• Περίπτωση Πα.Κο. Αιμαγγείωμα Σπονδυλικής Στήλης – Κυφοπλαστική

  Περίπτωση Πα.Κο. Αιμαγγείωμα Σπονδυλικής Στήλης – Κυφοπλαστική

  Ο κύριος Πα.Κο. 40 ετών τον Σεπτέπμβριο του 2017 προσήλθε παραπονούμενος για συνεχή πόνο στην ανώτερη περιοχή της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης προοδευτικά επιδεινούμενο από την αρχή του έτους. Παρά την συνήθη συντηρητική αντιμετώπιση που αποτελείτο από την λήψη  αναλγητικών και φυσικοθεραπεία ο πόνος δεν υποχωρούσε. Ο πάσχων συνέχισε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες τις οποίες ωστόσο περιόρισε με σκοπό να μειωθεί η ένταση των ενοχλημάτων του.

  Στις 13/9/2017 κατά τον έλεγχο με μαγνητική τομογραφία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ανεδείχθη η ύπαρξη αιμαγγειώματος του 1ου οσφυϊκού σπονδύλου. Σημειωτέον ότι σε προγενέστερη μαγνητική τομογραφία του 2002 η οποία έγινε στα πλαίσια της τυπικής μετεγχειρητικής παρακολούθησης της σπονδυλοδεσίας που είχε γίνει νωρίτερα το ίδιο έτος είχε αποκαλυφθεί η ύπαρξη ευμεγέθους αιμαγγειώματος του σώματος του  προαναφερθέντος σπονδύλου. Δεδομένου ότι ο ασθενής δεν είχε κανένα απολύτως σύμπτωμα και θεωρήθηκε ότι ήταν τυχαία ανακάλυψη, δεν υποβλήθηκε σε κάποια μορφής αντιμετώπιση.

  Εικόνα 1 α,β: Μετεγχειρητική προσθιοπόσθια και πλάγια ακτινογραφία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) 9 μήνες μετά την επέμβαση. Ο ασθενής είχε υποβληθεί  σε χειρουργική επέμβαση στην Ο.Μ.Σ.Σ. για την αντιμετώπιση κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου στα επίπεδα Ο3 – Ο4 και Ο4 – Ο5. Μετά τις δισκεκτομές πραγματοποιήθηκε Δυναμική Σταθεροποίηση της Ο.Μ.Σ.Σ. με το σύστημα Dynesys το οποίο επιτρέπει περιοροσμένη αλλά σημαντικής αξίας κινητικότητα στην Ο.Μ.Σ.Σ.

   

  Εικόνα 2 α,β: Μαγνητική τομογραφία της Ο,Μ,Σ,Σ, (200) Μετωπιαία λήψη (coronal)  γ,δ, οβελιαία λήψη (saggital) ε,στ, εγκάρσια λήψη (axial) ακολουθίες Τ1 και Τ2 . Οι λήψεις αυτές  αναδεικνύουν την ύπαρξη ευμεγέθους αιμαγγειώματος εντός του σώματος του 1ου οσφυϊκού σπονδύλου.

   

   

  Εικόνα 3 α,β: Ακτινογραφίες του ασθενούς 2 χρόνια μετά την χειρουργική επέμβαση στα πλαίσια τυπικού μετεγχειρητικού ελέγχου. Διαπιστώνεται η ακεραιότητα του συστήματος σπονδυλοδεσίας και των σπονδυλικών σωμάτων καθώς και η διατήρηση του ύψους των συστοίχων μεσοσπονδύλιων δίσκων.

   

  Εικόνα 4 α,β,γ,δ, Αξονική τομογραφία της Ο.Μ.Σ.Σ. (Σεπτέμβριος 2017) μετωπιαίες λήψεις (coronal) ε,στ,ζ,η, οβελιαίες λήψεις (saggital) θ,ι, εγκάρσιες λήψεις (axial). Παρατηρείται η σημαντική οστική αραίωση εντός του σώματος του 1ου οσφυϊκού σπονδύλου.

   

   

  Εικόνα 5 α,β, Μαγνητική τομογραφία (Σεπτέμβριος 2017) μετωπιαίες λήψεις (coronal), γ,δ, εγκάρσιες λήψεις (axial) ,ε,στ,ζ,η οβελιαίες λήψεις (saggital). Παρατηρείται αύξηση των διαστάσεων ,του αιμαγγειώματος σε σύγκριση με εκείνες του 2002.

   

  Για την αντιμετώπιση του πόνου του ασθενούς, που οφείλετο σε μείωση της αντοχής του σώματος του 1ου οσφυϊκού σπονδύλου, αποφασίσθηκε η ενίσχυσή του με έγχυση Methylmethalcrylate (τσιμέντου) εντός του σπονδυλικού σώματος (κυφοπλαστική).

  Τον Νοέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκε χειρουργική επέμβαση υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο και νευροπαρακολούθηση. Έγινε έγχυση του τσιμέντου στον 1ο οσφυϊκό σπόνδυλο. Δεν παρουσιάσθηκε οιαδήποτε επιπλοκή διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Στον ασθενή χορηγήθηκε αντιπηκτική αγωγή για διάστημα 6 εβδομάδων. Ο ασθενής επανήλθε πλήρως στις επαγγελματικές του δραστηριότητες και μετά την παρέλευση 4 μηνών ήταν απηλαγμένος τελείως από τον πόνο.

   

   

  Εικόνα 6 α,β,γ,δ, διεγχειρητικές ακτινογραφίες αμέσως μετά την έγχυση του τσιμέντου.

   

  Παρατηρήσεις:

  1. Τα αιμαγγείωματα αναγνωρίζονται τυχαία στο 10% περίπου των μανγητικών τομογραφιών. Γενικά είναι ασυμπτωματικοί καλοήθεις όγκοι.
  2. Παθολογικά κατάγματα και πιεστικά νευρολογικά φιανόμενα παρατηρούνται συνήθως σε μεγάλες οστικές αραιώσεις των σπονδυλικών σωμάτων.
  3. Επιδείνωση των συμπτωμάτων ειναι δυνατόν να να παρατηρηθεί  κατά την εγκυμοσύνη γιαυτό και σε ειδικές  περιπτώσεις μπορεί να γίνει εμβολισμός των αγγείων που τροφοδοατούν με αίμα τον προσβεβλημένο σπόνδυλο.
  4. Η πλειονότητα των αιμαγγειωμάτων δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη αντιμετώπιση.
  5. Όταν τα συμπτώματα είναι, έντονος πόνος, παθολογικό κάταγμα και νευρολογική διαταραχή, προτείνεται η χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Στην περίτπωση αυτή μπορεί να γίνει εμβολισμός πριν το χειρουργείο για τον έλεγχο της αιμορραγίας.
  6. Σε συγκεκριμένες περιτπώσεις προτείνεται ακτινοβολία της περιοχής.
  7. Στην περίπτωση του Πα. Κο. το αιμαγγείωμα το οποίο είχε ήδη διαπιστωθεί από το 2002 περέμεινε ασυμπτωματικό για πολλά χρόνια παρά το μέγεθός του έως ότου η αύξηση του μεγέθους του προκάλεσε μείωση της αντοχής του σπονδυλικού σώματος με συνέπεια την εμφάνιση έντονου πόνου χωρίς ωστόσο, να προκληθούν και νευρολογικές διαταραχές.
  8. Κατά την χειρουργική επέμβαση δεν χρειάστηκε να προηγηθεί εμβολισμός των αγγείων της περιοχής.
  9. Η ενίσχυση του σώματος του σπονδύλου με την μέθοδο της κυφοπλαστικής αύξησε την αντοχή του σπονδυλικού σώματος με αποτέλεσμα την εξάλειψη του πόνου που προερχόταν από την μείωση της αντοχής του σπονδυλικού σώματος.

  Συμπερασματικά:  Η αντιμετώπιση τοων αιμαγγειωμάτων που προκαλούν καθίζηση των σπονδύλων με την μέθοδο της κυφοπλαστικής κρίνεται απολύτως ικανοποιητική και χωρίς παρενέργειες.

  Leave a reply →