• Περίπτωση Ευ. Πυ.: Σταφυλοκοκκική λοίμωξη σπονδυλικής στήλης

  Περίπτωση Ευ. Πυ.: Σταφυλοκοκκική λοίμωξη σπονδυλικής στήλης

  Ο Ευ. Πυ. 56 ετών παραπονιόταν για πόνους στη Θωρακική Μοίρα της σπονδυλικής στήλης (Θ.Μ.Σ.Σ.) στο ύψος των ωμοπλατών, χωρίς προφανή αιτία. Μετά από δύο μήνες εμφάνισε νευρολογικές διαταραχές στα κάτω άκρα.

  Αποφασίστηκε η εισαγωγή του στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Κ.Α.Τ. προκειμένου να διερευνηθεί το πρόβλημά του.

  Ο κλινικός έλεγχος έδειξε:
  α) Πόνο εντοπιζόμενο στο επίπεδο Θ5-Θ6 της Θ.Μ.Σ.Σ. με αντανάκλαση στις πλευρές.
  β) Κινητικο-αισθητικές διαταραχές στα κάτω άκρα (Σύνδρομο Brown Sequard)

  Εικ. 1: Προσθιοπίσθια (α) και Πλαγία (β) ακτινογραφία της Θ.Μ.Σ.Σ.
  Παρατηρούνται εκφυλιστικές αλλοιώσεις στους θωρακικούς σπονδύλους χωρίς σαφή παθογνωμονικά ευρήματα.

  Εικ . 2: Αξονική τομογραφία (Οβελιαία τομή) της Θ.Μ.Σ.Σ.
  Παρατηρείται καταστροφή του μεσοσπονδυλίου δίσκου και φθορά των παρακειμένων σπονδυλικών σωμάτων. Διαπιστώνεται προβολή μάζας όπισθεν των σπονδυλικών σωμάτων εντός του σπονδυλικού σωλήνα.

  Εικ. 3: Μαγνητική τομογραφία της Θ.Μ.Σ.Σ. οβελιαία τομή, ακολουθία Τ1 & Τ2
  Παρατηρούμε την αλλοίωση του σήματος σε όλες τις ακολουθίες, ενδεικτικό της ύπαρξης λοιμώξεως στο μεσοσπονδύλιο δίσκο και εκατέρωθεν αυτού στα σπονδυλικά σώματα. Είναι εμφανής η ύπαρξη επισκληριδίου αποστήματος στο σύστοιχο επίπεδο Θ5-Θ6 (ζ,η)

  Εικ. 4: Μαγνητική τομογραφία της Θ.Μ.Σ.Σ. εγκάρσια λήψη, ακολουθία Τ1 & Τ2
  Διαπιστώνεται η καταστροφή του μεσοσπονδυλίου δίσκου, φλεγμονώδεις περισπονδυλικές μάζες πλαγίως και προσθίως και οπισθίως ύπαρξη επισκληριδίου αποστήματος

  Λόγω των υφισταμένων νευρολογικών προβλημάτων αποφασίστηκε χειρουργική αντιμετώπιση του περιστατικού με στόχο την αφαίρεση των κατεστραμμένων σπονδύλων και την αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού.

  Κατόπιν δεξιάς θωρακοτομής αφαιρέθηκε ο κατεστραμένος μεσοσπονδύλιος δίσκος κάθως επίσης και το σπονδυλικό σώμα του Θ5 και της άνω επιφανείας του Θ6. Το κενό που δημιουργήθηκε υποκαταστάθηκε από κύλινδρο τιτανίου (τύπου Harms) ο οποίος γεμίστηκε με ομόλογα σπογγώδη οστικά μοσχεύματα. Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος που αφαιρέθηκε, καθώς και τα οστικά τεμάχια εστάλησαν για καλλιέργεια και παθολογο-ανατομική εξέταση.

  Εικ. 5: Διεγχειρητικές φωτογραφίες
  (α) Κύλινδρος τιτανίου (τύπου Harms) που έχει τοποθετηθεί στη θέση του οστικού κενού
  (β) Συμπληρωματική σταθεροποίηση της περιοχής με σύστημα σπονδυλοδεσίας M.O.S.S. (βίδες και ράβδους)

  Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε εξαιρετική και ο ασθενής εξήλθε του νοσοκομείο λαμβάνοντας σχετικές οδηγίες.

  Η παθολογο-ανατομική εξέταση των οστικών τμημάτων και των παραρθρικών μορίων, έδειξε οξεία φλεγμονή. Η καλλιέργεια ανέδειξε την ύπαρξη σταφυλοκοκκικών στοιχείων. Ο ασθενής ακολούθησε αντιβιοτική αγωγή η οποία περιλάμβανε Dalacin, Ciproxin και Azaktam για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

  Ο ασθενής παρακολουθήθηκε για μακρά σειρά ετών και υπήρξε πλήρης νευρολογική αποκατάσταση.

  Εικ. 6: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες (α,β) 3 και (γ,δ) 9 έτη μετά την επέμβαση
  Παρατηρείται η σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης και η ακεραιότητα των υλικών

   

  Παρατηρήσεις
  1. Οι λοιμώξεις της σπονδυλικής στήλης μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα σοβαρές με πλήρη καταστροφή σπονδυλικών σωμάτων και πίεση του νωτιαίου μυελού από πρόκληση επισκληρίδιου αποστήματος.
  2. Οι νευρικές διαταραχές μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αναλόγως του επιπέδου της βλάβης (Επίπεδο αυχενικής μοίρας τετραπληγία, επίπεδο θωρακικής μοίρας παραπληγία).
  3. Εφόσον τα σπονδυλικά σώματα καταστραφούν και προκληθούν νευρολογικές διαταραχές η αντιμετώπιση πρέπει να είναι χειρουργική το ταχύτερο δυνατόν.
  4. Η έγκαιρη αντιμετώπιση (εφόσον δεν έχει εγκατασταθεί πλήρης παραπληγία ή τετραπληγία) μπορεί να επαναφέρει πλήρως τη νευρική λειτουργία.

  Leave a reply →