• Περίπτωση : Κ.Ι. Κακοήθης Νεοπλασία Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης

  Περίπτωση : Κ.Ι. Κακοήθης Νεοπλασία Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης

  Ιστορικό: Ο κύριος Κ.Ι. 69 ετών άρχισε να παραπονείται περί τις αρχές Νοεμβρίου 2017 για πόνο εντοπιζόμενο στην αυχενική περιοχή της σπονδυλικής στήλης χωρίς κάποια προφανή αιτία. Για την αντιμετώπιση του πόνου υποβλήθηκε στην συνήθη συντηρητική αγωγή  η οποία περιελάμβανε φυσικοθεραπεία και μυοχαλαρωτικά αναλγητικά φάρμακα.

  Μια εβδομάδα μετά την έναρξη της φυσικοθεραπείας ο ασθενής αισθάνθηκε μεγαλύτερο πόνο και άκουσε ένα “κρακ” στον αυχένα του μετά το οποίο έχασε την σταθερότητα του αυχένα ο οποίος κυρτώθηκε προς τα εμπρός με ταυτόχρονη εμφάνιση νευρολογικών διαταραχών στο δεξί άνω άκρο. Η φυσικοθεραπευτική ωστόσο αγωγή συνεχίστηκε διότι οι εκδηλώσεις αυτές θεωρήθηκαν ότι ήταν απόρροια του πόνου.

  Λόγω όμως της εμμονής των συμπτωμάτων μετά την παρέλευση τριών εβδομάδων από την εμφάνισή των, συνεστήθη απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία.

  Η μαγνητική τομογραφία (19/12/2017) έδειξε την καταστροφή του 6ου αυχενικού σπονδύλου και πίεση του νωτιαίου μυελού στο ίδιο επίπεδο.

  Εικόνα 1 α,β : Μαγνητική τομογραφία ακολουθία Τ1 και Τ2. Οβελιαία λήψη (sagittal). Παρουσιάζεται η καταστροφή του 6ου αυχενικού σπονδύλου με πίεση του νωτιαίου μυελού από παρεκτοπισμένο οπισθίως τμήμα του σπονδύλου.

   

  Εικόνα 2 α,β,γ,δ, : Ακουλουθίες Τ1 και Τ2. Εγκάρσιες λήψεις (axial), Διαπιστώνεται η ύπαρξη νεοπλασματικών μαζών στο επίπεδο του 6ου αυχενικού σπονδύλου , κυρίως δεξιά,  και προσβολή επίσης των οπισθίων σπονδυλικών στοιχείων.

   

  Εικόνα 3 α,β: Ακολουθία Τ1. Μετωπιαία και λοξή λήψη (coronal). Παρατηρείται η καταστροφή του σώματος του 6ου αυχενικού σπονδύλου και των οπισθίων σπονδυλικών στοιχείων του ιδίου σπονδύλου.

  Ο ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος του σκελετού με TC 99 – MDP και γ-camera τριών φάσεων έδειξε οστικές εντοπίσεις εκτός από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στις κατώτερες θωρακικές πλευρές.

  Εικόνα 4 α : 1η φάση, Εικόνα 4 β: 2η φάση, Εικόνα γ,δ: 3η φάση

  Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε αυξημένη ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων (Τ.Κ.Ε. 105).

  Λόγω της υφισταμένης αστάθειας της σπονδυλικής στήλης και των νευρολογικών συμπτωμάτων αποφασίσθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος σε δύο στάδια.

  Στο πρώτο στάδιο προγραμματίστηκε  με πρόσθια προσπέλαση, να γίνει αφαίρεση του προσβεβλημένου σπονδυλικού σώματος και υποκατάσταση αυτού με εκπτυσσόμενο κύλινδρο τιτανίου και συμπληρωματικά σταθεροποίηση του αυχένα της σπονδυλικής στήλης με πλάκα οστεοσύνθεσης και βίδες.

  Στο δεύτερο στάδιο βάσει του προγράμματος θα γίνει οπισθία αυχενική σταθεροποίηση.

  Εικόνα 5 α,β : Μετεγχειρητική ακτινογραφία, προσθιο-οπισθία και πλαγία, αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Κατόπιν προσθίας προσπελάσεως, ο κατεστραμμένος 6ος αυχενικός σπόνδυλος έχει υποκατασταθεί με εκπτυσσόμενο κύλινδρο από τιτάνιο. Έγινε σταθεροποίηση της περιοχής με πλάκα και βίδες τιτανίου μεταξύ του 5ου και του 7ου αυχενικού σπονδύλου.

  Το σώμα του σπονδύλου που αφαιρέθηκε δόθηκε για ιστολογική εξέταση η οποία έδειξε την ύπαρξη “Πολλαπλού Μυελώματος”, συγκεκριμένα “Διήθηση οστικών τεμαχιδίων των σπονδύλων από νεόπλασμα με μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά πλασματοκυτταρικού μυελώματος“.

  Το πρώτο στάδιο τερματίστηκε την ίδια ημέρα λόγω ειδικών ιατρικών και χειρουργικών προβλημάτων. Αμέσως μετεγχειρητικά ο ασθενής νοσηλεύθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας και προγραμματίστηκε για την οπισθία σταθεροποίηση της αυχενο-θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

  Εικόνα 6 α,β,γ,δ: Μετεγχειρητική αξονική τομογραφία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
  α) Οβελιαία τομή (sagittal). Παρατηρείται η υποκατάσταση του σώματος με κύλινδρο τιτανίου και η τοποθέτηση πλάκας μεταξύ του 5ου και 7ου αυχενικού σπονδύλου. β,γ,δ) Εγκάρσιες τομές (axial). Παρατηρούνται 1ον η απελευθέρωση του σπονδυλικού σωλήνα και 2ον η προσβολή των οπισθίων σπονδυλικών στοιχείων (σπονδυλικό τόξο) από το πολλαπλούν μυέλωμα.

  Η γενική κατάσταση του ασθενούς βελτιώθηκε και κατόπιν αιτήματός του εξήλθε από το νοσοκομείο με σκοπό να επανέλθει εντός ολίγων ημερών για την ολοκλήρωση και του δεύτερου σταδίου αντιμετώπισης του προβλήματός.

  Όταν επανήλθε για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της αντιμετώπισης κατά τον συνήθη προεγχειρητικό έλεγχο διαπιστώθηκε απώλεια της στήριξης λόγω της καταστροφής του 7ου αυχενικού σπονδύλου από το πολλαπλούν μυέλωμα.

  Εικόνα 7: Προ-εγχειρητική ακτινογραφία. Διαπιστώνεται η απώλεια στήριξης λόγω της καταστροφής του 7ου αυχενικού σπονδύλου.

  Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε επανεγχείρηση προσθίως για την αφαίρεση του προσβεβλημένου 7ου αυχενικού σπονδύλου και τοποθέτηση νέου κυλίνδρου. Ταυτόχρονα έγινε και οπίσθια σταθεροποίηση με ράβδους τιτανίου και βίδες.

  Εικόνα 8 α,β,γ,δ: α) Διεγχειρητική φωτογραφία αντικατάστασης του κυλίνδρου από τιτάνιο και σταθεροποίηση με πλάκα οστεοσύνθεσης και βίδες. β) Διεγχειρητική φωτογραφία οπίσθιας αυχενο-θωρακικής (περιοχή Α3 – Θ3) τοποθέτησης ράβδων και βιδών. γ, δ) Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες όπου φαίνεται η σταθεροποίηση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με τον νέο κύλινδρο τιτανίου και ράβδους οστεοσύνθεσης προσθίως και οπισθίως.

  Ο ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο φορώντας κολάρο αυχένος και περαιτέρω παρακολουθείται από ειδικούς αιματολόγους για την αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος.

   

  Παρατηρήσεις:

  1. Το πολλαπλούν μυέλωμα αποτελεί νεοπλασματική εξεργασία η οποία μπορεί να προκαλέσει καταστροφή των σπονδυλικών σωμάτων με συνέπεια την αστάθεια της περιοχής και την εμφάνιση νευρολογικών διαταραχών λόγω πίεσης του νωτιαίου μυελού.
  2. Όταν εμφανιστούν νευρολογικά συμπτώματα λόγω της καταστροφής των σπονδυλικών σωμάτων η χειρουργική αντιμετώπιση κρίνεται αναγκαία.
  3. Το προσβεβλημένο σπονδυλικό σώμα υποκαθίσταται προσθίως από κύλινδρο εκ τιτανίου και η περιοχή συμπληρωματικά σταθεροποιείται με πλάκα οστεοσύνθεσης και βίδες.
  4. Σε περίπτωση που η περιοχή της σπονδυλικής στήλης είναι ιδιαιτέρως ασταθής επιβάλλεται να γίνει και οπίσθια σταθεροποίηση με σύστημα ράβδων και βιδών (Ινιο – αυχενική, ή αυχενική ή  αυχενο- θωρακική σπονδυλοδεσία).
  5. Συμπληρωματική χημειοθεραπευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος είναι απαραίτητη.
  6. Υφίσταται μεγάλο ποσοστό διεγχειρητικών και ιδιαίτερα μετεγχειρητικών επιπλοκών:
   • Κυρίως λοιμώξεων λόγω διαταραχής του ανοσολογικού μηχανισμού
   • Απώλεια της σταθερότητας της περιοχής λόγω περαιτέρω καταστροφής των σπονδύλων όπου γίνεται η τοποθέτηση των υλικών σταθεροποίησης.
  Leave a reply →