• Περίπτωση Πα. Γι.: Επανεγχείρηση σκολίωσης ενηλίκων

  Περίπτωση Πα. Γι.: Επανεγχείρηση σκολίωσης ενηλίκων

  Η κα Πα.Γι. 61 ετών, έπασχε από σκολίωση της σπονδυλικής στήλης από νεαρή ηλικία. Σε ηλικία περίπου 40 ετών άρχισε να παραπονιέται για πόνο στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Η αντιμετώπιση του πόνου ήταν συντηρητική. Προοδευτικά ο πόνος επιδεινώθηκε παρά την αγωγή, γι’ αυτό αναζήτησε περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση.

  Εικ 1: Προεχειρητικές ακτινογραφίες της σπονδυλικής στήλης σε όρθια στάση. α) Ουδέτερη θέση β) Κάμψη Αριστερά
  Παρατηρείται: Δεξιά θωρακική σκολίωση 33 μοιρών κατά Cobb, αριστερή θωρακο-οσφυϊκή 15 μοιρών και δεξιά οσφυϊκή 27 μοιρών.

  Εικ2: Αξονική τομογραφία οσφυϊκής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης
  Παρατηρείται 1) Πλαγία παρεκτόπιση των οσφυϊκών σπονδύλων, 2) Εκφύλιση των μεσοσπονδυλίων δίσκων, 3) Έντονες σπονδυλοα-αρθροιτικές αλλοιώσεις, 4) Σπονδυλόλυση του 5ου οσφυϊκού σπονδύλου αριστερά

  Τον Ιούλιο του 2015 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο εξωτερικό, στην οποία πραγματοποιήθηκε διορθωτική σπονδυλοδεσία της θωρακο-οσφυϊκής περιοχής, η οποία εκτεινόταν από τον 9ο θωρακικό έως τον 4ο οσφυϊκό σπόνδυλο.

  Εικ 3: Μετεγχειρητική ακτινογραφία της Σπονδυλικής Στήλης α) Προσθιοπισθία β) Πλαγία σε όρθια στάση
  Παρατηρείται: 1) Σημαντική διόρθωση της θωρακο-οσφυϊκής σκολίωσης, 2) Έκταση της σπονδυλοδεσίας στην περιοχή από τον 9ο θωρακικό έως τον 4ο οσφυϊκό σπόνδυλο, 3) Θωρακική κύφωση εντοπιζομένη κυρίως στη μετάπτωση μεταξύ της σπονδυλοδεσίας και την ανώτερης θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

  Η διεγχειρητική και η άμεσος μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλές. Ωστόσο ένα χρόνο αργότερα η χειρουργηθείσα άρχισε να παραπονιέται για έντονο πόνο στην κατώτερη οσφυϊκή – οσφυο-ιερή περιοχή της  σπονδυλικής στήλης, με πλήρη επάνοδο των προεχγειρητικών συμπτωμάτων της.

  Ο γενόμενος τότε ακτινολογικός έλεγχος έδειξε περαιτέρω εκφύλιση των μεσοσπονδυλίων δίσκων και των σπονδυλικών διαρθρώσεων της αντιστοίχου περιοχής, καθώς και χαλάρωση των τελευταίων οσφυϊκών βιδών.

  Εικ 4: Μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία δύο χρόνια μετά την χειρουργική επέμβαση α) Εγκάρσια β) Πλαγία (ακολουθία Τ2)
  Παρατηρείται εκφύλιση όλων των μεσοσπονδύλιων δίσκων, ιδιαιτέρως των κατωτέρων οσφυϊκών

  Λόγω της επανόδου των συμπτωμάτων , άρχισε πάλι να υποβάλλεται στη συνήθη αγωγή (φάρμακα – φυσιοθεραπεία), χωρίς ιδιαίτερη βελτίωση της λειτουργικής της ικανότητας. Για να αντιμετωπιστεί το νέο πρόβλημα, αποφασίστηκε να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση. Σκοπός της επεμβάσεως ήταν να επεκταθεί κεντρικά η σπονδυλοδεσία ώστε να τελειώνει αρκετά πάνω από το άνω άκρο της κύφωσης, (όπου τελείωνε η υφιστάμενη σπονδυλοδεσία) και περιφερικά να επεκταθεί η σπονδυλοδεσία προς το ιερόν οστό και τα λαγόνια οστά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του συνεχούς και έντονου πόνου της οσφυο-ιερής περιοχής, δια της σταθεροποιήσεως της οσφυο-ιεράς περιοχής και η σημαντική θωρακική κύφωση.

  Εικ 5: Προεγχειρητική φωτογραφία
  Παρατηρείται ότι η κύρια εντόπιση του άλγους είναι στην κατώτερη οσφυϊκή και οσφυο-ιερή περιοχή της σπονδυλικής στήλης.

  Η πάσχουσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση βάσει του προεγχειρητικού σχεδιασμού.

  Εικ 6: Διεγχειρητικές φωτογραφίες
  Η τοποθέτηση των κοχλιών πραγματοποιήθηκε με συνεχή καθοδήγηση μέσω συστήματος O-ARM, για την ακριβή τοποθέτηση των υλικών και υπό συνεχή νευροφυσιολογική παρακολούθηση.

  Εικ 7: Διεγχειρητικές φωτογραφίες
  Παρατηρείται επέκταση της σπονδυλοδεσίας κεντρικότερα και περιφερικότερα και κάλυψη των υλικών με οστικά μοσχεύματα (αλλο-μοσχεύματα)

  Η διεγχειρητική και η άμεση μετεγχειρητική πορεία υπήρξαν ομαλές και η χειρουργηθείσα κινητοποιήθηκε εκτός κλίνης την 3η μετεγχειρητική ημέρα και εξήλθε του νοσοκομείου την 7η μετεγχειρητική ημέρα λαβούσα τις σχετικές οδηγίες.

  Εικ 8: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες (α,β) Προσθιοπισθίες (γ,δ) Πλαγίες
  Παρατηρείται ότι η σπονδυλοδεσία εκτείνεται από τον 4ο θωρακικό σπόνδυλο, μέχρι το ιερό και τα λαγόνια οστά.

  Εικ 9: Μετεγχειρητικές φωτογραφίες α) Έκταση της χειρουργικής τομής β) 5η μετεγχειρητική μέρα

   

  Συμπεράσματα

  Η σκολίωση των ενηλίκων αποτελεί μείζον πρόβλημα διότι συνδυάζεται
  α) Η σπονδυλική παραμόρφωση
  β) με τον έντονο πόνο της θωρακο-οσφυϊκής και οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, σπανιότερα δε, μπορεί να υπάρξουν και νευρολογικές διαταραχές στα κάτω άκρα.

  Οι ως άνω καταστάσεις δημιουργούν σημαντικά λειτουργικά προβλήματα στην καθημερινή ζωή του πάσχοντος.

  Η αντιμετώπιση της σκολιώσεως των ενηλίκων μπορεί στα αρχικά στάδια να είναι συντηρητική (φάρμακα – φυσιοθεραπεία), όταν όμως η κατάσταση επιδεινώνεται, τότε είναι αναγκαία η έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση.

  Για τεχνικούς λόγους η σπονδυλοδεσία πρέπει:
  α) Κεντρικά μεν να επεκτείνεται άνωθεν της θωρακικής κύφωσης
  β) Περιφερικά δε να εκτείνεται μέχρι το ιερό οστό και τα λαγόνια, ώστε να εξασφαλίζεται καλή βάση στηρίξεως της μακριάς σπονδυλοδεσίας. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υφίσταται ήδη αρχόμενη εκφύλιση των οσφυϊκών μεσοσπονδυλίων δίσκων.

  Το μέγεθος αυτών χειρουργικών επεμβάσεων ευνοεί τη δημιουργία διεγχειρητικών ή μετεγχειρητικών επιπλοκών, ωστόσο όμως η πλειοψηφία των ασθενών που υποβάλλονται σε τέτοια χειρουργική επέμβαση παρουσιάζει πολύ σημαντική βελτίωση της παραμόρφωσης και του πόνου.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο στο βιβλίο Επίκαιρα Θέματα Παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης Γ. Σάπκας – Παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης και σκολίωση ενηλίκων

  Leave a reply →