• Περίπτωση Αγ.Νι: Σπονδυλοδισκίτιδα (λοίμωξη σπονδυλικής στήλης)

  Ο Αγ. Νι. 46 ετών άρχισε να παραπονιέται για πόνο στην οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) τον Αύγουστο του 2017, χωρίς να υπάρχει εμφανής αιτία. Ο πόνος εντοπιζόταν στην σπονδυλική στήλη με επέκταση στο αριστερό κάτω άκρο, με μικρή έκπτωση της μυικής ισχύος του αριστερού ποδιού (4-5 εκτείνοντες μύες).

  Ο πάσχων αντιμετωπίστηκε με τη συνήθη φαρμακευτική αγωγή (αντιφλεγμονώδη) και φυσιοθεραπεία.

  Λόγω επιδείνωσης των συμπτωμάτων το Νοέμβριο του ιδίου έτους εγένετο έλεγχος της Ο.Μ.Σ.Σ. με μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε παθολογική εξεργασία στο επίπεδο Ο5-Ι1 του 5ου οσφυικού – 1ου ιερού σπονδύλου, και ολόσωμος ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος με Τεχνήτιο 99-MDP και γ-κάμερα, 3 φάσεων.

  Εικ 1: Προ-εγχειρητική Μαγνητική Τομογραφία ΟΜΣΣ α,β,γ,δ Οβελιαία (Sagittal) λήψη – Ακολουθία Τ1-Τ2 , ε,στ Εγκάρσια (Axial) λήψη – Ακολουθία Τ2
  Παρατηρείται έντονη φλεγμονώδης ιστική αντίδραση στο επίπεδο Ο5-Ι1 η οποία αφορά τους σπονδύλους Ο5 και Ι1 και τον μεσοσπονδύλιο δίσκο Ο5-Ι1.

  Εικ 2 – Ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος με Τεχνήτιο 99-MDP και γ-κάμερα, 3 φάσεων.
  Παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση του ισοτόπου στο επίπεδο Ο5-Ι1.

  Ο ασθενής δεν παρουσίαζε πυρετική κίνηση. Στο ιστορικό του ασθενούς περιλαμβάνεται πληθώρα χειρουργικών επεμβάσεων (χολοκυστεκτομή, στομάχου, πλαστικές κ.α.)

  Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε αυξημένη ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών (ΤΚΕ 60 mm/1h) καθώς και αυξημένη CR-P. Οι καλλιέργειες αίματος, ούρων και κοπράνων ήταν αρνητικές και γενικότερα ο εκτεταμένος εργαστηριακός και ακτινολογικός έλεγχος δεν κατάφερε να θέσει διάγνωση στο υφιστάμενο πρόβλημα.

  Κατόπιν τούτων αποφασίστηκε να γίνει κλειστή βιοψία δια βελόνης, για να ληφθούν ιστικά δείγματα για εξέταση.

  Εικ 3 – (α,β,γ,δ,ε,,στ,ζ,η,θ) Δια-επεμβατικές φωτογραφίες βιοψίας με χρήση του συστήματος πλοηγήσεως O-ARM. Οστικά δείγματα έχουν ληφθεί από το μεσοσπονδύλιο δίσκο Ο5-Ι1 και τους εκατέρωθεν σπονδύλους Ο5 και Ι1.
  (ι,ια) Δείγματα οστικά και κυτταρικά.

  Τα αποτελέσματα της ιστολογικής και κυτταρολογικής εξέτασης δεν έδωσαν απόλυτα σαφή διάγνωση για το υφιστάμενο παθολογικό υπόστρωμα, ωστόσο οι κυριότερες ενδείξεις ήταν υπέρ φλεγμονής σταφυλοκοκκικής αιτιολογίας.

  Ο πάσχων ετέθει σε φαρμακευτική αγωγή με συνδυασμό αντιβιοτικών και διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση του πόνου του και των εργαστηριακών ευρημάτων. Ο ασθενής εξήλθε του νοσοκομείου και συνέχισε την αγωγή δια στόματος (παρόμοια με την ενδοφλέβια που ακολουθούσε).

  Ωστόσο λίγες μέρες αργότερα διαπιστώθηκε επιδείνωση του πόνου του γι’ αυτό και επανεισήχθει, οπότε έγινε εκ νέου έλεγχος της Ο.Μ.Σ.Σ. με μαγνητική τομογραφία.

  Εικ 4 – Μαγνητική Τομογραφία ΟΜΣΣ α,β Μετωπιαία (Coronal) Λήψη  γ,δ Οβελιαία (Sagittal) λήψη – Ακολουθία Τ1-Τ2 , ε,στ,ζ Εγκάρσια (Axial) λήψη – Ακολουθία Τ2
  Παρατηρείται αυξημένη προ και περισπονδυλική ιστική αντίδραση.

  Λόγω των ευρημάτων της μαγνητικής τομογραφίας και επιδείνωσης των συμπτωμάτων αποφασίστηκε αναπροσαρμογή της αντιβιοτικής θεραπείας. Με την εφαρμογή του νέου θεραπευτικού σχήματος, η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ καλή ως αναφορά στα συμπτώματα και τα εργαστηριακά ευρήματα.

  Ο ασθενής υποβλήθηκε στη θεραπεία για περίοδο τριών μηνών (εκτός νοσοκομείου) και υπήρξε πλήρης αποκατάσταση.

  Παρατηρήσεις

  α) Η διάγνωση των λοιμώξεων της σπονδυλικής στήλης απαιτεί εκτεταμένο εργαστηριακό και ακτινολογικό έλέγχο.
  β) Δύσκολα τίθεται διάγνωση μέσω των ανωτέρω εξετάσεων.
  γ) Η βιοψία δια βελόνης, με λήψη δειγμάτων από τους σπόνδυλους και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους, καθίσταται αναγκαία.
  δ) Η θεραπεία δια αντιβιωτικών πρέπει να εφαρμόζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 3 μηνών).

   

  Leave a reply →