• Περίπτωση Ν. Π.: Σκολίωση Ενηλίκων – Χειρουργική Αντιμετώπιση

  Περίπτωση Ν. Π.: Σκολίωση Ενηλίκων – Χειρουργική Αντιμετώπιση

  Η Ν. Π. 37 ετών έπασχε από ιδιοπαθή εφηβική σκολίωση, η οποία εξελίχθηκε προοδευτικά. Δεν είχε υποβληθεί σε κάποια αντιμετώπιση κατά την εφηβική ηλικία.

  Σε ηλικία 35 ετών άρχισε να παραπονιέται για πόνο, εντοπιζόμενο στην κατώτερη περιοχή της σπονδυλικής στήλης, ο οποίος ανταποκρινόταν ελάχιστα στη λήψη αναλγητικών. Επιπλέον το σώμα της παρουσίαζε επιδείνωση της παραμορφώσεώς του με κλίση – παρεκτόπιση προς τα αριστερά. Ακολούθησε η συνήθης συντηρητική αγωγή (παυσίπονα, φυσικοθεραπεία, λουτροθεραπεία κ.α.) χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

   

  Εικ 1: Προεγχειρητικές φωτογραφίες και ακτινογραφίες

  (α) Φωτογραφία σε ορθία στάση. Παρατηρείται η μεγάλη ασυμμετρία του κορμού.
  (β) Φωτογραφία σε ορθία στάση με προσθία κάμψη (Adams Test). Παρατηρείται ο έντονος ύβος λόγο της παραμορφώσεως των πλευρών του θωρακικού τοιχώματος.
  (γ) Ορθία στάση, ουδέτερη θέση. Παρατηρείται αριστερά θωρακο-οσφυϊκή σκολίωση (Θ10-Ο3) 55 μοίρες κατά Cobb
  (β,δ) Υπτία θέση υπό έλξη. Παρατηρείται μείωση της σκολίωσης στις 40 μοίρες γεγονός που δείχνει τη μεγάλη δυσκαμψία της σκολιωτικής παραμόρφωσης
  (δ,ε) Πλάγιες: Παρατηρείται ότι η θωρακική κύφωση είναι 37 μοίρες

  Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, αποφασίστηκε χειρουργική επέμβαση σπονδυλοδεσίας, ώστε να διορθωθεί η παραμόρφωση και να υποχωρήσουν οι πόνοι.

  Εικ 2: Διεγχειρητικές Φωτογραφίες (α, β, γ,δ). Η επέμβαση έγινε υπό συνεχή  ακτινολογική καθοδήγηση με το σύστημα O-ARM, για την ακριβή τοποθέτηση των διαυχενικών βιδών και Νευροπαρακολούθηση για τον συνεχή έλεγχο της λειτουργικότητας του νευρικού συστήματος.

  Εικ 3: Διεγχειρητικές Φωτογραφίες. Ακτινολογική απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης με την τοποθέτηση των υλικών

  Εικ 4: Διεγχειρητικές Φωτογραφίες. Τοποθέτηση των υλικών σπονδυλοδεσίας

  Δεν υπήρξαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές και η ασθενής κινητοποιήθηκε την 2η μετεγχειρητική ημέρα και εξήλθε την 6η ημέρα, χωρίς χρήση κηδεμόνα.

   

  Εικ 5: Πλαγία και προσθιο-οπισθία μετεγχειρητική ακτινογραφία.
  Παρατηρείται α) Φυσιολογική θωρακική κύφωση και οσφυϊκή λόρδωση β) Επίτευξη μεγάλης διόρθωσης της θωρακο-οσφυϊκης σκολίωσης

   

  Παρατηρήσεις:
  1) Η εφηβική σκολίωση δε σταματά στην ηλικία των 17-18 ετών, όταν επέρχεται η σκελετική ωρίμανση, αλλά συνήθως εξελίσσεται ιδιαιτέρως όταν είναι άνω των 35 μοιρών
  2) Η σκολίωση επιδεινώνεται με ρυθμό μισής με μιας μοίρας ετησίως, που μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως σωρρευτικά αποκτά μεγάλο μέγεθος
  3) Συνήθως στην ηλικία των 35-40 ετών η παραμόρφωση είναι τόσο μεγάλη που αρχίζουν να προκαλούνται προβλήματα στη βάση της σπονδυλικής στήλης (εκφύλιση δίσκων και σπονδυλικών διαρθρώσεων) με κύρια συμπτώματα πόνους, οι οποίοι δεν υποχωρούν παρά την εφαρμοζόμενη συντηρητική αγωγή
  4) Η χειρουργική αντιμετώπιση – σπονδυλοδεσία, αποτελεί την ενδεικνυόμενη θεραπευτική αγωγή για τη διόρθωση της παραμόρφωσης και την απαλλαγή του πόνου.
  5) Η μη έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση, επιβαρύνει τη συμπτωματολογία και την σπονδυλική παραμόρφωση, λόγω της μονιμότητος των εκφυλίσεων και της επερχομένης ανελαστικότητος της σπονδυλικής στήλης.

  Leave a reply →