• Ιερολαγονίτιδα αντιμετωπιζόμενη με εγχύσεις Platelet-Rich-Plasma (PRP) Περίπτωση, γυναίκας 20 χρονών

  Ιερολαγονίτιδα αντιμετωπιζόμενη με εγχύσεις Platelet-Rich-Plasma (PRP) Περίπτωση, γυναίκας 20 χρονών

  Περίπτωση, γυναίκας 20 χρονών

  Ασθενής γυναίκα, 20 χρονών, αιτιάτο δια συνεχή και επίμονο άλγος, το οποίο εντοπίζετο χαμηλά στην Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) και τους γλουτούς.

  Τα συμπτώματα άρχισαν χωρίς να υπάρχει προφανής αιτία. Ο γενόμενος τότε ακτινολογικός έλεγχος της Σπονδυλικής Στήλης και Πυέλου δια απλών ακτινογραφιών δεν έδειξε να υφίσταται κάποια συγκεκριμένη βλάβη ή ανωμαλία. Η αντιμετώπιση του άλγους ήταν συμπτωματική και περιελάμβανε φυσιοθεραπεία και αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

  Λόγω της παρατάσεως των συμπτωμάτων, παρά την αγωγή, εγένετο μετά τρίμηνο περαιτέρω κλινικο-ακτινολογικός έλεγχος.

  Ο κλινικός έλεγχος έδειξε την ύπαρξη πόνου στην προαναφερθείσα περιοχή του κορμού που αυξάνετο κατά τις ακραίες στροφικές και καμπτικές κινήσεις της Ο.Μ.Σ.Σ. και των ισχίων. Ο πόνος ήταν εντονότερος όταν ασκείτο πίεση στην περιοχή της οσφυο-ιερής Μ.Σ.Σ. και των ιερολαγονίων αρθρώσεων αμφοτεροπλεύρως, ιδιαίτερα όμως δεξιά.

  Οι ενοχλήσεις αυξάνοντο αρκετά με την ορθοστασία και τη βάδιση. Ενοχλήσεις υπήρχαν ακόμη και κατά τις ώρες της ανάπαυσής της καθώς και κατά την αλλαγή στάσης του σώματος. Δεν υπήρχαν ενοχλήσεις σε άλλα μέρη ή αρθρώσεις του σώματος.

  Ο εργαστηριακός έλεγχος, τυπικός αιματολογικός και ρευματολογικός, δεν είχε σαφή ευρήματα. Το ιστορικό της πασχούσης ήταν ελεύθερο από οιαδήποτε πάθηση  και δεν ελάμβανε φάρμακα, πλην των αναλγητικών-αντιφλεγμονωδών για το πρόβλημά της. Δεν είχε αθλητικές ή γυμναστικές δραστηριότητες. Ήταν φοιτήτρια Ανωτέρας Σχολής. Ζούσε σε ένα λογικό οικογενειακό  περιβάλλον και δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερα κοινωνικά ή ψυχολογικά προβλήματα. Είχε τις συνήθεις κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες ωστόσο λόγω των συνεχών ενοχλήσεων είχαν σημαντικά περιορισθεί.

  Ο έλεγχος δια απλών ακτινογραφιών της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) και της λεκάνης-ιερολαγονίων έδειξε :

  Εικόνα 1 : Παρατηρείται  ασάφεια της δεξιάς ιερολαγονίου άρθρωσης, ενδεικτική της ιερολαγονίτιδας.

   

  Ο έλεγχος δια Μαγνητικής Τομογραφίας έδειξε :

  Εικόνα 3 :  Μαγνητική Τομογραφία των ιερολαγονίων αρθρώσεων- Ακολουθία Τ2 Μετωπιαία  τομή Παρατηρείται αλλοίωση του σήματος στην περιοχή της δεξιάς ιερολαγονίου άρθρωσης.

   

  Ο ολόσωμος ραδιο-ισοτοπικός έλεγχος του σκελετού με Tc 99 MDP και γ-Camera τριών φάσεων έδειξε :

  Εικόνα 4 : Παρατηρείται αυξημένη πρόσληψη του ραδιο-ισοτόπου στη περιοχή των ιερολαγονίων αρθρώσεων, ιδιαίτερα στη δεξιά.

   

  Εικόνα 2 : Αξονική Τομογραφία, ιερολαγονίων αρθρώσεων. Μετωπιαία τομή : Παρατηρείται φλεγμονώδης αντίδραση της δεξιάς ιερολαγονίου άρθρωσης.

   

  Βάσει των κλινικο-ακτινολογικών ευρημάτων, η διάγνωση ήταν “Ιερολαγονίτιδα αγνώστου αιτιολογίας” και απόφασίσθηκε να αντιμετωπισθεί δια εγχύσεως Platelet-Rich-Plasma (PRP) στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις.

  Προκειμένου ωστόσο να διαπιστωθεί εάν οι ιερολαγόνιες αρθρώσεις είναι η πηγή των ενοχλήσεων, πραγματοποιήθηκε υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο έγχυση τοπικού αναισθητικού (Lidocaine) στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις. Διαπιστώθηκε σημαντική υποχώρηση των τοπικών ενοχλήσεων κατά τις επόμενες 3-4 ώρες γι΄αυτό θεωρήθηκε ότι οι ιερολαγόνιες αρθρώσεις αποτελούν την πηγή των ενοχλήσεων.

  Περαιτέρω, υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο έγινε έγχυση PRP στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις.

   

  Εικόνα 5  (α,β) :  Υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο έχουν τοποθετηθεί βελόνες στην ιερολαγόνια άρθρωση (δεξιά).

  Περί της τεχνικής της λήψης αίματος-παρασκευής και έγχυσης του PRP στις αρθρώσεις, διαβάστε στο Site του Καθηγητού Γεωργίου Σάπκα, www.sapkasgeorge.gr – περί της Αναγεννητικής Ιατρικής.

   Παρά το γεγονός ότι η πάσχουσα ήταν αλλεργική σε πολλούς παράγοντες, δεν υπήρξε αλλεργική αντίδραση κατά τη χορήγηση του PRP.

  Η περαιτέρω πορεία υπήρξε ομαλή και η πάσχουσα επανήλθε στη συνήθη καθημερινή ζωή. Ανέφερε οτι υπήρξε μεγάλη υποχώρηση των ενοχλήσεων από την περιοχή της  αριστερής και λιγότερο από της δεξιάς ιερολαγονίου άρθρωσης.

  Δια τον λόγο αυτό, μετά από ένα εξάμηνο επαναλήφθηκε η έγχυση στη δεξιά ιερολαγόνια άρθρωση. Οι ενοχλήσεις από τη δεξιά ιερολαγόνιο μειώθηκαν ακόμη περισσότερο και η  πάσχουσα αύξησε τις δραστηριότητές της χωρίς να λαμβάνει άλλα φάρμακα.

  Μετά από οκτώ μήνες περίπου υπέστη αλλεργικό σοκ, άγνωστο προς ποίους παράγοντες και αντιμετωπίσθηκε εκτάκτως σε Νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι η πάσχουσα είχε αναπτύξει αλλεργία σε πλείστους παράγοντες ακόμη και σε διάφορους τύπους κορτιζόνης.

  Η πάσχουσα, 12 περίπου μήνες μετά τη 2η έγχυση στη (Δ) ιερολαγόνιο, ανέφερε ότι είχε ήπιες σχετικά ενοχλήσεις, για τις οποίες ήθελε να υποβληθεί σε έγχυση PRP.

  Εκ νέου, υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, έγινε η 3η έγχυση PRP στη (Δ) ιερολαγόνιο χωρίς να προκληθεί καμμία παρενέργεια. Έκτοτε έχουν περάσει 12 περίπου μήνες και η πάσχουσα ενημέρωσε τηλεφωνικώς ότι είναι σε καλή κατάσταση με ικανοποιητικές δραστηριότητες και σε σχέση με την προ των εγχύσεων κατάσταση οι ενοχλήσεις της είχαν μειωθεί κατά 80% και έχει αλλάξει προς το καλύτερο η ποιότητα της ζωής της.

   

  Παρατηρήσεις

  1. Η ιερολαγονίτιδα είναι μια επώδυνη κατάσταση κατά την οποία η μία ή και οι δύο ιερολαγόνιες αρθρώσεις φλεγμαίνουν. Οι ιερολαγόνιες αρθρώσεις ευρίσκονται στο σημείο όπου η πύελος (λεκάνη) συναντά τη Σπονδυλική Στήλη. Συχνά ο πόνος που προέρχεται από τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις παρερμηνεύεται σαν οσφυαλγία, δηλαδή σαν πόνος που προέρχεται από την Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης.Διαγνωστικές μελέτες εδειξαν οτι η ιερολαγονίτιδα μπορεί να είναι αιτία οσφυαλγίας σε ποσοστό 10%-25%.

  2. Συμπτώματα Ο πόνος συνήθως εντοπίζεται στη βάση της Σπονδυλικής Στήλης, στούς γλουτούς και στα ισχία. Τα συμπτώματα τυπικά χειροτερεύουν επί:

  α. αλλαγής στάσης από το κάθισμα στην ορθοστασία
  β. παρατεταμένης βάδισης ή ορθοστασίας
  γ .ανέβασμα σκάλας
  δ. περιστροφών στο κρεββάτι
  ε. μεγάλης φόρτισης στο ένα πόδι

  3. Αιτίες Η ιερολαγονίτιδα προκαλείται από φλεγμονή των ιερολαγονίων αρθρώσεων. Στις αιτίες που ενοχοποιούνται για την ιερολαγονίτιδα, περιλαμβάνονται :

  α.  εκφυλιστική αρθρίτιδα ή οστεοαρθρίτιδα της Σπονδυλικής Στήλης
  β.  οποιεσδήποτε σπονδυλο-αρθροπάθειες στις οποίες περιλαμβάνονται η αγκυλοποιητική
  σπονδυλίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα κλπ.
  γ.  Η εγκυμοσύνη μπορεί να είναι αιτία, διότι προκαλεί φλεγμονή από τη διεύρυνση και
  “τέντωμα” των ιερολαγονίων αρθρώσεων, επειδή προετοιμάζονται για τον τοκετό. Το
  βάρος που αυξάνει κατά τη διάρκεια της κύησης, προκαλεί επίσης “τέντωμα”(streching)
  των ιερολαγονίων αρθρώσεων.
  δ.  Κακώσεις των ιερολαγονίων αρθρώσεων που συμβαίνουν κατά τα τροχαία ατυχήματα.
  ε.  Φλεγμονή των ιερολαγονίων αρθρώσεων μπορεί να προκληθεί από Φλεγμονή που
  συμβαίνει σε άλλο μέρος του σώματος, όπως είναι η ουρολοίμωξη, η λοίμωξη των
  γεννητικών οργάνων (μήτρα, σάλπιγγες, προστάτης)

  4. Διάγνωση H διάγνωση τίθεται δύσκολα. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει προσεκτικός κλινικός έλεγχος, για να εντοπισθεί ο πόνος και οι συνθήκες που τον προκαλούν .Οι απλές ακτινογραφίες, η Μαγνητική Τομογραφία, η Αξονική Τομογραφία και ο Ραδιο-ισοτοπικός έλεγχος μπορεί να αναδείξουν την ύπαρξη φλεγμονής των ιερολαγονίων αρθρώσεων.

  5. Θεραπεία

  α.  Στις πλείστες περιπτώσεις, η θεραπεία είναι συντηρητική, η οποία περιλαμβάνει τη
  φυσιοθεραπεία και τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Στις πιό σοβαρές περιπτώσεις γίνεται,
  υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, έγχυση Lidocaine (τοπικό αναισθητικό) και Κορτιζόνη. Οι
  εγχύσεις αυτές μπορεί να επαναληφθούν 3-4 φορές το χρόνο.Τα τελευταία χρόνια
  εφαρμόζεται Ορθοβιολογική θεραπεία. Συγκεκριμένα, γίνεται έγχυση στην Ιερολαγόνιο
  άρθρωση PRP ή Μεσεγχυματικών Βλαστοκυττάρων (MSCs).

  β.  Χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται σπανίως και μόνον στις περιπτώσεις όπου η
  συντηρητική θεραπεία έχει αποτύχει και ο πάσχων έχει σημαντικά λειτουργικά
  προβλήματα. Κατά την χειρουργική επέμβαση γίνεται “σταθεροποίηση” (fusion) της
  ιερολαγονίου άρθρωσης δια της εφαρμογής διαφόρων συστημάτων ένωσης του
  λαγονίου με το ιερόν οστούν.

  6. Σε πολύ μεγάλη πρόσφατα δημοσιευμένη πολυκεντρική μελέτη (2,3,4), δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά σε έγκυρες δημοσιεύσεις, όσον αφορά την έγχυση PRP ή BMC (Mεσεγχυματικά Βλαστοκύτταρα από τον Μυελό των Οστών). Ωστόσο, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα από τις εγχύσεις PRP (5), τα αποτελέσματα με BMC (Βone Marrow Concetrate) αναμένεται να είναι ισοδύναμα ή και καλύτερα των εγχύσεων με PRP, τα οποία έχουν δείξει οτι έχουν καλά αποτελέσματα.

  7. Στην περίπτωση της πάσχουσας, υπήρξε θετική ανταπόκριση των δύο ιερολαγονίων αρθρώσεων, με πολύ ικανοποιητική την συμπτωματολογία της, 12 μήνες μετά την τελευταία έγχυση PRP.

  8. Συμπερασματικά, η συντηρητική αντιμετώπιση της ιερολαγονίτιδας με την έγχυση Platelet Rich-Plasma (PRP) αποτελεί μία ασφαλή μέθοδο, η οποία υπόσχεται οτι μπορεί να δράσει

   

  References

  1. www.sapkasgeorge.gr Αναγεννητική Ιατρική

  2. Βone Marrow Concetrate (BMC) Therapy in Musculoskeletal Disorders: Evidence-Based Policy Position Statement of American Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP) Pain Physician 2020; 23-E85-E131.ISSN 2150-1149

  3. Degenerative Treatments for Spinal Conditions, Angelle Macarinas et al, Hospital for Spine Surgery-N.Y. Phys.Med.Rehab.Clin.N.Am. 27(2016) 1003-1017

  4. Use of Platelet-Rich-Plasma in treating Low Back Pain, Mirza Zain Bonig, March 2020

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Leave a reply →