Κλείστε Ραντεβού Online

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιατρείο
Νεοφύτου Βαμβά 4
Κολωνάκι - Αθήνα
ΤΚ 10674, Ελλάδα
Τηλ: 210 7233967
Fax: 210 7213885
Fax: 210 8130977
Νοσ. METROPOLITAN
Εθν. Μακαρίου 9
Ν. Φάληρο - Αθήνα
ΤΚ 14342, Ελλάδα
Τηλ: 210 4809828
Fax: 210 4809319