κατάλληλη για μικρής ή πολύ μέτριας βαρύτητας Οστεοαρθρίτιδα ή κάκωσης τενόντων.  Η θεραπεία με BMC  θα πρέπει να εφαρμόζεται σε πιο απαιτητικές καταστάσεις οστεοαρθρίτιδας.

  Πως γίνεται η λήψη και η χορήγηση ;

  Συνολικά η διαδικασία είναι απλή. Γίνεται υπό τοπική αναισθησία, ίσως και με τη παροχή μέθης. Ο οστικός μυελός λαμβάνεται από διάφορα μέρη, όπως είναι η πρόσθια ή η οπίσθια άνω λαγόνιος ακρολοφία, ο μηριαίος κόνδυλος και το πλατώ της κνήμης. Το συλλεγόμενο δείγμα περνά μέσα από φίλτρο και στη συνέχεια φυγοκεντρείται σε μεγάλη ταχύτητα, έτσι επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των αιμοπεταλίων (pletelets) και των Βλαστοκυττάρων (stem cells) από τα υπόλοιπα στοιχεία του οστικού μυελού. Το σύνολο των Βλαστοκυττάρων (stem cells) και των θεραπευτικών-επουλωτικών παραγόντων φέρεται υπό το όνομα Bone Marrow Concetrate (BMC) χορηγείται στη προβληματική περιοχή προς θεραπεία υπο ακτινοσκοπική ή υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση.

  Από τη στιγμή που θα γίνει η έγχυση στη περιοχή προς θεραπεία, τα αιμοπετάλια απελευθερώνουν τους αυξητικούς παράγοντες που «λένε» στα αναγεννητικά κύτταρα, σε τι κύτταρα θα εξελιχθούν και έτσι αρχίζει η αναγεννητική διαδικασία.  Συνολικά η διαδικασία λήψεως και χορηγήσεως γίνεται σε περίπου 2 ώρες και στη συνέχεια ο ασθενής πηγαίνει σπίτι του την ίδια ημέρα.

  Το BMC  είναι θεραπευτικό ή παρέχει μια πρόσκαιρη βοήθεια ;

  Όχι, αντίθετα προς τις ενέσεις κορτιζόνης οι οποίες καλύπτουν τα συμπτώματα και μπορεί να καταστρέψουν τους ιστούς, το BMC στοχεύει στις πηγές και οδούς του προβλήματος και προσπαθεί να θεραπεύσει τους ιστούς.

  Πόσες θεραπευτικές συνεδρίες απαιτούνται ;

  Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται να υποβληθούν σε μια μόνο συνεδρία θεραπείας με BMC, αυτού εξαιρουμένου από το μέγεθος της κάκωσης που έχουν υποστεί. Σε άλλες όμως πιο σοβαρές καταστάσεις, μπορεί να χρειασθεί να υποβληθούν και σε δεύτερη συνεδρία με BMC αργότερα.

  Πόσο γρήγορα μπορεί ο ασθενής να επιστρέψει στη συνήθη δραστηριότητά του ; 

  Τις πρώτες 2-3 ημέρες μετά την έγχυση BMC, υπάρχει κάποια ενόχληση και οίδημα στη περιοχή της έγχυσης. Περί το τέλος της πρώτης εβδομάδος τα συμπτώματα αρχίζουν να υποχωρούν και η φυσικοθεραπεία στην οποία υποβάλλεται ο ασθενής αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με BMC και γίνεται ευκολότερη η ανάρρωση. Γενικά ο κάθε ασθενής ανταποκρίνεται στη θεραπεία με BMC σε διαφορετικούς χρόνους.

  Υπάρχουν αντενδείξεις (αιτίες αποκλεισμού) για να μην υποβληθεί κάποιος σε θεραπεία με BMC;

  Κακοήθεις νεοπλασίες του μυελού των οστών (όπως είναι το Λέμφωμα), κακοήθεις νεοπλασίες γενικότερα και όχι μόνο του μυελού των οστών, Μεταστάσεις και Ενεργός συστηματική λοίμωξη, αποτελούν σαφείς αντενδείξεις. Εάν ο ασθενής λαμβάνει αντιπηκτικά φάρμακα, αυτά πρέπει να διακόπτονται μερικές ημέρες προηγουμένως αφού γίνει η κατάλληλη συνεννόηση με τον καρδιολόγο ή τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς.

  Καλύπτεται η θεραπεία με BMC  από την Ασφαλιστική εταιρία ;

  Μερικές Ασφαλιστικές εταιρίες δεν καλύπτουν το κόστος της θεραπείας με BMC, γιαυτό το λόγο πρέπει ο ασθενής να διερευνήσει το θέμα με τον ασφαλιστή του.

  Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αρχίσουν να φαίνονται αποτελέσματα από την θεραπεία με BMC;

  Oι περισσότεροι ασθενείς αρχίζουν να διαπιστώνουν κάποια βελτίωση των συμπτωμάτων τους, στις 2 με 3 εβδομάδες μετά τη θεραπεία με BMC. Μεγαλύτερο επίπεδο βελτίωσης διαπιστώνεται στις 6 εβδομάδες με 3 μήνες μετά την έγχυση. Στους ασθενείς δίδονται οδηγίες να είναι δραστήριοι και να ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης και ενίσχυσης του μυϊκού συστήματος κατ΄αυτή τη περίοδο.

  Leave a reply →