• Κάταγμα Βραχιονίου Οστού

  Κάταγμα Βραχιονίου Οστού

  Περίπτωση : Γυναίκας, 70 χρονών

  Πρόβλημα : Η πάσχουσα, 70 χρονών, άρχισε να αιτιάται εντονότατο άλγος στην περιοχή της μεσότητας του Αριστερού Βραχιόνιου Οστού, το οποίο προοδευτικα χειροτέρευε.

  Στο ιστορικό της ασθενούς αναφέρεται (Αρ) μαστεκτομή για Ca, η οποία είχε πραγματοποιηθεί προ τριετίας. Μετά την μαστεκτομή, η πάσχουσα υποβλήθηκε σε συμπληρωματική χημειοθεραπευτική και ακτινοθεραπευτική αγωγή. Η ασθενής έκτοτε υπεβάλλετο στον τυπικό ανά 6μηνο μετεγχειρητικό έλεγχο.

  Ο γενόμενος ακτινολογικός έλεγχος του (Αρ) Βραχιόνιου Οστού ανέδειξε την ύπαρξη κατάγματος στη μεσότητα αυτού (Διάφυση) συνεπεία της διάβρωσης του οστού απο μετάσταση.(εικόνα 1 α,β)

  Εικόνα 1 α,β, :Ακτινογραφίες του Βραχιόνιου Οστού
  Παρατηρείται η οστική διάβρωση της Διάφυσης του Βραχιόνιου Οστού, η οποία έχει προκαλέσει κάταγμα αυτού.

   

  Προεγχειρητικός ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος του σκελετού, με TC99-MDP και γ-Camera τριών φάσεων.(εικόνα 2 α,β,γ)

  Εικόνα 2 (α,β,γ): Παρατηρείται η αυξημένη πρόσληψη του ραδιοϊσοτόπου στη μεσότητα του (Αρ)Βραχιόνιου Οστού, ενδεικτικό της οστεοβλαστικής δραστηριότητας της περιοχής, λόγω της μετάστασης.

   

  Για τη σταθεροποίηση του κατάγματος, αποφασίσθηκε να υποβληθεί άμεσα η ασθενής σε χειρουργική επέμβαση. Κατά τη χειρουργική επέμβαση επιτεύχθηκε η σταθεροποίηση του κατάγματος δια της εφαρμογής ενδομυελικού ήλου. (εικόνα 3 α,β,γ,δ)

  Εικόνα 3 (α,β,γ,δ):  Διεγχειρητική ακτινογραφία η οποία δεικνύει την τοποθέτηση ενδομυελικού ήλου, εντός του Βραχιόνιου Οστού.

   

  Εικόνα 4, (α,β)  Μετεγχειρητική προσθιοπισθία και πλαγία ακτινογραφία του (Αρ) Βραχιόνιου Οστού μετά την ενδομυελική ήλωση. Διαπιστώνεται η καλή σταθεροποίηση του Βραχιόνιου Οστού.

   

  Η περαιτέρω μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς υπήρξε πολύ καλή.  Άρχισε αμέσως μετεγχειρητικά να κινητοποιεί το (Αρ) άνω άκρο με ελάχιστες ενοχλήσεις.  Συμπληρωματικά υπεβλήθη σε ακτινοθεραπευτική αγωγή στην περιοχή της Διαφύσεως του Βραχιόνιου Οστού.

   

   

  Παρατηρήσεις

   

  1. Τα οστά των άνω άκρων και ειδικά το Βραχιόνιον Οστούν, αποτελούν συνήθη θέση μετάστασης απο κακοήθεις νεοπλασίες του Μαστού.
  2. Η ενδεικνυόμενη χειρουργική αντιμετώπιση εξαρτάται απο τη θέση που εντοπίζεται η μετάσταση.
  3. Στη προκειμένη περίπτωση, η μετάσταση προκάλεσε διάβρωση του οστού στη μεσότητα του Βραχιονίου, γεγονός που οδήγησε στο κάταγμα.
  4. Η ενδεικνυόμενη χειρουργική αντιμετώπιση είναι η τοποθέτηση ενδομυελικού ήλου που αμέσως επιτυγχάνει την ανάταξη και σταθεροποίηση του Βραχιόνιου Οστού.

   

   

  Βιβλιογραφία

   

  1. www.sapkasgeorge.gr
  2. Yazava Y.et al : Metastatic Bone Disease. A study of the surgical treatment of 166 pathologic humeral and femoral fractures. Clinical Orthopaedics and Related Research, 251: 213 – 219, 1990.
  3. Zore Z. et al; Surgical Treatment of Pathologic Fractures in patients with Metastatic Tumors. Coll.Anthropol. 33(4); 1383-1389, 2009.
  4. Frassica FJ. : Metastatic Bone Disease of the Humerus. J.Am.Acad.Orthop.Surg. 11(4):282-288, 2003.

   

   

   

  Leave a reply →