• Οσφυαλγία οφειλόμενη σε αστάθεια της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) αντιμετωπιζόμενη με την έγχυση Μεσεγχυματικών Βλαστοκυττάρων

  Οσφυαλγία οφειλόμενη σε αστάθεια της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) αντιμετωπιζόμενη με την έγχυση Μεσεγχυματικών Βλαστοκυττάρων

  Περίπτωση γυναίκας 46 ετών

   

  Ασθενής 46 χρόνων, αιτιάτο δια χρόνια οσφυαλγία η οποία αυξανόταν ιδιαίτερα μετά την έντονη καταπόνηση. Η πάσχουσα ασκείτο εντονότατα, ιδιαίτερα στη κολύμβηση, καθημερινά δε σχεδόν στην πισίνα κολυμπούσε 2 1/2-3 km., και τους καλοκαιρινούς μήνες κολυμπούσε περίπου την ίδια απόσταση στην ανοικτή θάλασσα.

  Δεδομένου ωστόσο ότι οι ενοχλήσεις της προοδευτικά επεδεινούτο, υποβλήθηκε σε κλινικο-ακτινολογικό έλεγχο. Κλινικά, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ευαισθησίας στην Ο.Μ.Σ.Σ., η οποία επεδεινούτο στις υπέρμετρες-ακραίες στροφές και κάμψη-έκταση του κορμού. Δεν υπήρχε ακτινοβολία του πόνου προς τα κάτω άκρα. Η ίδια σπανίως ελάμβανε αναλγητικά-αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

  Στο ιστορικό της ασθενούς δεν υπήρχε ιδιαίτερη πάθηση, πλην υπερθυρεοειδισμού, ο οποίος είχε αντιμετωπισθεί χειρουργικά.

  Ο ακτινολογικός έλεγχος  έδειξε την ύπαρξη σπονδυλολίσθησης χωρίς σπονδυλόλυση στο επίπεδο Ο3-Ο4.

  Εικόνα 1 (α,β,γ,δ)

  Μαγνητική Τομογραφία (1.12.2016) της Ο.Μ.Σ.Σ.-Ακολουθία Τ2 και Τ1

  Οβελιαία λήψη – τομή (α,β,γ) Παρατηρείται σπονδυλολίσθηση του 3ου, επί του 4ου οσφυϊκού σπονδύλου. Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι έχουν υποστεί εκφύλιση που έχει προκαλέσει απώλεια του ύψους των, με επακόλουθο την αντίστοιχη στένωση των μεσοσπονδυλίων διαστημάτων. Η εκφύλιση είναι εντονότερη στον μεσοσπονδύλιο δίσκο Ο3-Ο4, όπου και η μεσοσπονδύλιος στένωση είναι  μεγαλύτερη. Η σπονδυλολίσθηση οφείλεται στην εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου χωρίς να υφίσταται σπονδυλόλυση.

  Εγκαρσία λήψη – τομή  (δ) Στο επίπεδο Ο3-Ο4, παρατηρείται ότι δεν υφίσταται σπονδυλόλυση. Δεν υπάρχει πίεση του νωτιαίου σάκου ή των νευρικών ριζών. Ο 3ος οσφυϊκός έχει μετατοπισθεί προσθίως επί του 4ου οσφυϊκού σπονδύλου.

   

  Η πάσχουσα συνέχισε την ίδια καθημερινή της δραστηριότητα χωρίς να περιορίσει τις επίπονες αθλητικές της δραστηριότητες παρά τις αντίθετες συστάσεις που της έγιναν. Ελάμβανε ωστόσο  αναλγητικά κατά αραιά χρονικά διαστήματα, μετά ιδιαίτερα έντονη καταπόνηση.

  Λόγω της προοδευτικής αύξησης της οσφυαλγίας της, η πάσχουσα υποβλήθηκε σε νέο ακτινολογικό έλεγχο.

  Εικόνα 2 (α,β) 

  Ακτινογραφίες πλάγιες της οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) σε  κάμψη – έκταση.Παρατηρείται ότι σε κάμψη-έκταση της Ο.Μ.Σ.Σ. παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο το μέγεθος της μετατόπισης του 3ου προς τον 4ο οσφυϊκό σπόνδυλο (σπονδυλολίσθηση 1ου βαθμού). Διαπιστώνεται ωστόσο οτι εκδηλώνεται μεταβολή της γωνιώδους σχέσης μεταξύ των 2 σπονδύλων.

   

  Οι μικρές μεταβολές που παρατηρήθησαν όσον αφορά τη μετατόπιση και τη γωνιώδη σχέση μεταξύ του 3ου-4ου οσφυϊκού σπονδύλου, απεδόθησαν στη μεγάλη μείωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος, γεγονός που οδήγησε σε πολύ μειωμένη κινητικότητα μεταξύ των δύο σπονδύλων και στη δημιουργία οστεοαρθριτικής γέφυρας στο (Αρ) τμήμα της σπονδυλικής μονάδας Ο3-Ο4.

  Εικόνα 3 (α,β,γ,δ,ε) 

  Μαγνητική Τομογραφία (22.2.2019) της Ο.Μ.Σ.Σ.                                                                             Ακολουθία Τ2 & Τ1, τρία χρόνια μετά την προηγούμενη Μαγνητική Τομογραφία.

  Μετωπιαία τομή (α) Παρατηρείται σημαντική στένωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος στο επίπεδο Ο3-Ο4 και η ανάπτυξη οστεοαρθριτικών εκφυλίσεων στο (Αρ) τμήμα του επιπέδου Ο3-Ο4.

  Εγκάρσια τομή  (β) Παρατηρείται υπερτροφία της αριστερής σπονδυλικής διάρθρωσης (Facet) και μικρή σχετικά στένωση του συστοίχου μεσοσπονδυλίου τμήματος.

  Οβελιαία  τομή (γ, δ, ε) Είναι εμφανής η μεγάλη εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου στο επίπεδο Ο3-Ο4 καθώς και οι αντιδραστικές μεταβολές στα εκατέρωθεν σπονδυλικά σώματα (Modic II) Παρατηρείται υπερτροφία της αριστεράς σπονδυλικής διάρθρωσης (Facet).

   

  Εκτιμήθηκε ότι θα ήταν δυνατόν να προσφερθεί βοήθεια στη συμπτωματολογία της πάσχουσας, δια της αντιμετώπισης του πόνου που προερχόταν απο τις σπονδυλικές διαρθρώσεις (Facet).

  Δια τον σκοπό αυτό, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οι σπονδυλικές αρθρώσεις είναι πηγή πόνου στην ασθενή, έγινε υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο έγχυση του τοπικού αναισθητικού Lidocaine στις αρθρώσεις του επιπέδου Ο3-Ο4. Διαπιστώθηκε σημαντικότατη μείωση των ενοχλήσεων κατά τις προσεχείς 3-4 ώρες.

  Μετά τη θετική ανταπόκριση των αρθρώσεων στη δοκιμή με το τοπικό αναισθητικό, αποφασίσθηκε να γίνει έγχυση ομολόγων Μεσεγχυματικών Βλαστοκυττάρων στις σπονδυλικές αρθρώσεις.

  Η πράξη αυτή διενεργήθηκε στο χειρουργείο υπό άσηπτες συνθήκες. Τα Μεσεγχυματικά Βλαστοκύτταρα ελήφθησαν από το Μυελό του αριστερού λαγόνιου οστού.

  Υπό τοπική αναισθησία και “μέθη”, δια βελόνης/Trocar Jamshidi έγινε λήψη δια αναρρόφησης 30 ml μυελού των οστών από την προσθία άνω λαγόνια ακρολοφία. Ακολούθησε φυγοκέντρηση και διαχωρισμός του συμπυκνώματος το οποίο περιείχε Μεσεγχυματικά Βλαστοκύτταρα.

  Κατόπιν, υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, έγινε έγχυση 1-1,5 ml  των Μεσεγχυματικών Βλαστοκυττάρων στις σπονδυλικές αρθρώσεις Ο3-Ο4.

  Εκτεταμένη περιγραφή της τεχνικής λήψης και έγχυσης των Μεσεγχυματικών Βλαστοκυττάρων, υπάρχει στο Κεφάλαιο / Τμήμα :  ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ στο Site  www.sapkasgeorge.gr – “Η χρήση των Μεσεγχυματικών Βλαστοκυττάρων στην εκφύλιση των Σπονδυλικών Διαρθρώσεων (Facet Syndrome)”.

  Ταχέως, μετά την επέμβαση, άρχισε η επανακινητοποίηση, υποβαλλομένης αρχικά σε απλές ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών του κορμού και μετά 4 εβδομάδες άρχισε να κολυμπά στην πισίνα με προοδευτικά αυξανόμενη χρονική διάρκεια. Ηδη δύναται να διανύει 2,0 km στο νερό, στην πισίνα και στην ανοικτή θάλασσα.

  Η γενικότερη κατάστασή της, 12 μήνες μετά την έγχυση των Μεσεγχυματικών Βλαστοκυττάρων είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Όπως αναφέρθηκε, έχει πλήρεις δραστηριότητες, ουδέποτε ελάμβανε αναλγητικά  και η ίδια αναφέρει σε σχετικά ερωτηματολόγια ότι είχε βελτίωση των ενοχλήσεών της κατά 90%.

   

   

  Παρατηρήσεις

   

  1. Η ασθενής είχε υποστεί εκφύλιση των μεσοσπονδυλίων δίσκων των κατωτέρων τριών επιπέδων της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, ιδιαίτερα του δίσκου στο επίπεδο Ο3-Ο4. Η εκφύλιση του δίσκου στο επίπεδο Ο3-Ο4, ήταν η αιτία για την πρόκληση της σπονδυλολίσθησης του 3ου επί του 4ου οσφυϊκού σπονδύλου, η οποία ήταν της τάξεως 1ου βαθμού, δηλαδή λιγότερο από το 25%.

  2. Η εκφύλιση των μεσοσπονδυλίων δίσκων, οδηγεί σε εκφύλιση και των συστοίχων σπονδυλικών αρθρώσεων (Facets) . Η εκφύλιση των δίσκων και των αρθρώσεων είναι υπεύθυνη για την πρόκληση πόνου στην Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.), που μπορεί να ακτινοβολεί πλαγίως και προς τους γλουτούς και το άνω τριτημόριο των μηρών.

  3. Η αποτελεσματικότητα των Μεσεγχυματικών Βλαστοκυττάρων τα οποία λαμβάνονται από τον Μυελό των Οστών (BM-MSCs) έχει αποδειχθεί μέσα από πολλές εργασίες ότι είναι σαφώς μεγαλύτερη από την έγχυση άλλων παραγόντων, όπως είναι το Platelet Rich Plasma (P.R.P), η Κορτιζόνη και άλλοι αντιφλεγμονώδεις παράγοντες.Στην πρόσφατη μεγάλη Πολυκεντρική Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2020 (3) κατεφάνη η υπεροχή των Μεσεγχυματικών Βλαστοκυττάρων που λαμβάνονται από τον Μυελό των Οστών, έναντι άλλων φαρμακευτικών προϊόντων.

  4. Η λήψη και έγχυση των Μεσεγχυματικών Βλαστοκυττάρων γίνεται υπό άσηπτες συνθήκες στο χειρουργείο με τοπική αναισθησία και υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, ώστε να τοποθετηθούν τα Βλαστοκύτταρα με ακρίβεια στη σπονδυλική άρθρωση (Facets). Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες ή επιπλοκές από το σύνολο της διαδικασίας.

  5. Μετά την επέμβαση, αρχίζει άμεσα η κινητοποίηση του ασθενούς, ο οποίος υποβάλλεται σε προσεκτική κινησιοθεραπεία και μετά από 4-5 εβδομάδες επανέρχεται πλήρως στις πρότερες δραστηριότητές του.

   

  References :

  1. Regenerative Treatment for Spinal Condition Angelle Macarinas et al. Hospital for Special Surgery N.Y.- USA  Phy. Med. Rehab. – Clin. N. Am. 27 (2016),1003-1017

  2.  www.sapkasgeorge.gr  Αναγεννητική Ιατρική

  3. Bone Marrow Concetrate (BMC) Therapy in Musculoskeletal Disorders : Evidence-Based Policy Position Statement of American Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP), Laxmaiah Menchikanti et al., Pain Physician 2020 ;3:E85 E131 ISNN 2150-1149 www.painphysicianjournal.com

   

  Leave a reply →