Γεώργιος Σάπκας του Σταματίου

Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
Άριστα.
Πειραματική Μελέτη: «Αι μεταβολαί της αιματώσεως της μηριαίας κεφαλής κονίκλων επί εξαρθρημάτων του ισχίου μετά σύντομον και καθυστερημένην ανάταξιν αυτού».

 

ΥΦΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Πειραματική μελέτη: «Μεταβολές των μηχανικών ιδιοτήτων της σπονδυλικής μονάδας μετά διαταραχή της ακεραιότητας οπισθίων σπονδυλικών στοιχείων».

19η Ιουλίου 1989 – 2 Νοεμβρίου 1989 Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών – Ορθοπαιδική Κλινική
3η Νοεμβρίου 1998 – 1η Απριλίου 2014 Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών – Ορθοπαιδική Κλινική
1η Απριλίου 2014  Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
12 Δεκεμβρίου 2019 Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Από το έτος 1974 μέχρις σήμερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ο γράφων εργάσθηκε μόνο σε αμιγώς Πανεπιστημιακά Κέντρα και έτσι του δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.
Από το διορισμό του τον Ιανουάριο του 1974 ως εσωτερικού Βοηθού στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχε στην εκπαίδευση των πεμπτοετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σαν Senior House Officer εργαζόμενος στο Winford Hospital, Bristol – England (Teaching Hospital) κατά την περίοδο 1977-78, συμμετείχε στο Post-graduate Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.
Σαν Registrar στο Νοσοκομείο «Robert Jones and Agnes Hunt» Orthopaedic Hospital (Teaching) England, κατά την περίοδο 1978-1980, συμμετείχε στο Post-graduate Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καθώς και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Νοσοκόμων.
Από τον Αύγουστο 1980 μετά την επιστροφή του από την μετεκπαίδευσή του στο εξωτερικό μέχρι σήμερα συμμετέχει ενεργά στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σαν Πανεπιστημιακός Επιμελητής – Λέκτωρ – Επίκουρος Καθηγητής – Αναπληρωτής Καθηγητής και Καθηγητής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχε ενεργά στη διδασκαλία των πεμπτοετών φοιτητών της Ιατρικής (1980-2014). Αυτή περιελάμβανε την πρακτική άσκηση των φοιτητών στους θαλάμους, την ανάπτυξη θεωρητικών μαθημάτων στο αμφιθέατρο, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, την επίδειξη εγχειρήσεων και την πρακτική εξάσκηση στα Εξωτερικά Ιατρεία.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ασχολήθηκε επίσης ενεργά με την εκπαίδευση των Ειδικευομένων στην Ορθοπαιδική των Ιατρών της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μετεκπαιδευτικά μαθήματα, οργάνωση Σεμιναρίων και την επίβλεψη, επεξεργασία και συγγραφή διδακτορικών διατριβών.
Καθ΄όλη τη θητεία του, από Ειδικευόμενος Βοηθός μέχρι και σήμερα, συμμετείχε ενεργά ως διδάσκων σε Μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.

Επίσης συμμετείχε ως διδάσκων σε κατ΄επιλογή μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και σε προσκλήσεις Ιατρικών Συλλόγων, Εταιρειών της Επαρχίας, Περιφερειακών Ελληνικών Πανεπιστημίων και Νοσοκομείων.
Καθ’ όλη τη χρονική περίοδο 2002 έως σήμερα συνεχίσθηκε η διδακτική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Γ. Σάπκα.
Ο Γ. Σάπκας συμμετείχε πλήρως στην εκπαίδευση των φοιτητών και των ειδικευόμενων βοηθών της Ορθοπαιδικής Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην οποία υπηρετεί. Οι εκπαιδευτικές – διδακτικές δραστηριότητες ανεπτύχθηκαν:
Α) κατά την περίοδο που η 1η Πανεπιστημιακή Κλινική είχε σαν έδρα της το Νοσοκομείο ΚΑΤ Κηφισιάς.
Β) όταν αυτή μετακόμισε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ
Η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί βασικό τμήμα των υποχρεώσεων ενός Πανεπιστημιακού ιατρού, ανεπτύχθη κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε στενή συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο του Δημόκριτου και την Εδρα Αντοχής Υλικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ερευνητικές μελέτες, μερικές εκ των οποίων απετέλεσαν θέμα Διδακτορικής Διατριβής ιατρών της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής και στελεχών των προαναφερθέντων Ερευνητικών Κέντρων και επιπλέον δημοσιεύτηκαν ή ευρίσκονται υπό κρίση για δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά.

Faculty Member of European Spine Society

Από την ένταξή του στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (1974) ο γράφων συμμετέχει στην εκπαιδευτική δραστηριότητά της, στον Τομέα της Προπτυχιακής και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης.
Η συμμετοχή του αυτή έγινε εντονότερη μετά την επιστροφή του από το εξωτερικό και την ανάληψη χρεών Επιμελητού στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική.
Από το 1995 συμμετέχει επίσης με διαλέξεις και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου ‘Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος ‘’Θ. Γαροφαλίδης’’ Νοσοκομείο Κ.Α.Τ.
Στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης συμμετείχε σαν ομιλητής στα ακόλουθα Σεμινάρια και Συμπόσια:

 

 1. Διάλεξη σε Συμπόσιο με θέμα ‘’ΚΥΦΩΣΗ’’. Έγινε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μαθημάτων τα οποία οργανώνονται από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα 1981.
 2. Διάλεξη (Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης) με θέμα ‘’ΚΥΦΩΣΗ’’. Στην Στρογγυλή Τράπεζα συμμετείχαν σαν ομιλητές οι κ.κ. Γ. Σάπκας, Φ. Μέριανος, Δ. Αντωνίου και Π. Σμυρνής. Η Στρογγυλή Τράπεζα οργανώθηκε μέσα στα πλαίσια των εργασιών του 9ου Συμποσίου Σκολίωσης ‘’Ν. ΓΙΑΝΝΕΣΤΡΑΣ’’, Χαλκιδική 11-12 Ιουνίου 1981. Οι Διαλέξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής της Στρογγυλής Τράπεζας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Τόμος 32, σελ. 305-316, 1981.
 3. Διάλεξη με θέμα ‘’ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’, σε Σεμινάριο που οργανώθηκε από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών, Αθήνα Μάρτιος 1982.
 4. Διάλεξη με θέμα ‘’ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ’’. Επιμορφωτικά σεμινάρια για Ιατρούς, Φυσιοθεραπευτές και Προπονητές, οργανωμένα από την Ε.Π.Α.Ε. (Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία), Αθήνα Μάρτιος 1982.
 5. Διάλεξη με θέμα: «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ». Το Συμπόσιο οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα Απρίλιος 1983.
 6. Διάλεξη στο Συμπόσιο με θέμα: ‘’ΛΙΠΩΔΗΣ ΕΜΒΟΛΗ’’. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μαθημάτων τα οποία οργανώνονται από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα Φεβρουάριος 1983.
 7. Διάλεξη στο Συμπόσιο με θέμα: ‘’ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ’’. Το Συμπόσιο οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα, Φεβρουάριος 1984.
 8. Διάλεξη στο Συμπόσιο με θέμα: ‘’ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ’’. Το Συμπόσιο έγινε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Φεβρουάριος 1984.
 9. Διάλεξη στο Συμπόσιο με θέμα: ‘’ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’. Το σεμινάριο οργανώθηκε από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάιος 1984.
 10. Διάλεξη με θέμα: «ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ». 12Ο Συμπόσιο Σκολίωσης «Ν. ΓΙΑΝΝΕΣΤΡΑΣ», Αθήνα 24-25 Οκτωβρίου 1984. Στην Διάλεξη αναπτύχθηκε η «ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ». Αναφέρθηκαν οι σύγχρονες απόψεις πάνω στην ταξινόμηση των τύπων της συγγενούς σκολίωσης, όπως και οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι θεραπείας. Στην Διάλεξη τονίσθηκε ιδιαίτερα η αναγκαιότητα της έγκαιρης χειρουργικής επέμβασης στην σπονδυλική στήλη προκειμένου να γίνει σπονδυλοδεσία και σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης μετά ή άνευ μεταλλικών στηρικτικών – διορθωτικών συστημάτων (Harrington Rods-Luque Dwyer-Zielke, κλπ.).
 11. Διάλεξη στο Συμπόσιο με θέμα: ‘’ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’ (κατάταξη, ταξινόμηση, ακτινολογική εικόνα, πρόγνωση, συντηρητική χειρουργική θεραπεία). Το συμπόσιο οργανώθηκε από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος μεταπτυχιακών μαθημάτων στην Ορθοπαιδική, Ιωάννινα, Μέτσοβο 12 Ιανουαρίου 1985.
 12. Διάλεξη με θέμα ‘’ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ’’. Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 1985. Διήμερο Σεμινάριο με αντικείμενο ‘’ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ’’. Ερευνητικό Κέντρο “Θ. Γαροφαλίδης”, 26 και 27 Φεβρουαρίου 1985.
 13. Διάλεξη με θέμα ‘’ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’. Οργανώθηκε από την Ελληνική Αθλητιατρική Εταιρεία, Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 1985 14.30’, Αμφιθέατρο 401 Γ.Σ.Ν.Α..
 14. Διάλεξη με θέμα ‘’ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ’’. Η Διάλεξη εδόθη την Παρασκευή 26 Απριλίου 1985 στην Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. κατά τη διάρκεια του 4ου Σεμιναρίου το οποίο διοργανώνεται από την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών για την περίοδο 1984-85.
 15. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΠΙ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ’’. Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα ‘’ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ’’. Στη Στρογγυλή Τράπεζα πήραν μέρος σαν ομιλητές οι κ.κ. Γ. Σάπκας, Β. Θούας, Σ. Κώτσου και Ξ. Μιχαήλ. Η Στρογγυλή Τράπεζα οργανώθηκε μέσα στο πλαίσιο των εργασιών του 11ου Ετησίου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, Αθήνα 8-11 Μαΐου 1985.
 16. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ’’. Η Διάλεξη έγινε στο 12ο Συμπόσιο Σκολίωσης ‘’Ν. ΓΙΑΝΝΕΣΤΡΑΣ’’, Αθήνα 18-19 Οκτωβρίου 1985. Η Διάλεξη έγινε στο πλαίσιο της Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα “ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΕΩΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ’’. Στην Στρογγυλή Τράπεζα συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σάπκας, Δ. Κορρές και Κ. Ζαχαρίου.
 17. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’. Η Διάλεξη έγινε κατά το 2ο Σεμινάριο μετεκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών που οργανώθηκε από το Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, στις 30 Νοεμβρίου 1985. Το θέμα του Σεμιναρίου ήταν ‘’ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ’’.
 18. Διάλεξη με θέμα: «ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» στα πλαίσια συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: ‘’ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’. Η συζήτηση περί των κακώσεων της Σπονδυλικής Στήλης έγινε στις 13.12.85 στη Λάρισα και οργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Λάρισας.
 19. Διάλεξη με θέμα: «ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» στα πλαίσια συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: ‘’ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’. Η συζήτηση περί των κακώσεων της Σπονδυλικής Στήλης έγινε στις 13.12.85 στη Λάρισα και οργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Λάρισας.
 20. Διάλεξη με θέμα: ‘’Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΔΥΤΩΝ’’, (Γ. Σάπκας, Π. Ευσταθίου) στα πλαίσια του Συμποσίου με θέμα: ‘’Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΔΥΤΩΝ’’. Το συμπόσιο οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας και έγινε στη Κάλυμνο από τις 14 έως τις 17 Μαρτίου 1986. Στην Διάλεξη αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι τρόποι πρόληψης των οστικών νεκρώσεων και οι μέθοδοι θεραπείας.
 21. Διάλεξη με θέμα: ‘’Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΑΝΑΣΥΜΠΙΕΣΗΣ GALLEAZZI ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ’’, (Π. Ευσταθίου, Γ. Σάπκας και Θ.Β. Γρίβας) στα πλαίσια του Συμποσίου με θέμα: ‘’Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΔΥΤΩΝ’’. Το συμπόσιο οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας και έγινε στη Κάλυμνο από τις 14 έως τις 17 Μαρτίου 1986. Στην Διάλεξη αναπτύχθηκαν οι μηχανισμοί με τους οποίους εξασφαλίζεται: α) η ομαλή αποσυμπίεση κατά την άνοδο του δύτη στην επιφάνεια και β) η αντιμετώπιση της νόσου των δυτών δια των ειδικών θαλάμων αποσυμπίεσης τύπου GALLEAZZI.
 22. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ’’. Η Διάλεξη αυτή έγινε κατά τη διάρκεια Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: ‘’ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ’’, Βόλος 30 Μαΐου 1986. Η Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα την οστεοπόρωση οργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Βόλου. Ομιλητές ήταν οι κ.κ. Γ. Λυρίτης, Π. Συγκελλάκης, Θ. Παπαπολυχρονίου και Γ. Σάπκας.
 23. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’. Η Διάλεξη έγινε στο 4ο GRIECHISCH – DEUTSCHE ORTHOPÄDISCHE TAGUNG – GIESSEN, GERMANY 23-25 JUNI 1986. Στην Διάλεξη αυτή αναφέρθηκαν σε έκταση οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα τελευταία χρόνια προκειμένου να τεθεί η διάγνωση της φύσης των νεοπλασματικών εξεργασιών της Σπονδυλικής Στήλης.
 24. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΚΩΣΕΩΝ’’. Η Διάλεξη έγινε την 8η Νοεμβρίου 1986 στα πλαίσια των εργασιών του 1ου Σεμιναρίου Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
 25. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ’’. Η Διάλεξη δόθηκε κατά την πρώτη εκπαιδευτική συνεδρία με θέμα: ‘’Φυσική διαδρομή και πρόγνωση στη Σκολίωση’’ στο 14ο Συμπόσιο Σκολίωσης ‘’Ν. ΓΙΑΝΝΕΣΤΡΑΣ’’ που έγινε στις 11-13 Νοεμβρίου 1986 στο Νοσοκομείο ‘’ΚΑΤ’’ Κηφισιάς.
 26. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ’’. Το θέμα της αυχενικής σπονδυλοαρθροπάθειας από πλευράς παθογένειας, ακτινολογικής διερεύνησης και θεραπείας, αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του Περιφερειακού Σεμιναρίου συνεχούς επιμόρφωσης των Ορθοπαιδικών, στις 30 Νοεμβρίου 1986.Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη Κοζάνη στις 29 και 30 Νοεμβρίου 1986 και οργανώθηκε από τους Ορθοπαιδικούς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με τη βοήθεια του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.
 27. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ’’. Η Διάλεξη δόθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σεμιναρίου για τις ‘’Κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης και Παραπληγίας’’. INTERNATIONAL SEMINAR ON SPINAL INJURIES AND PARAPLEGIA, Λευκωσία – Κύπρος 21-22 Νοεμβρίου 1986. Το Διεθνές αυτό Σεμινάριο οργανώθηκε από: α) Την Παγκυπριακή Ιατρική Ένωση, β) το Νευροχειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου της Λευκωσίας, γ) την Κυπριακή Οργάνωση Παραπληγικών και δ) το Σύνδεσμο φίλων των Παραπληγικών.
 28. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ’’. Η Διάλεξη δόθηκε την 19η Ιανουαρίου 1987 στο Ερευνητικό Κέντρο ‘’Θ. Γαροφαλίδης’’ της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος που οργανώθηκε από το προαναφερθέν κέντρο για την περίοδο 1986-87.
 29. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’. Η Διάλεξη δόθηκε την 28η Ιανουαρίου 1987 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα στους Ιατρούς του Ι.Κ.Α., στο πλαίσιο των μαθημάτων του προγράμματος μεταπτυχιακής συνεχούς ενημέρωσης.
 30. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ’’.. Το θέμα αναπτύχθηκε σε Στρογγυλή Τράπεζα με αντικείμενο ‘’ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ – ΤΡΑΥΜΑ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ – ΤΕΤΡΑ-ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ’’. Η Στρογγυλή Τράπεζα οργανώθηκε από: α) Το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, β) το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας και γ) την Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων. Στην Στρογγυλή Τράπεζα έλαβαν μέρος 5 ομιλητές. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 29 Απριλίου 1987.
 31. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’. Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των εργασιών του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με αντικείμενο ‘’ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’ που διοργάνωσε ο υποφαινόμενος στο Νοσοκομείο Κ.Α.Τ. στις 12 Ιουνίου 1987.
 32. Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης των Ορθοπαιδικών. Οργανώθηκε από τους Ορθοπαιδικούς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με τη βοήθεια του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών και έλαβε χώρα στη Βέροια την 11η και 12η Ιουλίου 1987. Στο Σεμινάριο αυτό, σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα ‘’ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’, έλαβαν μέρος πέντε ορθοπεδικοί της Κεντροδυτικής Μακεδονίας και ο γράφων σαν σχολιαστής κάλυψε συνολικά τα επιμέρους θέματα της στρογγυλής τράπεζας.
 33. Διάλεξη με θέμα: «Κλινική και ακτινολογική εικόνα της Σπονδυλολύσεως – Σπονδυλολισθήσεως», στα πλαίσια Στρογγυλής Τράπεζας με αντικείμενο την ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΥΣΗ – ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ. Το θέμα αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της Προσυνεδριακής εκπαιδευτικής εκδήλωσης που έγινε στο Φθινοπωρινό Συνέδριο του 1987 της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα 24 – 28 Οκτωβρίου 1987.
 34. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’, στο πλαίσιο των εργασιών της Στρογγυλής Τραπέζης της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: ‘’ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΑΞΗΣ’’. Η Επιστημονική εκδήλωση έγινε κατά τη διάρκεια των εργασιών του 4ου Παγκρήτιου Ιατρικού Συνεδρίου που έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο της Κρήτης από 12 έως 15 Νοεμβρίου 1987.
 35. Διάλεξη με θέμα: «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» στα πλαίσια της Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: ‘’ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Επιστημονική αυτή εκδήλωση αποτελεί μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης που οργανώνει η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία για τη συνεχή εκπαίδευση των ειδικευομένων και ειδικευμένων στη Νευροχειρουργική. Η εκδήλωση έγινε την 18η Νοεμβρίου 1987 στο 251 Γ.Ν.Α..
 36. Διάλεξη με θέμα: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» στα πλαίσια της Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: ‘’ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Επιστημονική αυτή εκδήλωση αποτελεί μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης που οργανώνει η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία για τη συνεχή εκπαίδευση των ειδικευομένων και ειδικευμένων στη Νευροχειρουργική. Η εκδήλωση έγινε την 18η Νοεμβρίου 1987 στο 251 Γ.Ν.Α..
 37. Διάλεξη με θέμα: “ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ’’. Η Διάλεξη δόθηκε κατά τη διάρκεια του Συμποσίου “ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ” που οργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας. Το Σεμινάριο έλαβε χώρα στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα 27-29 Νοεμβρίου 1987.
 38. Διάλεξη με θέμα: «ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ» και συμμετοχή στην άσκηση οστεοσύνθεσης των καταγμάτων του μηριαίου οστού, στα πλαίσια του Περιφερειακού Σεμιναρίου Συνεχούς Επιμόρφωσης των Ορθοπαιδικών. Οργανώθηκε από τους Ορθοπαιδικούς της Θεσσαλίας με τη βοήθεια του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών. Έλαβε χώρα στη Λάρισα στις 4-6 Δεκεμβρίου 1987.
 39. Διάλεξη με θέμα: “ΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: ‘’Ορθωτικά Μηχανήματα’’ που οργάνωσε το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών και Χειρουργών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Το Σεμινάριο έγινε στην Αθήνα στις 11 Δεκεμβρίου 1987 και περιείχε Εκπαιδευτικά Μαθήματα για τους Ιατρούς του Τμήματος Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας Ιατρικής Εργασίας. Τα δύο δίωρα μαθήματα με αντικείμενο ‘’ΚΛΙΝΙΚΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’ έγιναν στις 8 και 15 Μαρτίου 1988 στην Έδρα Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής.
 40. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’. Η Διάλεξη έγινε στις 29 Μαρτίου 1988 στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών και περιλαμβανόταν στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Ειδικευομένων.
 41. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’, στα πλαίσια της Νοσοκομειακής Ημερίδας του Νοσοκομείου Κ.Α.Τ. με θέμα: ‘’ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ’’ στις 13 Φεβρουαρίου 1988. Το Σεμινάριο αυτό εντασσόταν στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
 42. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’. Η Διάλεξη έγινε κατά τη διάρκεια των εργασιών του 1ου Συνεδρίου Σπονδυλικής Στήλης με αντικείμενο την αυχενική μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης. Το Συνέδριο οργανώθηκε από το Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, και έλαβε χώρα στην Αθήνα από τις 15 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 1988.
 43. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΔΟΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ’’. Η Διάλεξη έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος των μεταπτυχιακών μαθημάτων που οργάνωσε η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Πάτρας στις 19 Νοεμβρίου 1988.
 44. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’. Η Διάλεξη έγινε στις 6 Δεκεμβρίου 1988 στην Αίθουσα Διαλέξεων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και περιλαμβανόταν στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 45. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ’’. Η Διάλεξη έγινε κατά τη διάρκεια Επιστημονικής Ημερίδας με αντικείμενο τη ‘’ΣΚΟΛΙΩΣΗ’’. Η Διάλεξη έγινε στις 21 Ιανουαρίου 1989 στο Ερευνητικό Κέντρο ‘’Θ. Γαροφαλίδης’’ και ήταν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών.
 46. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΌΓΚΟΙ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ’’. Η Διάλεξη δόθηκε στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών μαθημάτων που οργανώθηκαν από το Ακτινολογικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Διάλεξη έγινε στις 30 Μαρτίου 1989 στο Αμφιθέατρο του Αρεταιείου Νοσοκομείου.
 47. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ’’. Η Διάλεξη δόθηκε κατά τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Διήμερου Συνεδρίου που οργανώθηκε από την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και το Κολλέγιο των Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών με αντικείμενο ‘’Ο ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ’’. Η Διάλεξη έγινε στο Αμφιθέατρο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών στις 22 Απριλίου 1989.
 48. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ’’. Η Διάλεξη έγινε στο Λαϊκό Νοσοκομείο στις 30 Μαΐου 1989 και δόθηκε στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μαθημάτων που οργανώνει η Ορθοπαιδική Κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου.
 49. Διάλεξη με θέμα: ‘’ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΟΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ’’. Η Διάλεξη πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ορθοπαιδικού κ. Πάνου Γιαννακόπουλου. Η Διάλεξη έγινε στην Καλαμάτα στις 3 Ιουνίου 1989 κατά τη διάρκεια των εργασιών του Περιφερειακού Σεμιναρίου Πελοποννήσου με Διεθνή Συμμετοχή και Πρακτική Άσκηση. Αντικείμενο του Σεμιναρίου ήταν ‘’Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ’’.
 50. Διάλεξη με θέμα: “ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σεμιναρίου Διαρκούς Εκπαιδεύσεως των Ορθοπαιδικών από την Ένωση Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Το Σεμινάριο έγινε στη Ξάνθη στις 17 & 18 Μαρτίου 1990.
 51. Διάλεξη με θέμα: “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη έγινε στις 24 Μαρτίου 1990 στη Λεμεσό της Κύπρου, κατά τη διάρκεια του Συμποσίου “Τι νεότερο στην Ιατρική” που οργανώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Λεμεσού, την Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών και το Κέντρο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
 52. Διάλεξη με θέμα: “ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΥΣΗ – ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΑΘΛΗΣΗ;” Η Διάλεξη δόθηκε στις 17 Απριλίου 1990 στα πλαίσια των προσυνεδριακών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του Κοινού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας και της Σουηδικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας που έλαβε χώρα στον Αστέρα της Βουλιαγμένης από τις 17 έως τις 21 Απριλίου 1990.
 53. Διάλεξη με θέμα: “ΣΥΝΔΕΣΜΟΤΑΞΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΗΧΕΟ-ΚΑΡΠΙΚΗΣ”. Αντικείμενο της Διάλεξης ήταν: «Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ». Στην Διάλεξη αναφέρθηκαν οι ενδείξεις, τα τεχνικά προβλήματα, τα αποτελέσματα, οι επιπλοκές και τα μειονεκτήματα τα οποία συσχετίζονται με την επιχειρούμενη αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμάτων της πηχεοκαρπικής δια της συνδεσμόταξης που αναπτύσσεται μέσω της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Η Διάλεξη έγινε κατά τη διάρκεια του Ορθοπαιδικού Διήμερου της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και οργανώθηκε στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών από α) την Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και β) το Ορθοπαιδικό Τμήμα και το Ερευνητικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Άργους. Το Ορθοπαιδικό Διήμερο έγινε στο Άργος στις 11 – 13 Μαΐου 1990
 54. Διάλεξη με θέμα: “ΟΣΤΙΚΕΣ ΝΕΚΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του 1ου Περιφερειακού Σεμιναρίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών, που έγινε στη Κάλυμνο στις 2 και 3 Ιουνίου 1990 με θέματα: α) Οστικές Νεκρώσεις, β) Υπερβαρική Ιατρική και Νόσος των Δυτών. Το Σεμινάριο οργανώθηκε από την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
 55. Διάλεξη με θέμα: “ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Δόθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών στις 4 Δεκεμβρίου 1990 στα πλαίσια των ειδικών ομιλιών μαθημάτων που διοργανώνουν οι Ορθοπαιδικές Κλινικές του Στρατιωτικού Νοσοκομείου.
 56. Διάλεξη με θέμα: “ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Δόθηκε στην Αλεξανδρούπολη, στις 8 Δεκεμβρίου 1990, στα πλαίσια των εργασιών του Συμποσίου με ΘΕΜΑ «Ο ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ», που οργάνωσε η Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
 57. Διάλεξη με θέμα: “Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στο Σεμινάριο οστεοσύνθεσης για την αντιμετώπιση των οστικών κακώσεων που διοργανώθηκε από τις Πανεπιστημιακές Ορθοπαιδικές Κλινικές Ιωαννίνων – Θεσσαλονίκης – Πάτρας & Αθήνας, στο Μετσόβιο στις 22 – 26 Φεβρουαρίου 1990. Στο Σεμινάριο ο γράφων συμμετείχε και ως εκπαιδευτής στη πρακτική άσκηση για οστεοσύνθεση των καταγμάτων της Σπονδυλικής Στήλης, διδάσκοντας τις σύγχρονες μεθόδους χειρουργικής αντιμετώπισης των καταγμάτων της θωρακο-οσφυϊκής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης.
 58. Διάλεξη με θέμα: “ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στο 4ο Συμπόσιο Φυσιοθεραπείας που έγινε στις 18, 19 & 20 Ιανουαρίου 1991, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στην Αθήνα, με ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ” που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Φυσιοθεραπείας. Στη Διάλεξη αναφέρθηκε ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος που πρέπει να γίνεται για να επιτευχθεί η διάγνωση και να εφαρμοσθεί η σωστή θεραπευτική αγωγή μιας παθολογικής κατάστασης που αφορά την αυχενική μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης.
 59. Διάλεξη με θέμα: “ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για την “ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ”, το οποίο ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στις 26 & 27 Ιανουαρίου 1991. Στη Διάλεξη αναφέρθηκαν: α) Οι μηχανισμοί των αθλητικών κακώσεων που προκαλούνται στη Σπονδυλική Στήλη αθλητών διαφόρων αθλημάτων, β) Οι μέθοδοι ελέγχου για τη διάγνωση και γ) Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την προληπτική αντιμετώπιση και τη θεραπεία.
 60. Διάλεξη με θέμα: “ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ – ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στο 2ο Σεμινάριο Οστεοσυνθέσεως με Πρακτική Άσκηση, που έγινε στους Δελφούς (Πνευματικό Κέντρο Δελφών) από τις 14 έως τις 17 Φεβρουαρίου 1991. Το Σεμινάριο οργανώθηκε από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης – Ιωαννίνων – Πάτρας. Ο γράφων ήταν μέλος της Πενταμελούς οργανωτικής Επιτροπής που ανέλαβε τη διοργάνωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 61. Διάλεξη με θέμα: “ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου που έγινε στο Ερευνητικό Κέντρο “Θ. Γαροφαλίδης” της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από 22 έως 25 Απριλίου 1991.
 62. Διάλεξη με θέμα: “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε κατά τη διάρκεια των Εργασιών του 4ου Σεμιναρίου Εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών Χειρουργών. Το Σεμινάριο με θέμα «ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» πραγματοποιήθηκε στις 8 & 9 Μαρτίου 1991.
 63. Διάλεξη με θέμα: “ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ”. (Γ. Σάπκας, Α. Αντωνιάδης, Ευαγ. Μελετέας). Η Διάλεξη δόθηκε κατά τη διάρκεια του Α’ Ιπποκράτειου Σεμιναρίου που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, στο Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Νήσου Κω, στις 26 – 29 Σεπτεμβρίου 1991.
 64. Διάλεξη με θέμα: “ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟ-ΑΡΘΡΟ-ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης που οργανώνει η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Παθολογικού Τομέα του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. Κεντρικό θέμα του Συμποσίου ήταν: “Νευρολογικές εκδηλώσεις και Θεραπευτική αντιμετώπιση της εκφυλιστικής Σπονδυλοαρθροπάθειας”. Το Συμπόσιο έγινε στην Αθήνα στις 8 Φεβρουαρίου 1992.
 65. Διάλεξη με θέμα: “ΑΣΤΑΘΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ”. Η Διάλεξη δόθηκε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μαθημάτων του 3ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου Οστεοσυνθέσεως που οργανώθηκε στην Καστοριά από 5 έως 8 Μαρτίου 1992. Στο Σεμινάριο αυτό ο γράφων συμμετείχε και ως εκπαιδευτής.
 66. Διάλεξη με θέμα: “ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ”. (Π. Ευσταθίου, Γ. Σάπκας, Σπ. Παράσχος). Η Διάλεξη έγινε στο “Βαλκανικό Σεμινάριο Χειρουργικής του Πολέμου”, που έγινε στις 19 – 21 Μαρτίου 1992 στην Αθήνα. Το Σεμινάριο διοργανώθηκε από: 1) τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (Γενεύη), 2) τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε συνεργασία με: 3) το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και 4) το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
 67. Διάλεξη με θέμα: “ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στις 9 Απριλίου 1992, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών.
 68. Μαθήματα με αντικείμενο: “ΤΑ ΔΥΣΔΙΑΓΝΩΣΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ”. Τα μαθήματα έγιναν στο πλαίσιο της: “Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης με Τηλεϊατρική του Κοινοτικού Προγράμματος Euroform”, στις 9 & 16 Δεκεμβρίου 1992. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος Euroform, για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε Ιατρούς των Κέντρων Υγείας με τη χρησιμοποίηση τεχνικών της τηλεϊατρικής. Τα εκπαιδευτικά μαθήματα διεξήχθησαν μέσω των εγκαταστάσεων του Κέντρου Τηλεϊατρικής του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου.
 69. Διάλεξη με θέμα: “ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη έγινε στις 28 Ιανουαρίου 1993 στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου.
 70. Διάλεξη με θέμα: “ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στο 4ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Οστεοσύνθεσης που έγινε στο Ναύπλιο από 25 έως 28 Μαρτίου 1993. Στο Σεμινάριο ο γράφων συμμετείχε και ως εκπαιδευτής.
 71. Διάλεξη με θέμα: “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΣΚΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ”, στα πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης με αντικείμενο “ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ – ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑ – ΔΙΣΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ” που έγινε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών στις 24 Απριλίου 1993. Στην εκδήλωση συμμετείχαν: Η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, η Β’ Ορθοπαιδική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και η Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών.
 72. Διάλεξη με θέμα: “ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ”, στα πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης με αντικείμενο “ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ – ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑ – ΔΙΣΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ” που έγινε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών στις 24 Απριλίου 1993. Στην εκδήλωση συμμετείχαν: Η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, η Β’ Ορθοπαιδική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και η Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών.
 73. Διάλεξη με θέμα: “ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη έγινε στο 9ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 1993.
 74. Διάλεξη με θέμα: “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η διάλεξη δόθηκε στο 3ο Περιφερειακό Σεμινάριο Ρόδου, με θέμα “ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”, που έγινε στη Ρόδο στις 28 Μαΐου 1993 και διοργανώθηκε από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών και την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 75. Διάλεξη με θέμα: “ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ”. Η διάλεξη δόθηκε στο 3ο Περιφερειακό Σεμινάριο Ρόδου, με θέμα “ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”, που έγινε στη Ρόδο στις 28 Μαΐου 1993 και διοργανώθηκε από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών και την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 76. Διάλεξη με θέμα: “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ”, 4. “ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Μ.Σ.Σ. & Θ-Ο.Μ.Σ.Σ. ”. Η διάλεξη δόθηκε στο 3ο Περιφερειακό Σεμινάριο Ρόδου, με θέμα “ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”, που έγινε στη Ρόδο στις 28 Μαΐου 1993 και διοργανώθηκε από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών και την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 77. Διάλεξη με θέμα: “ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ”. Η Διάλεξη δόθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1993 στα πλαίσια του Προγράμματος Εντατικών μαθημάτων του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
 78. Διάλεξη με θέμα: “ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης με αντικείμενο “ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ”, που έγινε κατά τη διάρκεια των εργασιών του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεροντολογίας – Γηριατρικής, στην Αθήνα στις 2 – 4 Δεκεμβρίου 1993.
 79. Διάλεξη με θέμα: “ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η διάλεξη δόθηκε στο Φροντιστηριακό Σεμινάριο που διοργανώθηκε στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης” στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 1993.
 80. Διάλεξη με θέμα: “ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η διάλεξη δόθηκε στο Φροντιστηριακό Σεμινάριο που διοργανώθηκε στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης” στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 1993.
 81. Διάλεξη με θέμα: “ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η διάλεξη δόθηκε στο Φροντιστηριακό Σεμινάριο που διοργανώθηκε στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης” στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 1993.
 82. Διάλεξη με θέμα: “ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ T.S.R.H.”. Η Διάλεξη δόθηκε στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο επί θεμάτων της Σπονδυλικής Στήλης, που διοργάνωσε η Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 9-11 Δεκεμβρίου 1993.
 83. Διάλεξη με θέμα: “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1994 στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος των Ορθοπαιδικών Κλινικών του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
 84. Διάλεξη με θέμα: “ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΕΩΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1994, στα πλαίσια σχετικού Συμποσίου που οργάνωσε το Τμήμα Ορθοπαιδικής Παίδων της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.
 85. Διάλεξη με θέμα: “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στο 5ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο οστεοσύνθεσης που έγινε στο Μέτσοβο από 10 έως 14 Μαρτίου 1994. Στο Σεμινάριο ο γράφων συμμετείχε και ως εκπαιδευτής.
 86. Διάλεξη με θέμα: “ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στους Ιατρούς της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου “ΜΕΤΑΞΑ” Πειραιώς στις 22 Μαρτίου 1994.
 87. Διάλεξη με θέμα: “ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Έγινε στο πλαίσιο Συμποσίου με θέμα “ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ” κατά τη διάρκεια των εργασιών του 16ου Συμποσίου “ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΝΗΨΕΩΣ” που οργανώθηκε από τη Δ’ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Ανδρουλάκης), Κεντρικό θέμα του Συμποσίου ήταν ο “Πολυτραυματίας”. Το Συμπόσιο έλαβε χώρα στο Ευγενίδειο Ίδρυμα Αθηνών στις 13&14 Μαΐου 1994.
 88. Διάλεξη με θέμα: “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Δόθηκε στα πλαίσια των εργασιών του 6ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου Οστεοσύνθεσης, που έγινε στη Χερσόνησο – Ηρακλείου Κρήτης από τις 2 έως τις 5 Μαρτίου 1995.
 89. Διάλεξη με θέμα: “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του Σεμιναρίου επί θεμάτων Σπονδυλικής Στήλης που διοργανώθηκε στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης”, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ. στις 28 & 29 Μαρτίου 1995.
 90. Διάλεξη με θέμα: “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του Σεμιναρίου επί θεμάτων Σπονδυλικής Στήλης που διοργανώθηκε στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης”, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ. στις 28 & 29 Μαρτίου 1995.
 91. Διάλεξη με θέμα: “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ”. Η διάλεξη δόθηκε στις 22 Μαρτίου 1995 στο Αμφιθέατρο του Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης” στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος του ως άνω Κέντρου.
 92. Διάλεξη με θέμα: “ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ”. Η διάλεξη δόθηκε στις 26 Απριλίου 1995 στο Αμφιθέατρο του Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης” στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος του ως άνω Κέντρου.
 93. Διάλεξη με θέμα: “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη η οποία αναφερόταν στις σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά την τελευταία εικοσαετία στο χώρο της χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης, δόθηκε κατά τη διάρκεια στρογγυλής τράπεζας με αντικείμενο τις “ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ”, που οργανώθηκε κατά το 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, στην Αθήνα από τις 9 έως τις 13 Μαΐου 1995.
 94. Διάλεξη με θέμα: “ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Δόθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Ιπποκρατείου Σεμιναρίου με θέμα “ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ” που έγινε στη Ρόδο, στις 12&13 Μαΐου 1995, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας και του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
 95. Διάλεξη με θέμα: “Ο ΟΨΙΜΟΣ ΟΣΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ”. Η Διάλεξη δόθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 27&28 Μαΐου 1995. Κύριο Θέμα του Συνεδρίου ήταν “Ο ΠΟΝΟΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ”.
 96. Διάλεξη με θέμα: “ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΚΗΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ”. Η Διάλεξη δόθηκε στο Σεμινάριο με θέμα: “ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ” που οργανώθηκε στη Χαλκίδα στις 18 Νοεμβρίου 1995 από την Ορθοπαιδική Κλινική του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χαλκίδας υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
 97. Διάλεξη με θέμα: “ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ V.S.P. (Variable System Plating)”. Η Διάλεξη δόθηκε κατά τη διάρκεια Επιστημονικής Ημερίδας με αντικείμενο τα “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ“. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης» της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, στις 25 Νοεμβρίου 1995.
 98. Διάλεξη με θέμα: “ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ“. Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τράπεζας με αντικείμενο “ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΛΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΣΤΟΥ”. Η εκδήλωση περιελαμβάνετο στις Εργασίες του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταβολικών Νοσημάτων των οστών, που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 7-9 Δεκεμβρίου 1995.
 99. Διάλεξη με θέμα: “ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΧΡΟΝΟΙ” στην εφαρμογή του T.S.R.H. (Texas Scottish Rite Hospital) στην ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ. Η Διάλεξη δόθηκε κατά τη διάρκεια επιστημονικής ημερίδας με αντικείμενο τα “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η εκδήλωση που οργανώθηκε από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1996 στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης” Νοσοκομείο Κ.Α.Τ..
 100. Διάλεξη με θέμα: “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1996 στο Αμφιθέατρο του Αρεταιείου Νοσοκομείου στα πλαίσια Στρογγυλής Τράπεζας με αντικείμενο τα κακοήθη οστικά νεοπλάσματα, που περιλαμβανόταν στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας, που διοργανώνουν το Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία.
 101. Διάλεξη με θέμα: “ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ”. Η Διάλεξη δόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1996 και εντασσόταν στο πρόγραμμα της Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών για την περίοδο 1995-96, που διοργανώνει το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
 102. Διάλεξη με θέμα: “ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ“. Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των εργασιών της 5ης ημερίδας που οργάνωσε το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ., στις 31 Μαρτίου 1996. Κεντρικό θέμα της ημερίδας ήταν: “ΠΟΛΥΚΑΤΑΓΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ”.
 103. Διάλεξη με θέμα: “ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 7ου Σεμιναρίου Οστεοσυνθέσεως με πρακτική άσκηση που διοργανώνουν οι Πανεπιστημιακές Ορθοπαιδικές Κλινικές Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ιωαννίνων – Πάτρας – Κρήτης – Αλεξανδρούπολης. Το σεμινάριο έγινε στους Δελφούς από τις 30 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου 1996.
 104. Διάλεξη με θέμα: “ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΗΣ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 18ου Συμποσίου “ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΝΗΨΕΩΣ” που διοργάνωσε η Δ’ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 3 & 4 Μαΐου 1996.
 105. Διάλεξη με θέμα: “ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α.Μ.Σ.Σ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ”. Η Διάλεξη δόθηκε στις 28 Μαΐου 1996, στο Αμφιθέατρο του 401 Γ.Σ.Ν.Α. στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μαθημάτων των Ορθοπαιδικών Κλινικών για την περίοδο 1995-96.
 106. Διάλεξη με θέμα: “ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ”. Η διάλεξη δόθηκε στις 31 Μαΐου 1996 στα πλαίσια της 2ης Συνάντησης για τη μελέτη και έρευνα των Παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης στη Σάμο.
 107. Διάλεξη με θέμα: 1και 2. ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ”. Η διάλεξη δόθηκε στις 1η Ιουνίου 1996 στα πλαίσια της 2ης Συνάντησης για τη μελέτη και έρευνα των Παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης στη Σάμο.
 108. Διάλεξη με θέμα: “ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού διημέρου που έγινε στην Κάλυμνο στις 15&16 Ιουνίου 1996, με αντικείμενο “Ο ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ”. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
 109. Διάλεξη με θέμα: “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των εργασιών του IV Συμποσίου Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας με Διεθνή συμμετοχή που έγινε στην Κεφαλονιά στις 6-8 Σεπτεμβρίου 1996.
 110. Διάλεξη με θέμα: “ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Ελληνο-Ιταλικού Συμποσίου επί της δράσεως της Thiocolchicoside. “BACK PAIN: DIAGNOSIS, TREATMENT AND SOCIAL IMPACT”. Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27 Σεπτεμβρίου 1996.
 111. Διάλεξη με θέμα: “Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ”. Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τράπεζας με αντικείμενο: “ΣΚΟΛΙΩΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟ-ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ” που οργάνωσε ο γράφων. Η εκδήλωση έγινε κατά τη διάρκεια των εργασιών του 8ου Παγκρητίου Ιατρικού Συνεδρίου που έλαβε χώρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης στις 24-27 Οκτωβρίου 1996.
 112. Διάλεξη με θέμα: “ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ”. Η Διάλεξη δόθηκε προς ειδικευμένους Φυσιοθεραπευτές στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των Φυσιοθεραπευτών, που οργάνωσε η Εταιρεία Φυσιοθεραπευτών. Η Διάλεξη έγινε στις 9 Νοεμβρίου 1996, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου “Ασκληπιείο” της Βούλας.
 113. Διάλεξη με θέμα: “ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Η Διάλεξη δόθηκε κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Ημερίδας που έγινε στο Αμφιθέατρο του 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1997 και κεντρικό θέμα της ημερίδας ήταν “Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”.
 114. Διάλεξη με θέμα: «ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΣΦΥΪΚΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ». H Διάλεξη δόθηκε κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Ημερίδας που έγινε στο Αμφιθέατρο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 1997 και το κεντρικό θέμα της ημερίδας ήταν: «ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ –ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ».
 115. Διάλεξη με θέμα: «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ». Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων που διοργανώνει κατ΄ έτος η Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Διάλεξη έγινε στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης στις 21 Μαρτίου 1997.
 116. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η Διάλεξη έγινε στις 6 Απριλίου 1997, κατά τη διάρκεια της 6ης Ημερίδας που οργάνωσε το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Κεντρικό θέμα της Ημερίδας ήταν: «ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ».
 117. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η Διάλεξη έγινε στις 6 Απριλίου 1997, κατά τη διάρκεια της 6ης Ημερίδας που οργάνωσε το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Κεντρικό θέμα της Ημερίδας ήταν: «ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ».
 118. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η Διάλεξη έγινε στις 11 Μαΐου 1997, στο Αμφιθέατρο του Θριασίου Νοσοκομείου Ελευσίνας, στα πλαίσια της 1ης Πολυθεματικής Ημερίδας με κεντρικό θέμα: «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ».
 119. Διάλεξη με θέμα: «ΤΥΠΟΙ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ». Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των Επιστημονικών Εκδηλώσεων του 5ου Συμποσίου Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας με Διεθνή Συμμετοχή που έγινε στην ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, 5-7 Σεπτεμβρίου 1997. Θέμα του Συμποσίου ήταν τα «ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ».
 120. Διάλεξη με θέμα: «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Σεμιναρίου με θέμα: «Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ», που οργανώθηκε από το Ορθοπαιδικό Τμήμα του «Θριασίου Νοσοκομείου Ελευσίνας. Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου στις 4 Οκτωβρίου 1997.
 121. Διάλεξη με θέμα: «OPERATIVE TREATMENT OF MALIGNANT SPINAL TUMORS». Δόθηκε στα πλαίσια ειδικής ημερίδας για ενημέρωση της ομάδος των Travelling Fellows της European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology. Η Διάλεξη έγινε στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Κ.Α.Τ. στις 6 Οκτωβρίου 1997.
 122. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ». Δόθηκε στο Σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών (διάρκειας 50 ωρών), από 4-8 Φεβρουαρίου 1998 στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας στο ΚΑΣΤΡΙ. Το Σεμινάριο οργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ). Ημερομηνία Διάλεξης 6 Φεβρουαρίου 1998, ημέρα Παρασκευή.
 123. Διάλεξη με θέμα: «ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ», Στρογγυλή Τράπεζα στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών της ΕΕΧΟΤ. Ημερομηνία Διάλεξης 6 Φεβρουαρίου 1998.
 124. Διάλεξη με θέμα: «ΠΡΟΣΘΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 2ου Σεμιναρίου – Workshop στα Συστήματα Σπονδυλικής Στήλης ISOLA, PLIF, VSP, KANEDA SR., το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 1998 στο Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης» της ΕΕΧΟΤ. Το Σεμινάριο οργανώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της ΕΕΧΟΤ.
 125. Διάλεξη με θέμα: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ-ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ». Δόθηκε στα πλαίσια της 4ης Επιστημονικής Ημερίδας που διοργάνωσε το Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της ΕΕΧΟΤ στις 15 Νοεμβρίου 1997 στο Αμφιθέατρο της ΕΕΧΟΤ «Παύλος Κονιαλίδης».
 126. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Δόθηκε στα πλαίσια των Μαθημάτων της Συνεχούς Εκπαίδευσης στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στις 18 Φεβρουαρίου 1998.
 127. Διάλεξη με θέμα: «ΕΥΟΔΩΣΗ – ΠΟΡΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ». Δόθηκε στα πλαίσια του 8ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου Οστεοσύνθεσης στην Καστοριά, από 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 1998.
 128. Διάλεξη με θέμα: «PLIF ΣΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ». Δόθηκε στα πλαίσια της Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: «ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ – ΣΚΟΛΙΩΣΗ -ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ, ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Την Ημερίδα οργάνωσε το Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της ΕΕΧΟΤ σε συνεργασία με την Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ. Η Ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης» της ΕΕΧΟΤ στις 7 Μαρτίου 1998.
 129. Διάλεξη με θέμα: «ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ». Δόθηκε στα πλαίσια της Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: «ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ – ΣΚΟΛΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ, ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Την Ημερίδα οργάνωσε το Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της ΕΕΧΟΤ σε συνεργασία με την Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ. Η Ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης» της ΕΕΧΟΤ στις 7 Μαρτίου 1998.
 130. Διάλεξη με θέμα: «ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ – ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ». Δόθηκε στα πλαίσια της 7ης Ημερίδας Παθήσεων Οσφυϊκής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης στις 8 Μαρτίου 1998 και οργανώθηκε από το Τμήμα Φυσιοθεραπείας του Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ.
 131. Διάλεξη με θέμα: «Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ». Δόθηκε στα πλαίσια Σεμιναρίου που οργανώθηκε από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 28-29 Μαρτίου 1998, στο Ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα.
 132. Διάλεξη με θέμα: «ΟΠΙΣΘΙΑ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΣ ΟΣΦΥΪΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΣΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ, ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ, ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η Διάλεξη δόθηκε στο Αμφιθέατρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης» στις 7 Μαρτίου 1998, τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών και έγινε σε συνεργασία με την Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα.
 133. Διάλεξη με θέμα: «ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ». Η Διάλεξη δόθηκε στο Αμφιθέατρο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης» στις 7 Μαρτίου 1998, τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών και έγινε σε συνεργασία με την Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα.
 134. Διάλεξη με θέμα: «ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η Διάλεξη έγινε στο Λαϊκό Νοσοκομείο στις 17 Ιουνίου 1998, στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της περιόδου 1997-1998, Αθήνα.
 135. Διάλεξη με θέμα: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ». Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Συμποσίου που οργανώθηκε από την Εταιρεία Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας με θέμα: «ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΟΞΥΣ – ΧΡΟΝΙΟΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ)» στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου 1998, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.
 136. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η Διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και έγινε στο Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης» στις 12 Σεπτεμβρίου 1998, Αθήνα
 137. Διάλεξη με θέμα: «ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της Ημερίδας με θέμα: «Σπονδυλοδεσία Ο.Μ.Σ.Σ.» υπό την αιγίδα του Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης, στο Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης», την 7η Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.
 138. Διάλεξη με θέμα: «ΝΕΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟ ΣΠΟΝΔΥΔΕΣΙΑ». 4η Ημερίδα Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με θέμα: «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Οργανώθηκε στα πλαίσια του 15ου Σεμιναρίου Ορθοπαιδικών Β.Δ. Ελλάδος, Ιωάννινα, 3 Οκτωβρίου 1998, Νοσοκομείο “Χατζηκώστα”.
 139. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Ξενοδοχείο Χίλτον, Λευκωσία, Κύπρος, 29-30 Οκτωβρίου 1998. Το Σεμινάριο έγινε σε συνεργασία με το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
 140. Διάλεξη με θέμα: «ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ». 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Ξενοδοχείο Χίλτον, Λευκωσία, Κύπρος, 29-30 Οκτωβρίου 1998. Το Σεμινάριο έγινε σε συνεργασία με το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
 141. Διάλεξη με θέμα: «ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ». Δόθηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος 1998-99 του Συλλόγου Ειδικευομένων Ιατρών του Νοσοκομείου ΚΑΤ, Κηφισιά.
 142. Διάλεξη με θέμα: «ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των επιστημονικών συγκεντρώσεων 1998-1999 των μελών του Ε.Λ.Ι.ΟΣ (Ελληνικό Ινστιτούτο Οστεοπόρωσης). Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ.Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά, 11 Δεκεμβρίου 1998.
 143. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Δόθηκε στα πλαίσια της Ημερίδας του Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. που έγινε στην Πάτρα, Ξενοδοχείο Porto Rio, 30 Ιανουαρίου 1999.
 144. Διάλεξη με θέμα: «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ-ΚΥΦΩΣΗΣ». Η Διάλεξη έγινε στα πλαίσια των Μαθημάτων επί θεμάτων Σπονδυλικής Στήλης απευθυνόμενα στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς. Πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ.Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά. Τρίτη 6 Οκτωβρίου 1998.
 145. Διάλεξη με θέμα: «ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΙΟΨΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ TROCAR (ΒΕΛΟΝΗ CRAIG)». Η Διάλεξη έγινε στα πλαίσια των Πρακτικών Μαθημάτων επί θεμάτων Σπονδυλικής Στήλης που απευθύνονται στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς. Πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ.Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά, 20 Οκτωβρίου 1998.
 146. Διάλεξη με θέμα: «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η Διάλεξη έγινε στα πλαίσια των Μαθημάτων επί θεμάτων Σπονδυλικής Στήλης που απευθύνονται στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς. Πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ.Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά, 3 Νοεμβρίου 1998.
 147. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ». Η Διάλεξη έγινε στα πλαίσια των Μαθημάτων επί θεμάτων Σπονδυλικής Στήλης που απευθύνονται στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς. Πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ.Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά, 17 Νοεμβρίου 1998.
 148. Διάλεξη με θέμα: «ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η Διάλεξη έγινε στα πλαίσια των Μαθημάτων επί θεμάτων Σπονδυλικής Στήλης που απευθύνονται στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς. Πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ.Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά, 1 Δεκεμβρίου 1998.
 149. Διάλεξη με θέμα: «ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ». Η Διάλεξη έγινε στα πλαίσια των Πρακτικών Μαθημάτων επί θεμάτων Σπονδυλικής Στήλης που απευθύνονται στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς. Πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ.Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά, 15 Δεκεμβρίου 1998.
 150. Διάλεξη με θέμα: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η Διάλεξη έγινε στα πλαίσια των Μαθημάτων επί θεμάτων Σπονδυλικής Στήλης που απευθύνονται στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς. Πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ.Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά, 12 Ιανουαρίου 1999.
 151. Διάλεξη με θέμα: «ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ». Δόθηκε στα πλαίσια Επιστημονικής Ημερίδας που οργάνωσε η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Αθηνών στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, 28-29 Ιανουαρίου 1999.
 152. Διάλεξη με θέμα: «ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΤΟ SCHOOL SCREENING ?». Δόθηκε στα πλαίσια Ημερίδας με θέμα: «ΜΑΖΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ (SCHOOL SCREENING). ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ». Η Στρογγυλή Τράπεζα είχε θέμα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟ Η ΟΧΙ ΤΟ SCHOOL SCREENING ?» . 13 Μαρτίου 1999, Αμφιθέατρο Π.Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο», Ελευσίνα. Οργανώθηκε από το Ορθοπαιδικό Τμήμα του Θριασίου σε συνεργασία με το Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της ΕΕΧΟΤ.
 153. Διάλεξη με θέμα: «ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ». Δόθηκε στα πλαίσια Ημερίδας που οργανώθηκε από το 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στις 6 Μαρτίου 1999, στο Αμφιθέατρο της ΕΕΧΟΤ «Παύλος Κονιαλίδης».
 154. Διάλεξη με θέμα: «ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ». Δόθηκε στα πλαίσια της 8ης Ημερίδας με θέμα: «Παθήσεις Γόνατος», στο Αμφιθέατρο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ΝΙΜΙΤΣ από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, στις 7 Μαρτίου 1999.
 155. Διάλεξη με θέμα: «ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Δόθηκε στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Μαθημάτων της Α’ και Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του 401 Γ.Σ.Ν.Α. στις 7 Απριλίου 1999.
 156. Διάλεξη με θέμα: «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΩΔΥΝΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ». Δόθηκε στα πλαίσια του 25ου Επετειακού Συμποσίου του Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής», με την επίσημη συμμετοχή της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, στις 21-23 Μαΐου 1999, Πάτρα, Ξενοδοχείο Porto Rio.
 157. Διάλεξη με θέμα: «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΙΣΚΙΤΙΔΑ». Δόθηκε στα πλαίσια της Α΄ Διημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής και Επιστημών για το Χορό και τις Παραστατικές Τέχνες. Η Διημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και έγινε στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, στις 8-9 Μαρτίου 1999.
 158. Διάλεξη με θέμα: «ΤΡΑΥΜΑ». Δόθηκε στα πλαίσια του Σεμιναρίου Ανασκοπήσεως Ορθοπαιδικών Θεμάτων, που οργανώθηκε από το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. στις 3 Απριλίου 1999.
 159. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Δόθηκε στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας και Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, 14-17 Απριλίου 1999, ημερομηνία διάλεξης 16-4-99.
 160. Διάλεξη με θέμα: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Δόθηκε στα πλαίσια του 12ου Ετήσιου Συμποσίου Ορθοπαιδικής Ογκολογίας από το Τμήμα Ογκολογίας της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. στις 18-19 Ιουνίου 1999, στα Ιωάννινα, Ξενοδοχείο Du Lac.
 161. Διάλεξη με θέμα: “ΟΣΦΥΟΪΕΡΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ – ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ”. Δόθηκε στα πλαίσια Επετειακής εκδήλωσης για τα 10 χρόνια από την ίδρυση της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών – Περιφερειακού Σεμιναρίου Ν.Δ. Ελλάδος. Πάτρα, 25-27 Ιουνίου 1999, Ξενοδοχείο Porto-Rio.
 162. Διάλεξη με θέμα: «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ». Δόθηκε στα πλαίσια του 7ου Συμποσίου Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας. 2-5 Σεπτεμβρίου 1999, Δημοτικό Θέατρο «ΚΕΦΑΛΟΣ», Αργοστόλι.
 163. Διάλεξη με θέμα: «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ». Δόθηκε στα πλαίσια του 7ου Συμποσίου Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας. 2-5 Σεπτεμβρίου 1999, Δημοτικό Θέατρο «ΚΕΦΑΛΟΣ», Αργοστόλι.
 164. Διάλεξη με θέμα: «ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ». Στη Στρογγυλή Τράπεζα του ετησίου περιφερειακού Σεμιναρίου Τμήματος Ισχίου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 19-21 Νοεμβρίου 1999, Ξενοδοχείο «Candia Maris», Ηράκλειο Κρήτης.
 165. Διάλεξη με θέμα: «ΟΓΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Δόθηκε στα πλαίσια της Ημερίδας Σπονδυλικής Στήλης (Κοινή εκδήλωση του Ομίλου Ορθοπαιδικών Θράκης και της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γ.Ν.Ν. Ξάνθης). Σάββατο 27 Νοεμβρίου 1999, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Ξάνθης.
 166. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Στην Διάλεξη αναπτύχθηκαν: α) οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να επιχειρηθεί η χειρουργική αποκατάσταση της οστεοπορωτικής σπονδυλικής στήλης, β) τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης, γ) οι αιτίες των επιπλοκών και των αποτυχιών μετά από τις χειρουργικές επεμβάσεις. Δόθηκε στα πλαίσια του Σεμιναρίου Βασικής Εκπαίδευσης Στα Μεταβολικά Ν οσήματα των Οστών, στο Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης» της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Το Σεμινάριο οργανώθηκε από το Ελληνικό ΄Ιδρυμα Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.Ο.Σ.), 28-30 Ιανουαρίου 2000. Η Διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2000.
 167. Διάλεξη με θέμα: «ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΩΒΟΙ». Δόθηκε στα πλαίσια της Ημερίδας με θέμα: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» και οργανώθηκε από το Ορθοπαιδικό Τμήμα του Γ.Π.Ν. «Άγιος Ανδρέας» Πάτρας. Η Ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και του Κ.Ε.Ο.Χ. Η Διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2000 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Ρίο – Πάτρα.
 168. Διάλεξη με θέμα: «ΟΣΤΕΟΕΙΔΕΣ ΟΣΤΕΩΜΑ Α.Μ.Σ.Σ.». Δόθηκε στα πλαίσια Διημερίδας με θέμα: «ΟΓΚΟΙ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» με διεθνή συμμετοχή και οργανώθηκε από την Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Μελέτης Παθήσεως Σπονδυλικής Στήλης), 3-4 Μαρτίου 2000, Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης» της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
 169. Διάλεξη με θέμα: «ΕΠΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ ΟΣΦΥΪΚΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ». Δόθηκε στα πλαίσια της 5ης Ημερίδας με θέμα: «ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ – ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ». Η Ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών και του Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Αθήνα, 4 Μαρτίου 2000, Αμφιθέατρο 401 Γ.Σ.Ν.Α.
 170. Διάλεξη με θέμα: «ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ». Δόθηκε στα πλαίσια της 9ης Ημερίδας του ΝΙΜΤΣ, με θέμα: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ». Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΝΙΜΤΣ στις 5 Μαρτίου 2000, Αμφιθέατρο ΝΙΜΤΣ.
 171. Διάλεξη με θέμα: «ΠΑΘΗΣΕΙΣ – ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α.Μ.Σ.Σ. – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ». Δόθηκε στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ορθοπαιδικών Κλινικών του 401 Γ.Σ.Ν.Α. (1999-2000). Η Διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2000.
 172. Διάλεξη με θέμα: «ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΛΟΓΩ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ». Δόθηκε στα πλαίσια του 26ου Συμποσίου Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης «Ν.Γιαννέστρας – Π.Σμυρνής» σε συνεργασία με το Nottingham Trained Greek Orthopaedic Surgeons Millenium Reunion. Το Συμπόσιο τελούσε υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Ο.Χ. και της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., 23-26 Μαρτίου 2000, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών – Φωκίδα.
 173. Διάλεξη με θέμα: «ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Δόθηκε στα πλαίσια του 9ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου Οστεοσυνθέσεως που οργανώθηκε από την Ορθοπαιδική Κλινική του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Αλεξανδρούπολη, 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2000.
 174. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». Δόθηκε στα πλαίσια του 56ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 11-15 Σεπτεμβρίου 2000. Η διάλεξη έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου.
 175. Διάλεξη με θέμα: «ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ» στα πλαίσια της Στρογγυλής Τράπεζας Ειδικευομένων, στο 56ο Συνέδριο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 11-15 Σεπτεμβρίου 2000.
 176. Διάλεξη με θέμα: «ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ», στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών, μάθημα προς τους ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς, 22 Σεπτεμβρίου 2000, Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης» της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
 177. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Δόθηκε στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών μαθημάτων επί: α) της βιολογίας και εμβιομηχανικής της σπονδυλικής στήλης, β) της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης. Ερευνητικό Κέντρο Μεταβολικών Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά 23-01-2000.
 178. Διάλεξη με θέμα: «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ORTHOFIX, ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΕΠΙ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ». Ανεπτύχθησαν οι ενδείξεις, οι αντενδείξεις, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου. Δόθηκε στα πλαίσια Ημερίδας που έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου 2000.
 179. Διάλεξη με θέμα: “TRAINING IN ORTHOPAEDIC SURGERY AND TRAUMATOLOGY IN THE EUROPEAN UNION: BOARDS IN ORTHOPAEDIC SURGERY AND TRAUMATOLOGY”. Δόθηκε στα πλαίσια του 6ου Βιοϊατρικού Συνεδρίου του Διεθνούς Ελληνισμού σε Στρογγυλή Τράπεζα, 11-14 Οκτωβρίου 2000, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα.
 180. Διάλεξη με θέμα: «ANTERIOR VERTEBRECTOMY FOR DISEASES OF THE SPINE». Δόθηκε στα πλαίσια του 3ου Περιφερειακού Σεμιναρίου του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και της Ορθοπαιδικής Εταιρείας Κύπρου. Το Σεμινάριο ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Νοεμβρίου 2000 στο Ξενοδοχείο Χίλτον, Λευκωσία, Κύπρος.
 181. Διάλεξη με θέμα: «STAGED PROCEDURES FOR THE TREATMENT OF DIFFICULT SPINAL PROBLEMS». Δόθηκε στα πλαίσια του 3ου Περιφερειακού Σεμιναρίου του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και της Ορθοπαιδικής Εταιρείας Κύπρου. Το Σεμινάριο ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Νοεμβρίου 2000 στο Ξενοδοχείο Χίλτον, Λευκωσία, Κύπρος.
 182. Διάλεξη με θέμα: «ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Δόθηκε στα πλαίσια του 1ου Σεμιναρίου Τραυματισμών στο Σκι (1st Ski Injuries Seminar), τελούσε υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Ο.Χ. και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας. Πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 24-26 Νοεμβρίου 2000, με την υποστήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας και του Γ.Ν.Ν. ΄Αμφισσας.
 183. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» που δόθηκε στα πλαίσια του Σεμιναρίου Βασικής Εκπαίδευσης στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο “Παύλος Κονιαλίδης” της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ΣΤΙΣ 26-28 Ιανουαρίου 2001 και διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ.)
 184. Διάλεξη με θέμα: «ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ», που δόθηκε στα πλαίσια της 1ης Διαπανεπιστημιακής Ημερίδας για τις Λοιμώξεις του Μυοσκελετικού Συστήματος, έγινε σε συνεργασία με την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Δ΄ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Λάρισα, 10 Φεβρουαρίου 2001, Αμφιθέατρο Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.
 185. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Ο.Μ.Σ.Σ.» που δόθηκε στα πλαίσια της 6ης Ημερίδας με θέμα: «Σπονδυλική στένωση – Νεώτερες απόψεις», που διοργάνωσαν οι Α΄ και Β΄ Ορθοπαιδικές Κλινικές του 401 Γ.Σ.Ν.Α. υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών και του Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Η Διάλεξη έγινε στο Αμφιθέατρο του 401 Γ.Σ.Ν.Α. στις 17 Φεβρουαρίου 2001.
 186. Διάλεξη με θέμα: «ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ». Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ακαδημαϊκού ΄Ετους 2000-2001 του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Κλινική Ορθοπαιδικής Τραυματολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης με διάλεξη στις 22/02/01.
 187. Διάλεξη με θέμα: «ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΣ» που δόθηκε στα πλαίσια του Σεμιναρίου με θέμα: «Οξεία και χρονία Οστεομυελίτις» του Τμήματος Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Αθήνα 10 Μαρτίου 2001, Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης».
 188. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» που δόθηκε στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Φυσιάτρων με θέμα: «Επώδυνα Μυοσκελετικά Σύνδρομα της περιοχής της Οσφύος». 18 Μαρτίου 2001, Αμφιθέατρο Γ.Σ.Ν.Α. 401.
 189. Διάλεξη με θέμα: «ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» που δόθηκε στα πλαίσια του 10ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου Οστεοσύνθεσης που διοργάνωσε η Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών. 22-24 Μαρτίου 2001 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.
 190. Διάλεξη με θέμα: «ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ» που δόθηκε στα πλαίσια της 10ης Ημερίδας με θέμα: «Παθήσεις άνω άκρου. Σύγχρονες απόψεις και θεραπεία» που διοργάνωσε το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ΝΙΜΤΣ την 1η Απριλίου 2001, Αθήνα.
 191. Διάλεξη με θέμα: «ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ Ο.Μ.Σ.Σ. ΜΕΤΑ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ» που δόθηκε στα πλαίσια του 27ου Ετησίου Συνεδρίου Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής», 26-29 Απριλίου 2001, Αθήνα, Ξενοδοχείο Hilton.
 192. Διάλεξη με θέμα: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Α.Μ.Σ.Σ. – ΚΑΚΩΣΕΙΣ – ΕΚΦΥΛΙΣΕΙΣ». Συμμετοχή στο Ορθοπαιδικό Μετεκπαιδευτικό περιφερειακό Σεμινάριο Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που οργανώθηκε από το Ορθοπαιδικό Τμήμα του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., Αμφιθέατρο Κάστρου Λαμίας, 4-6 Μαΐου 2001.
 193. Διάλεξη με θέμα: «ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ». Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Αυχενική Σπονδύλωση» που οργανώθηκε σε συνεργασία με την Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και την 1η Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», Αθήνα, 25-26 Μαΐου 2001, Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ».
 194. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗΣ» που δόθηκε στα πλαίσια του 14ου Σεμιναρίου του Τμήματος Ορθοπαιδικής Ογκολογίας της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., που έγινε στις 22-24 Ιουνίου 2001 στη Σκαφίδα Ηλείας, Ξενοδοχείο «Olympian Village”.
 195. Διάλεξη με θέμα «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 17ου Περιφερειακού Σεμιναρίου Συνεχούς Επιμόρφωσης των Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης που έγινε στις 29, 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2001 στην Αλεξανδρούπολη, οργανώθηκε από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γ.Π.Ν. Αλεξανδρούπολης και τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
 196. Διάλεξη με θέμα «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ». Δόθηκε στα πλαίσια των εργασιών του Σεμιναρίου «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» που έλαβε χώρα στον Πόρο Τροιζηνίας, στις 14-15 Ιουλίου 2001.
 197. Διάλεξη με θέμα «ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» που δόθηκε στα πλαίσια του 8ου Συμποσίου Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας με διεθνή συμμετοχή, στις 9 Σεπτεμβρίου 2001, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ΚΕΦΑΛΟΣ», Κεφαλονιά.
 198. Διάλεξη με θέμα: «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγύλης Τραπέζης με αντικείμενο «Στάση, Κίνηση και Εργονομία Χορευτών και Μουσικών και η συσχέτισή τους με Ορθοπαιδικά Προβλήματα», που πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, κατά τη διάρκεια του 57ου Πανελληνίου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου, Αθήνα, 11-15 Σεπτεμβρίου 2001.
 199. Διάλεξη με θέμα: «ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγύλης Τραπέζης με αντικείμενο «Παθογένεια της Λοίμωξης γύρω από τα Εμφυτεύματα», που πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2001, κατά τη διάρκεια του 57ου Πανελληνίου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου, Αθήνα 11-15 Σεπτεμβρίου 2001.
 200. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγύλης Τραπέζης με αντικείμενο «Αντιμετώπιση των μεταστατικών όγκων» που πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2001, κατά τη διάρκεια του 57ου Πανελληνίου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου, Αθήνα 11-15 Σεπτεμβρίου 2001.
 201. «ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ». Τα ανωτέρω εγένοντο στα πλαίσια Στρογγύλης Τραπέζης με αντικείμενο «Πολεμικά Τραύματα. Επιπτώσεις στο Μυοσκελετικό Σύστημα» που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2001, κατά τη διάρκεια του 57ου Πανελληνίου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου, Αθήνα 11-15 Σεπτεμβρίου 2001.
 202. Διάλεξη με θέμα: «ΕΠΩΔΥΝΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΟΡΜΟΥ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 5ου Πανελλήνιου Ιατροκοινωνικού Συνεδρίου, στις 20 & 21 Οκτωβρίου 2001.
 203. Διάλεξη με θέμα: «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ», Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 2ο Σεμιναρίου «Αθλητισμός και Θάλασσα», που πραγματοποιήθηκε στον Πόρο, στις 13 – 14 Ιουλίου 2002.
 204. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Εκφυλιστικές Κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης» στο 28ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής», που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη στις 26-29 Σεπτεμβρίου 2002
 205. Διάλεξη με θέμα: «ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «: Όγκοι Σπονδυλικής Στήλης» στο 28ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής», που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη στις 26-29 Σεπτεμβρίου 2002
 206. Διάλεξη με θέμα: «ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΈΚΒΑΣΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Ιατρογενείς αστάθεια της Οσφυϊκής μοίρας της Σ.Σ.» στο 58o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο και 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο (με τους Έλληνες της Διασποράς), που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 22-27 Οκτωβρίου 2002.
 207. Διάλεξη με θέμα: «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Δύσκολα προβλήματα στην Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης.» στο 58o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο και 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο (με τους Έλληνες της Διασποράς), που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 22-27 Οκτωβρίου 2002.
 208. Διάλεξη με θέμα: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 15ου Ετήσιου Συνεδρίου Ορθοπαιδικής Ογκολογίας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 8 – 9 Νοεμβρίου 2002
 209. Διάλεξη με θέμα: «ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης – Σύγχρονες αντιλήψεις για την θεραπεία τους», στο 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 7,8,9,10 Νοεμβρίου 2002.
 210. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΝΙΟ-ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 8ου Σεμιναρίου Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στις 15, 16 &17 Νοεμβρίου 2002
 211. Διάλεξη με θέμα: «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ: ΙΑΤΡΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ – ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της 17ης Ετήσιας Χριστουγεννιάτικης Συνεστίασης της Τοπικής Εκκλησίας Πόρου – Τροιζηνίας – Μεθάνων, στον Πόρο, στις 26 Δεκεμβρίου 2002.
 212. Διάλεξη με θέμα: «ΥΠΕΡΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Επιλεγόμενου Μαθήματος με θέμα «Αθλητιατρική», της Ιατρικής Σχολής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 24 Ιανουαρίου 2003.
 213. Διάλεξη – Σχολιασμός με θέμα: «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Παθήσεις και κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης» στην 4η Ιατρική Διημερίδα, υπό την αιγίδα του Δ’ Σώματος Στρατού, που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη στις 24-26 Ιανουαρίου 2003.
 214. Διάλεξη με θέμα: «ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΙΕΡ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 2oυ Σεμιναρίου Τραυματισμών στο Σκι, που πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς στις 14 – 16 Φεβρουαρίου 2003.
 215. Διάλεξη με θέμα: «ΚΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριο Τραύματος με Διεθνή Συμμετοχή, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 14-16 Φεβρουαρίου 2003.
 216. Διάλεξη με θέμα: «Η ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της Ημερίδας ΣΕΜΦΕ – ΕΜΠ με θέμα «Εμβιομηχανική – Ιατρική Φυσική, Πολυτεχνούπολη Ζωγράφου, στις 20 Μαρτίου 2003
 217. Διάλεξη – Μάθημα με θέμα: «ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ». Το μάθημα δόθηκε στα πλαίσια του 12ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου Οστεοσύνθεσης με πρακτική άσκηση, που πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι, στις 20-23 Μαρτίου 2003
 218. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 12ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου Οστεοσύνθεσης με πρακτική άσκηση, που πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι, στις 20-23 Μαρτίου 2003.
 219. Διάλεξη με θέμα: «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Σεμιναρίου με θέμα «Διαχείριση της Αναιμίας του Ορθοπαιδικού Ασθενούς», που πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς στις 29 Μαρτίου 2003.
 220. Διάλεξη με θέμα: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Ιδιαιτερότητες στην Ορθοπαιδική Αντιμετώπιση Οστεοπορωτικών Ασθενών» στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΜΜΟ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 17-20 Απριλίου 2003
 221. Διάλεξη με θέμα: «ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Ορθοπαιδική» στο 9ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Αθηναΐς, στις 9-11 Μαΐου 2003.
 222. Διάλεξη με θέμα: «ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ: ΆΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της Ημερίδας του Ορθοπαιδικού Τμήματος Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με θέμα «Η Άμεση Αντιμετώπιση του Πολυκαταγματία – Πολυτραυματία», στις 10 Μαΐου 2003
 223. Διάλεξη με θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΝΙΟΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της 12ης Διημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή «Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης. Σύγχρονες απόψεις και θεραπεία», που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο ΝΙΜΤΣ, στις 10 &11 Μαΐου 2003.
 224. Διάλεξη με θέμα: «COMPLICATIONS OF THE THORACIC PEDICLE SCREWS». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 3rd International Spine Symposium – 10th Anniversary of Moss-Miami Instrumentation, που πραγματοποιήθηκε στην Βουλιαγμένη, στις 22-24 Μαΐου 2003
 225. Διάλεξη με θέμα: «LATE RESULTS OF LUMBAR STENOSIS SURGERY». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 3rd International Spine Symposium – 10th Anniversary of Moss-Miami Instrumentation, που πραγματοποιήθηκε στην Βουλιαγμένη, στις 22-24 Μαΐου 2003
 226. Διάλεξη με θέμα: «INSTRUMENTATION STABILISATION OF UNSTABLE THORACOLUMBAR FRACTURES». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 3rd International Spine Symposium – 10th Anniversary of Moss-Miami Instrumentation, που πραγματοποιήθηκε στην Βουλιαγμένη, στις 22-24 Μαΐου 2003
 227. Διάλεξη – Instructional Course Lecture με θέμα: «FRACTURES AND DISLOCATIONS OF THE LOWER CERVICAL SPINE». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, EFORT, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι, Φινλανδία στις 4-10 June 2003
 228. Διάλεξη με θέμα: «OPERATIVE TREATMENT OF METASTATIC SPINAL TUMORS». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Scoliosis Research Society Traveling Fellowship Program, που πραγματοποιήθηκε από την Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών στις 16-18 Ιουνίου 2003.
 229. Διάλεξη με θέμα: «ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ». Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 3ου Σεμιναρίου «Αθλητισμός και Θάλασσα» που πραγματοποιήθηκε στον Πόρο στις 4, 5 & 6 Ιουλίου 2003
 230. Διάλεξη με θέμα: «Ορθοπαιδικές κακώσεις. Εκτίμηση – Αντιμετώπιση» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσα της Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Τραύμα – Ελληνική Εταιρεία Τραύματος» στο 2ο Συνέδριο Τραύματος & Επείγουσας Προληπτικής Ιατρικής, 1ο Σεμινάριο Αντιμετώπισης Τραύματος» που πραγματοποιήθηκε στην Λέρο στις 13 -17 Σεπτεμβρίου 2003.
 231. Διάλεξη με θέμα: «Αντιμετώπιση οστεοπορωτικών καταγμάτων σπονδυλικής στήλης με οπίσθια σπονδυλοδεσία» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Οστεοπόρωση» στο 29ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 19 – 21 Σεπτεμβρίου 2003.
 232. Διάλεξη με θέμα «Σκολίωση των ενηλίκων» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της εσπερίδας με θέμα «Ενδιαφέροντα θέματα» που στο 59ου Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή που έγινε στην Αθήνα στις 15 – 19 Οκτωβρίου 2003.
 233. Διάλεξη με θέμα «Σπονδυλόλυση – σπονδυλολίσθηση σε νέους αθλητές» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Η σπονδυλική στήλη του αθλητή» στο 17ο Συμπόσιο Φυσικοθεραπείας με διεθνή συμμετοχή που έγινε στην Αθήνα στις 14 – 16 Νοεμβρίου 2003.
 234. Διάλεξη με θέμα «Επιπτώσεις του ατυχήματος στην επαναποκατάσταση του τραυματία» η διάλεξη στα πλαίσια του Επιστημονικού Συνεδρίου «Τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα» που έγινε στην Ναύπακτο στις 26 – 27 Νοεμβρίου 2003.
 235. Διάλεξη με θέμα «Μηχανική και αρχές εφαρμογές του συστήματος Disc – O – Tech στην Ο.Μ.Σ.Σ.» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 9ου Σεμιναρίου Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης που έγινε στην Αθήνα στις 28 – 29 Νοεμβρίου 2003.
 236. Διάλεξη με θέμα «Μετεγχειρητική αστάθεια Ο.Μ.Σ.Σ. στην σπονδυλική στένωση», η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της ημερίδας «Σπονδυλική στένωση νεότερες απόψεις» που έγινε στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου 2003.
 237. Διάλεξη με θέμα «Η Χειρουργική αντιμετώπιση οσφυαλγίας – ισχιαλγίας μηχανικής αιτιολογίας», η διάλεξη έγινε στα πλαίσια της Επιστημονικής Ημερίδας «Αυχεναλγία – Οσφυαλγία Μηχανικής Αιτιολογίας. Η κατά Mckenzie θεραπευτική αντιμετώπιση» που έγινε στην Αθήνα στις 28 Φεβρουαρίου 2004.
 238. Διάλεξη με θέμα «Κακώσεις σπονδυλικής στήλης και άσκηση», η διάλεξη έγινε στα πλαίσια της Επιστημονικής Συνάντησης «Η Αντιμετώπιση του επείγοντος στους αγωνιστικούς χώρους και τις κερκίδες» που έγινε στην Αθήνα στις 3 – 4 Απριλίου 2004.
 239. Διάλεξη με θέμα: «Οπισθια μεσοσπονδύλιος σπονδυλοδεσία» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 23ου Ετησίου Συνέδριου Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης» που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 15 – 18 Απριλίου 2004.
 240. Διάλεξη με θέμα: «Εκφύλιση μεσοσπονδυλίου δίσκου- χειρουργική Αντιμετώπιση με οπίσθια σπονδυλοδεσία» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια της 13ης Επιστημονικής Εκδήλωσης «Δυσλειτουργίες Σπονδυλικής Στήλης Λειτουργική Αποκατάσταση» που έγινε στην Αθήνα 24 – 25 Απριλίου 2004.
 241. Διάλεξη με θέμα: «Σκολίωση ενηλίκων» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Περιφερειακού Σεμινάριου Κρήτης που έγινε στα Χανιά στις 28 – 20 Ιουνίου 2004.
 242. Διάλεξη με θέμα: «Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης – Ταξινόμηση νεότερες απόψεις χειρουργικής θεραπείας» η διάλεξη έγινα στα πλαίσια του Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας Δωδεκανήσου που έγινε στην Ρόδο στις 4 Σεπτεμβρίου 2004.
 243. Διάλεξη με θέμα: «Η αποτυχία χειρουργικών επεμβάσεων οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης: Αιτίες διάγνωση, Αντιμετώπιση» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 60ου Πανελλήνιου Ορθοπαιδικού Συνέδριου με διεθνή συμμετοχή που έγινε στην Αθήνα στις 6 – 9 Οκτωβρίου 2004.
 244. Ομιλία με θέμα: «Κατάγματα σπονδυλικής στήλης» η ομιλία έγινε στα πλαίσια του 2ου Εντατικού Εκπαιδευτικού Τριήμερου Προχωρημένων Γνώσεων Ορθοπαιδικής που έγινε στην Αθήνα στις 11 – 13 Νοεμβρίου 2004.
 245. Διάλεξη με θέμα: «Διόρθωση ραιβού γόνατος με διατατική οστεογένεση» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια Επιστημονικής Ημερίδας «Θεραπεία καταγμάτων, επιπλοκών και συγγενών παθήσεων των άκρων με τη χρήση της μεθόδου της εξωτερικής οστεοσύνθεσης: Προσωρινή, ενδιάμεση ή τελική λύση;» που έγινε στην Λιβαδειά στις 27 Νοεμβρίου 2004.
 246. Διάλεξη με θέμα: «Επιπλοκές χειρουργικών επεμβάσεων για οσφυϊκή σπονδυλική στένωση» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Ορθοπαιδικού Σεμινάριου Πελοποννήσου πού έγινε στην Τρίπολη στις 26 – 28 Νοεμβρίου 2004.
 247. Διάλεξη με θέμα: «Πόνος σπονδυλικής στήλης μηχανικής αιτιολογίας: Συντηρητική και χειρουργική Αντιμετώπιση – μακροπρόθεσμα αποτελέσματα» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 1ου Συμποσίου Πόνου και Φλεγμονής που έγινε στην Αθήνα στις 19 – 21 Νοεμβρίου 2004.
 248. Ομιλία με θέμα: «Εμβιομηχανικές ιδιότητες του οσφυϊκού μεσοσπονδύλιου εμφυτεύματος B-Twin Expandable Cage» η ομιλία έγινε στα πλαίσια του 10ου Σεμιναρίου Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης που έγινε στην Αθήνα στις 3 -5 Δεκεμβρίου 2004.
 249. Διάλεξη με θέμα «Ιστικές αντιδράσεις στα σπονδυλικά εμφυτεύματα» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 2ου Επιστημονικού Σεμιναρίου «Ιστική αντίδραση στα Ορθοπαιδικά Εμφυτεύματα» που έγινε στα Τρίκαλα στις 25 Φεβρουαρίου 2005.
 250. Ομιλία με θέμα «Κατάγματα μακρών οστών» η ομιλία έγινε στα πλαίσια του 3ου Συνέδριου Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής που έγινε στην Αθήνα στις 25 – 27 Φεβρουαρίου 2005.
 251. Ομιλία με θέμα «Θεραπευτική αντιμετώπιση των κακώσεων της Α.Μ.Σ.Σ.» η ομιλία δόθηκε στα πλαίσια των επιστημονικών εκδηλώσεων χειρουργικού τομέα 2004 – 2005 του Νοσοκομείου Metropolitan που έγινε στην Αθήνα 10 Μαρτίου 2005.
 252. Ομιλία με θέμα «Πρόσθιες και οπίσθιες χειρουργικές επεμβάσεις για κατάγματα θωρακοσφυικής μοίρας Σ.Σ.» η ομιλία δόθηκε στα πλαίσια του 13ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου οστεοσύνθεσης που έγινε στην Θεσσαλονίκη στις 11 – 13 Μαρτίου 2005.
 253. Ομιλία με θέμα «Κλινική εμπειρία στη χρήση του οστικού μοσχεύματος allomatrix» η ομιλία δόθηκε στα πλαίσια του 13ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου οστεοσύνθεσης που έγινε στην Θεσσαλονίκη στις 11 – 13 Μαρτίου 2005.
 254. Ομιλία με θέμα «Διόρθωση του ραιβού γόνατος με διατατική οστεογένεση» η ομιλία δόθηκε στα πλαίσια της 14ης Επιστημονικής εκδήλωσης «Παθήσεις του γόνατος – Λειτουργική Αποκατάσταση» που έγινε στην Αθήνα στις 2 – 3 Απριλίου 2005.
 255. Ομιλία με θέμα «Εμβιομηχανική των τεχνητών δίσκων» η ομιλία δόθηκε στα πλαίσια του Σεμιναρίου «Νέες Τεχνολογίες στην Ορθοπαιδική» που έγινε στην Θεσσαλονίκη στις 1 – 2 Απριλίου 2005.
 256. Ομιλία με θέμα «Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης και άσκηση» η ομιλία δόθηκε στα πλαίσια του 2ου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επείγουσας Αθλητιατρικής που έγινε στην Αθήνα στις 16 – 17 Απριλίου 2005.
 257. Ομιλία με θέμα «Αιτίες αποτυχίας χειρουργικών επεμβάσεων Σ.Σ. και αντιμετώπιση τους» η ομιλία δόθηκε στα πλαίσια της Επιστημονικής Ημερίδας «Νεότερες εξελίξεις στη χειρουργική στης Σπονδυλικής Στήλης» που έγινε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 2005.
 258. Ομιλία με θέμα «Παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης» η ομιλία δόθηκε στα πλαίσια Μετεκπαιδευτικού Περιφερειακού Σεμιναρίου Καλύμνου – Δωδεκανήσου που έγινε στην Κάλυμνο στις 2 – 4 Σεπτεμβρίου 2005.
 259. Ομιλία με θέμα «Minimal invasive posterior lumbar interbody fusion» η ομιλία δόθηκε στα πλαίσια του 9th McKenzie Institute International Conference που έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 3 – 5 Ιουνίου 2005
 260. Διάλεξη με θέμα «Κακώσεις ΑΜΣΣ στους αθλητές» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 10ου Υγειονομικού Συμποσίου που έγινε στην Κεφαλλονιά στις 2 – 4 Σεπτεμβρίου 2005.
 261. Διάλεξη με θέμα «Σπονδυλοπλαστική» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 61ου Πανελλήνιου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα στις 12 – 15 Οκτωβρίου 2005.
 262. Διάλεξη με θέμα «Τρέχουσες απόψεις στην επεμβατική αντιμετώπιση της οσφυαλγίας – ισχιαλγίας» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 61ου Πανελλήνιου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα στις 12 – 15 Οκτωβρίου 2005.
 263. Διάλεξη με θέμα «Χειρουργική Αντιμετώπιση παθολογικών καταγμάτων της Σ.Σ.» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 61ου Πανελλήνιου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα στις 12 – 15 Οκτωβρίου 2005.
 264. Ομιλία με θέμα «Μετεγχειρητική λοίμωξη» η ομιλία δόθηκε στα πλαίσια του 31ου Ετήσιου Συνέδριου Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννεστρας – Π. Σμυρνής» που έγινε στα Χανιά στις 27 – 30 Οκτωβρίου 2005.
 265. Ομιλία με θέμα «Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης» η ομιλία δόθηκε στα πλαίσια του 8ου Θεματικού συνεδρίου εντατικής θεραπείας και επείγουσας ιατρικής που έγινε στην Αθήνα στις 25 – 26 Νοεμβρίου 2005.
 266. Διάλεξη με θέμα «Surgical treatment of metastatic tumors of the spine» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια 3rd Annual Meeting of Spine Experts Group που έγινε στην Θεσσαλονίκη στις 8 – 10 Δεκεμβρίου 2005.
 267. Διάλεξη με θέμα «Minimal invasive posterior lumbar interbody fusion using the B-Twin expandable cages system (Disc-O-tech)» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια 3rd Annual Meeting fo Spine Experts Group που έγινε στην Θεσσαλονίκη στις 8 – 10 Δεκεμβρίου 2005.
 268. Διάλεξη με θέμα «Ενδείξεις – Τεχνική και Μέθοδοι Σπονδυλοδεσίας για εκφυλιστικές παθήσεις ΟΜΣΣ» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του τακτικού εκπαιδευτικού προγράμματος του Κ.Ε.Ο.Χ. με θέμα «Εκφυλιστική Ο.Μ.Σ.Σ.» που έγινε στην Αθήνα στις 10 Φεβρουαρίου 2006.
 269. Ομιλία με θέμα « Κυφοπλαστική ή σπονδυλοπλαστική;» η ομιλία δόθηκε στα πλαίσια του Σεμιναρίου με θέμα «Ελάχιστα επεμβατικές και νέες τεχνικές στη σπονδυλική στήλη» που έγινε στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου 2006.
 270. Ομιλία με θέμα «Ιστικές αντιδράσεις στα σπονδυλικά εμφυτεύματα» η ομιλία δόθηκε στα πλαίσια του 2ου επιστημονικού Σεμιναρίου με θέμα «Ιστική αντίδραση στα σπονδυλικά εμφυτεύματα» που έγινε στα Τρίκαλα στις 25 Φεβρουαρίου 2006.
 271. Διάλεξη με θέμα «Παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης των ενηλίκων και η αντιμετώπιση τους» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της 15ης επιστημονικής εκδήλωσης με θέμα «Σπονδυλική στήλη έρευνα και αποκατάσταση» που έγινε στην Αθήνα στις 8 – 9 Απριλίου 2006.
 272. Εκπαιδευτικές διαλέξεις στου Εκπαιδευόμενους στα ΤΕΙ Λάρισας
  Τέσσερεις ωριαίες διαλέξεις με θέματα
  1. Κακώσεις της Σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού
  2. Παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης
  3. Νεοπλασματικές εξεργασίες της σπονδυλικής στήλης
  4. Πόνος σπονδυλικής στήλης στην παιδική και εφηβική ηλικία
 273. Διάλεξη με θέμα «Χειρουργική Αντιμετώπιση μεταστάσεων της σπονδυλικής στήλης» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Ετήσιου Συνεδρίου του Τμήματος Ορθοπαιδικής Ογκολογίας, που έγινε στην Καλαμπάκα στις 5 – 6 Μαΐου 2006
 274. Διάλεξη με θέμα «Σπονδυλολιση και σπονδυλολίσθηση σε αθλητές» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και του 5ου Ελλαδοκυπριακού Αθλητιατρικού Συνεδρίου που έγινε στην Θεσσαλονίκη στις 12 – 14 Μαΐου 2006.
 275. Διάλεξη με θέμα «Επιπτώσεις της παχυσαρκίας στο μυοσκελετικό σύστημα» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του συνεδρίου «Ορθοπαιδική και Παχυσαρκία» που έγινε στην Αθήνα στις 13 Μαΐου 2006.
 276. Διάλεξη με θέμα «Ελάχιστα επεμβατική σταθεροποίηση» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 32ου Ετήσιου Συνέδριου Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής» που έγινε στα Λουτρά Κυλλήνης από 1 έως 4 Ιουνίου 2006.
 277. Διάλεξη με θέμα «Ενδείξεις εφαρμογής Minimal Invasive Technique (MIT) στην αντιμετώπιση παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Μετακπαιδευτικού Ορθοπαιδικού Σεμινάριου Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου – Κρήτης από 9 έως 11 Ιουνίου 2006.
 278. Διάλεξη με θέμα «Αυχενική μοίρα Σπονδυλικής Στήλης: πόνος – ριζοπάθεια – μυελοπάθεια» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 12ου Κοινού Ετήσιου Συνέδριου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής του Χεριού και της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής που έγινε στην Κυλλήνη από 6 – 10 Σεπτεμβρίου 2006.
 279. Διάλεξη με θέμα «Η σκολίωση των ενηλίκων και η αντιμετώπιση» η διάλεκη δόθηκε στα πλαίσια του 62ου Πανελλήνιου Ορθοπαιδικού Συνέδριου που πργαμτοποιήθηκε στην Αθήνα 3 -7 Οκτωβρίου 2006.
 280. Διάλεξη με θέμα «Πηγές Πόνου στη Σπονδυλική Στήλη» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια της Επιστημονικής Εκδήλωσης «COX-2 / NSAIDS» και μυοσκελετικός πόνος, που έγινε στην Αθήνα την 3 Νοεμβρίου 2006.
 281. Διάλεξη με τίτλο Vertebroplaty vs Kyphoplasty η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Σπυμποσίου Advances in Spinal Surgery Ποθ έγινε στην Αθήνα την 16 – 19 Νοεμβρίου 2006.
 282. Διάλεξη με τίτλο Tissue ractions in Spinal Surgery η διάλεξη έγινε στα πλάσια του 12ου Σεμιναρίου Εμβιομηχανικής της Σ.Σ και Βιοτεχνολογίας που έγινε στην Αθήνα 1 – 3 Δεκεμβρίου 2006.
 283. Διάλεξη με τίτλο Κακώσεις Θωρακικής και Οσφυϊκής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του Συνεδρίου Οι αθλητικές κακώσεις στην περιφέρεια που έγινε στην Λιβαδειά 10 Φεβρουαρίου 2007.
 284. Διάλεξη με θέμα Οπίσθια μέση σπονδυλοδεσία η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 2ου Σμενιαρίου Εξελίξεις στη θεραπεια της Οστεοαρθρίτιδας που έγινε στην Θεσσαλονίκη 9 -11 Μαρτίου 2007.
 285. Διάλεξη με τίτλο Ιδιοπαθής σκολίωση η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των Επιστημονικών Συναντήσεων Ορθοπαιδικών της Θεσσαλίας με θέμα «Χειρουργική Αντιμετώπιση Παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης» που έγινε στη Λάρισα την 22 Μαρτίου 2007.
 286. Διάλεξη με θέμα Οπίσθια μέση οσφυϊκή σπονδυλοδεσία η διάλεξη στα πλάισια της Ημερίδας Δομικές και Λειτουργικές Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης – Νέες Χειρουργικές Προσεγγίσεις που έλαβε χώρα στην Αθήνα 30 – 31 Μαρτίου 2007.
 287. Διάλεξη με θέμα Νεώτερες τεχνικές και υλικά εσωτερικής οστεοσύνθεσης η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κ.Ε.Ο.Χ. την 20 Απριλίου 2007.
 288. Διάλεξη με θέμα Εμβιομηχανική ανάλυση της εφαρμογής των μεσακανθίων εμφυτευμάτων στην Ο.Μ.Σ.Σ. η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της 16ης Επιστημονικής Εκδήλωσης «Εμβιομηχανική – Κινησιολογία Σπονδυλικής Στήλης» που έγινε στην Αθήνα 21-22 Απριλίου 2007.
 289. Διάλεξη με θέμα «Case presentations» η διάλεξη δόθηκε στην ημερίδα που έγινε στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Η Αγία Όλγα» προς τιμή του καθηγητού Michel Depuis Και οργανώθηκε από την Β’ Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακή Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 25 Απριλίου 2007.
 290. Διάλεξη με θέμα Οπίσθια χειρουργική διόρθωση της σκολίωσης η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 12ου Πανελλήνιου Σεμιναρίου Ορθοπαιδικής που έγινε στην Κρήτη 27 -29 Απριλίου 2007.
 291. Διάλεξη με θέμα Χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης των ενηλίκων η διάλεξη έγινε στα πλαίσια της Επιστημονικής ημερίδας προς τιμή των 2007 SCOLIOSIS RESEARCH SOCIETY που έγινε στην Αθήνα 5 Μαίου 2007.
 292. Διάλεξη με θέμα Ανεπιτυχής χειρουργική της οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης: Αιτιολογία – αντιμετώπιση και αποφυγή της ποτυχίας η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 33ου Συμπόσιου Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής» που έγινε στην Μύκονο 24- 27 Μαίου 2007.
 293. Διάλεξη με τίτλο Αιτία αποτυχίας χειρουργικής της δισκοκήλης και αντιμετώπιση η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 21ου Περιφερειακού Σεμιναρίου Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών ΑΝ. Μακεδονίας & Θράκης που έγινε στην Αλεξανδρούπολη από 8 έως 10 Ιουνίου 2007.
 294. Διάλεξη με θέμα Η διαχρονική εξέλιξη των αθλημάτων στο υγρό στοιχείο η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 5ου Σεμιναρίου Αθλητισμός και Θάλασσα που έγινε στον Πόρο από 6 έως 8 Ιουλίου 2007.
 295. Διάλεξη με θέμα Failed Back Syndrome. Etiology and treatment η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 6th Greek Turkish Orthopaedic Intra-university Meeting που έγινε στην Θεσσαλονίκη από 30 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2007.
 296. Διάλεξη με θέμα Χρόνος επεμβάσεως σε κακώσεις νωτιαίου σωλήνα η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 1ου Συνεδρίου Σπονδυλικής Στήλης που έγινε στην Αθήνα από 20 – 23 Σεπτεμβρίου 2007.
 297. Διάλεξη με θέμα Ορθοπαιδική αντιμετπώπιση των μεαστατικών νεοπλασιών της σπονδυλικής στήλης η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 1ου Συνεδρίου Σπονδυλικής Στήλης που έγινε στην Αθήνα από 20 – 23 Σεπτεμβρίου 2007.
 298. Διάλεξη με θέμα Χειρουργική θεραπεία στην ΑΜΣΣ η διάλεξη έγινε στα πλαίσιο Επιστημονικής ημερίδας της Ελληνικής εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης που έγινε στην Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2007.
 299. Διάλεξη με θέμα Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της σκολίωσης η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 63ου Πανελλήνιου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα 9 -13 Οκτωβρίου 2007.
 300. Διάλεξη με θέμα Εκφυλιστική σκολίωση ενηλίκων η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του Σεμιναρίου «Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση εκφυλιστικής νόσου σπονδυλικής στήλης» που έγινε στην Θεσσαλονίκη 2-3 Νοεμβρίου 2007.
 301. Διάλεξη με θέμα Σπονδυλοπλαστική για μεταστατικές βλάβες και πολλαπλό μυέλωμα η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 20ου Ετήσιου Συνέδριου Τμήματος Ορθοπαιδικής Ογκολογίας της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. που έγινε στην Αθήνα 20 -22 Νοεμβρίου 2007.
 302. Διάλεξη με θέμα Κακώσεις σπονδυλικής στήλης η διάλεξη έγινε στα πλαίσια της Επιστημονικής Ημερίδας «Άθληση και Γυναίκα» που έγινε στην Αθήνα 24 Νοεμβρίου 2007.
 303. Διάλεξη με θέμα Χειρουργικές τεχνικές σπονδυλοδεσίας της Αυχενοθωρακικής Μ.Σ.Σ. η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 13ου Σεμιναρίου Εμβιομηχανικής Σπονδυλικής Στήλης που έγινε στην Αθήνα 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2007.
 304. Διάλεξη με θέμα «Σύνδρομο επίπεδης πλάτης» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια 2ου Συμποσίου Advances in Spinal Surgery που έγινε στην Θεσσαλονίκη 7 -9 Φεβρουαρίου 2008.
 305. Διάλεξη με θέμα «Ιστική αντίδραση στα σπονδυλικά εμφυτεύματα» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 3ου Σεμιναρίου με θάμα Ιστική αντίδραση στα ορθοπαιδικά εμφυτεύματα που έγινε στο Πήλιο 29 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2008.
 306. Διάλεξη με θέμα «Σκολίωση ενηλίκων» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μαθημάτων της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών που έγιναν στην Πάτρα στις 6 Μαρτίου 2008.
 307. Διάλεξη με θέμα «Σκολίωση εκφυλιστικής αιτιολογίας» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 3ου Σεμιναρίου Εξελίξεις στην θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας που έγινε στην Θεσσαλονίκη 20 -22 Μαρτίου 2008.
 308. Διάλεξη με θέμα «Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Φροντιστηριακού μαθήματος Ορθοπαιδικές Παθήσεις που έγινε στην Αθήνα 22 Μαρτίου 2008.
 309. Διάλεξη με θέμα «Κακώσεις και παθήσεις της σπονδυλικής στηλης» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητιατρικής εταιρίας Ελλάδος και του 7ου Ελληνοκυπριακού Αθλητιατρικού Συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα 27 – 30 Μαρτίου 2008
 310. Διάλεξη με θέμα «Thoracolumbar braces for the treatment of AIS. Is there any difference» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Management of Spinal Deformities που έγινε στην Αθήνα 3 -5 Απριλίου 2008.
 311. Διάλεξη με θέμα «Εφαρμογή της διατατικής οστεογέννεσης στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδος του ραιβού γόνατος» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της 17ης επιστημονικής εκδήλωσης Εμβιομηχανική – κακώσεις – αποκατάσταση του γόνατος που έγινε στην Αθήνα 12 -13 Απριλίου 2008.
 312. Διάλεξη με θέμα «Εκφυλιστική νόσος της Σπονδυλικής Στήλης» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 27ου Ετήσιου Συνεδρίου Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταρίας Μακεδονίας Θράκης που έγινε στην Χαλκιδική 1 – 4 Μαΐου 2008.
 313. Διάλεξη με θέμα «Metastatic disease of the spine» η διάλεξη δόθηκε στην ημερίδα που έγινε στο Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προς τιμή της καθηγητού Ευανθίας Γαλάνης και οργανώθηκε από την Α’ Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακή Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών που έγινε στην Αθήνα 12 -13 Μαΐου 2008.
 314. Διάλεξη με θέμα «Κακώσεις ΘΜΣΣ Πρόσθια vs Οπίσθια χειρουργική προσπέλαση» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Περιφερειακού Μετεκπαιδευτικού Ορθοπαιδικού Σεμιναρίου Κρήτης που έγινε στην Κρήτη – Φόδελε 22 -25 Μαΐου 2008.
 315. Διάλεξη με θέμα «Χειρουργείο μεσοσπονδύλιου δίσκου στην αυχενική και την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Ενδείξεις αντενδείξεις πρόγνωση» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου μηχανικής διάγνωσης και θεραπείας με διεθνή συμμετοχή που έγινε στην Αθήνα 23 -25 Μαΐου 2008.
 316. Διάλεξη με θέμα «Operative treatment of spinal metastatic tumors» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσα του 7th Turkish Greek Intra University Orthopaedic Meeting που έγινε στην Σμύρνη 7 -9 Μαϊου 2009.
 317. Διάλεξη με θέμα «Χειρουργική Θεραπεία της Εκφυλιστικής Νόσου της Σπονδυλικής Στήλης» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 11ου Πανελλήνιου Πολυθεματικού Συνεδρίου που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης από 1 – 3 Μαϊου 2009.
 318. Διάλεξη με θέμα «Κακώσεις ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ – Αντιμετώπιση» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της Επσιτημονικής Διημερίδας Ορθοπαιδικής «Αντιμετώπιση πολυτραυματία και πολυκαταγματία» που έγινε στο Αργοστόλι 19 – 20 Ιουνίου 2009.
 319. Διάλεξη με θέμα «Ορθοπαιδεία και Ορθοπαιδική: Ιατροπαιδαγωγικά δίκτυα με έμφαση στην ομάδα – πιλότο χαρισματικών ταλαντούχων μαθητών» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Excellence Education & Human Development που έγινε στο Ε.Μ.Π. στην Αθήνα 1 – 4 Ιουλίου 2009.
 320. Διάλεξη με θέμα «Επιπλοκές στη χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Σπονδυλικής Στήλης που έγιν στην Αθήνα 16 – 18 Οκτωβρίου 2009.
 321. Διάλεξη με θέμα «Οψιμες μετεγχειρητικές λοιμώξεις» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 65ου Πανελλήνιου Ορθοπαιδικού Συνέδριου που έγινε στην Θεσσαλονίκη 7 – 10 Οκτωβρίου 2009.
 322. Διάλεξη με θέμα «Χειρουργική θεραπεία κακώσεων κατώτερης ΟΜΣΣ και Ιερού» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της 1ης Ημερίδας Αποκατάστασης Κακώσεων Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού που έγινε στα Ιωάννινα 27 Οκτωβρίου 2009.
 323. Διάλεξη με θέμα «Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης επί σκολιώσεως των ενηλίκων» η διάλεξη δόθηκε από τον κ. Γ. Κελάλη υπό την επίβλεψη του Γ. Σάπκα στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Περιφεριακού Ορθοπαιδικού Σεμιναρίου Πελοποννήσου που έγινε στην Τρίπολη 19 – 21 Φεβρουαρίου 2010.
 324. Διάλεξη με θέμα «Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης της μεταστατικής οστικής νόσου» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Περιφερειακού Ορθοπαιδικού Σεμιναρίου Πελοποννήσου που έγινε στην Τρίπολη 19 – 21 Φεβρουαρίου 2010.
 325. Διάλεξη με θέμα «Οστεοπορωτικά κατάγματα Ο.Μ.Σ.Σ. – Αντιμετώπιση» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια της Επιστημονικής Εκδήλωσης «Πολυτραυματίας Πολυκαταγματίας» που έγινε στη Λειβαδιά 23 -25 Απριλίου 2010.
 326. Διάλεξη με θέμα «Operative treatment of metastatic spinal tumors: Indications for the type of procedure» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του World Spine V and World Spine 2010 Hands on course που έγινε στην Σαντορίνη 7 – 9 Μαίου 2010.
 327. Διάλεξη με θέμα «Adult scoliosis; Is tere a role for limited surgery» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του World Spine V and World Spine 2010 Hands on course που έγινε στην Σαντορίνη 7 – 9 Μαίου 2010.
 328. Διάλεξη με θέμα «Σκολίωση – Κύφωση στην 3η ηλικία. Δυνατότητε και όρια στη θεραπεία σήμερα» η διάλεξη έγινε στο 36ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής που έγινε στην Πύλο 20 -24 Μαίου 2010.
 329. Διάλεξη με θέμα «Cervical Spine Tumors. The Athens Universtiy experience» η διάλεξη έγινε σα πλαίσια του 26th Annual Meeting of the European Section of the Cervical Spine research Society που έγινε στην Κέρκυρα 26 -29 Μαίου 2010.
 330. Διάλεξη με θέμα «Χειρουργική αντιμετώπιση των νεοπλασιών της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 16ου Σεμινάριου Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης και Βιοτεχνολογίας που έγινε στην Αθήνα 3 – 5 Δεκεμβρίου 2010.
 331. Διάλεξη με θέμα «Νεοπλασίες της Α.Μ.Σ.Σ.» η διάλεξη δόθηκε σtα πλαίσια της Διανοσοκομειακής ημερίδας Νεοπλασματικές Παθήσεις του Μυοσκελετικού Συστ;hματος που έγινε στην Αθήνα 12 Μαρτίου 2011.
 332. Διάλεξη με θέμα «Adult scoliosis: Treatment and related problems» η διάλξη έγινε στα πλάσια του OREC Instuctional Course Lectures που έγινε στην Αθήνα 5 -7 Ιουνίου 2011.
 333. Διάλεξη με θέμα «Χειρουργική της Οστεοπορωτικής Σ.Σ.» η διάλεξη έγινε στα του 37ου Συμπόσιου Σπονδλιής Στήλης Γιαννέστρας – Σμυρνής που έγινε στην Αθήνα 9 -10 Ιουνίου 2011.
 334. Διάλεξη με θέμα «Εκπαίδευση Ελλήνων Χειρουργών Σ.Σ.» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 37ου Συμπόσιου Σπονδλιής Στήλης Γιαννέστρας – Σμυρνής που έγινε στην Αθήνα 9 -10 Ιουνίου 2011.
 335. Διάλεξη με θέμα «Επισκληρίδια αποστήματα» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 67ου Πανελλήνιου Ορθοπαιδικού Συνέδριου που έγινε στην Αθήνα 12 – 16 Οκτωβρίου 2011.
 336. Διάλεξη με θέμα «Ολική Σπονδυλεκτομή (Θ-ΘΟ-ΟΣΣ) Πότε λάθη και αποφυγή τους» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Σπονδυλικής Στήλης που έγινε στην Πάφο 27 -30 Οκτωβρίου 2011.
 337. Διάλεξη με θέμα «Διασωματική ή περιμετρική σπονδυλοδεσία Ο.Μ.Σ.Σ.» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια της 3ης Ημερίδας Αποκατάστασης Εκφυλιστικής Νόσου Ο.Μ.Σ.Σ που έγινε στα Ιωάννινα 18 Νοεμβρίου 2011.
 338. Διάλεξη με θέμα «Διαδερμικές επεμβάσεις στο Μεσοσπονδύλιο Δίσκο» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του Εντατικού Τεραημέρου του ΚΕΟΧ που έγινε στην Αθήνα 10 -13 Νοεμβρίου 2011.
 339. Διάλεξη με θέμα «Σύστημα νευροπλοήγησης στις χειρουργικές επεμβάσεις της Σ.Σ.» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 17ου Σεμιναρίου Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης και Βιοτεχνολογίας που έγινε στην Αθήνα 2 -3 Δεκεμβρίου 2011.
 340. Διάλεξη με θέμα «Μετεγχειρητικές φλεγμονές Αντιμετώπιση μετά από Σπονδυλοδεσία» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια της Επιστημονικής Ημερίδας «Αντιμετώπιση της φλεγμονής στην ορθοπαιδική χειρουργική» που έγινε στην Λιβαδειά 18 Φεβρουαρίου 2012.
 341. Διάλεξη με θέμα «Χειρουργικές επεμβάσεις για Σκολίωση των Ενηλίκων» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια της Διανοσοκομειακής Ημερίδας «Σπονδυλικές Ανωμαλίες και Παραμορφώσεις της Σπονδυλικής Στήλης» που έγινε στην Αθήνα 31 Μαρτίου 2012.
 342. Διάλεξη με θέμα «Η χειρουργική αντιμετώπιση των εκφυλιστικών παθήσεων της ΟΜΣΣ» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 31ου Ετήσιου Συνέδριου της ΟΤΕΜΑΘ που έγινε στην Θεσσαλονίκη 19 – 21 Απριλίου 2012.
 343. Διάλεξη με θέμα «Adult Scoliosis Treatment and Related Problems» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια του 8th Hellenic-Turkish Inter-Unversity Orthopaedic Meeting που έγινε στην Αθήνα 26 – 28 Απριλίου 2012.
 344. Διάλεξη με θέμα «Μετεγχειρητικές Λοιμώξεις Σπονδυλικής Στήλης» η διάλεξη έγινε στα πλαίσια της Εσπερίδας «Οστικές λοιμώξεις» που έγινε στην Αθήνα 18 Μαίου 2012.
 345. Διάλεξη με θέμα «Ιδιοπαθής Σκολίωση – Χειρουργική Θεραπεία» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Μαθημάτων του ΚΕΟΧ στην Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2013.
 346. Διάλεξη με θέμα «Αντιμετώπιση κακοηθών νεοπλασιών της Σπονδυλικής Στήλης» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Ημερίδας Επίκαιρα Θέματα ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στην Αθήνα 2 Μαρτίου 2013.
 347. Διάλεξη με θέμα «Sσκολίωση ενηλίκων Παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση» η διάλεξη δόθηκε στην Αλεξανδρούπλη στο Πανεπιστημιακό Νοσκομείο Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια στων εκπαιδευτικών μαθημάτων του Νοσοκομείου 21 Μαρτίου 2013.
 348. Διάλεξη με θέμα «Idioppathic Adolescent Scoliosis Surgery» η διάλεξη δόθηκε στην Αθήνα 28 Μαρτίου 2013.
 349. Διάλεξη με θέμα «Case Presentartions on Adult Scoliosis» η διάλεξη δόθηκε στην Αθήνα 27 Ιουνίου 2013.
 350. Διάλεξη με θέμα «Τεχνικά θέματα στη Χειρουργιική Σκολίωσης Σπονδυλικής Στήλης Ενηλίκων» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 25ου Περιφερειακού Σεμνιαρίου Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικής που έγινε στην Αλεξανδρούλη 29 – 30 Ιουνίου 2013.
 351. Διάλεξη με θέμα “A case story”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του European Spine Course Diploma στη Θεσσαλονίκη 2, Δεκεμβρίου 2013.
 352. Διάλεξη με θέμα “The Economic Impact of Accidents on Health Care Systems”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Health Emergency Management in the EU – The Role of National Health Operations Centers στην Αθήνα 9-10 Μαΐου 2014.
 353. Διάλεξη με θέμα “Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της Σκολίωσης των Ενηλίκων”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 70ου Συνεδρίου Ορθοπαιδικής στην Αθήνα 1-4 Οκτωβρίου 2014.
 354. Διάλεξη με θέμα “Σπονδυλική Στένωση και αντιμετώπιση αυτής”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Εντατικού Εκπαιδευτικού Διημέρου του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών στην Αθήνα 21-22 Νοεμβρίου 2014.
 355. Διάλεξη με θέμα “Metastatic disease of the spinal column: Whom should we treat and how?”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 18th Congress of the Pan Arab Orthopaedic Association στο Muscat – Oman Νοέμβριος 2014.
 356. Διάλεξη με θέμα “I would do a repeat decompression only”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 18th Congress of the Pan Arab Orthopaedic Association στο Muscat – Oman Νοέμβριος 2014.
 357. Διάλεξη με θέμα “Χειρουργική Αντιμετώπιση των κακοηθών νεοπλασιών της σπονδυλικής στήλης”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Συμποσίου “Γυναίκα και Σπονδυλική Στήλη” – Αθήνα  Μάρτιος 2015
 358. Διάλεξη με θέμα “Συνήθεις σπονδυλικές ανωμαλίες στη γυναίκα μετά την εμμηνόπαυση”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Συμποσίου “Γυναίκα και Σπονδυλική Στήλη” – Αθήνα  Μάρτιος 2015
 359. Διάλεξη με θέμα “Secondary Malignant Tumours; diagnosis and management”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του Eurospine – Αθήνα  Δεκέμβριος 2015
 360. Διάλεξη με θέμα “Τεχνητοί Δίσκοι Σήμερα”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της διημερίδας “Advances in Orthopaedics” – Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2015
 361. Διάλεξη με θέμα “Σπονδυλολίσθιση-Σπονδυλόπτωση: Ανάταξη ή σπονδυλοδεσία in situ;”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της Παιδοορθοπαιδικής ημερίδας “Current Trends In Paediatric Orthopaedics” – Αθήνα – Αττικό Νοσοκομείο – Ιανουάριος 2016
 362. Διάλεξη με θέμα “Αγγειακό Τραύμα σε Χειρουργικές Επεμβάσεις στην ΑΜΣΣ”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του συνεδρίου “Αγγειακές Κακώσεις στην Ορθοπαιδική” Αθήνα Μάρτιος 2016
 363. Διάλεξη με θέμα “Μετασταστική Νόσος Σπονδυλικής Στήλης”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της “Ημερίδας Ορθοπαιδικής Αποκατάστασης” Αθήνα Απρίλιος 2016
 364. Διάλεξη με θέμα “Εκφυλιστική σκολίωση ΘΟΜΣΣ”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 35ου ετήσιου συνεδρίου Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ Θεσσαλονίκη Μάιος 2016
 365. Διάλεξη με θέμα “Adult Degenerative Scoliosis: Operating Treatment “. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του “10th Greek – Turkish intra university orthopeadic meeting” Καβάλα Μάιος 2016
 366. Διαλέξεις με θέμα “Spondyloptosis: cases discussion”, “Operative Treatment” και “The role and timing of surgical intervention”. Οι διαλέξεις δόθηκαν στα πλαίσια του “International Spine Master Course” Αθήνα Ιούνιος 2016
 367. Διάλεξη με θέμα “Γήρανση και Εκφυλισμός της ΟΜΣΣ”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της επιστημονικής ημερίδας του ινστιτούτου McKenzie – Αθήνα Οκτώβριος 2016
 368. Διάλεξη με θέμα “Current Treatment of Spinal Cord Injuries”. Η διάλεξη δόθηκε στo 72º Συνέδριο Ορθοπαιδικής – Αθήνα Οκτώβριος 2016
 369. Διάλεξη με θέμα “Νωτιαία στένωση (Σύνθετη) με εκφυλιστικού τύπου Σπονδυλολίσθιση ή Σκολίωση. Εκλεκτική Αποσυμπίεση ή με επιπλέον Σπονδυλοδεσία”. Η διάλεξη δόθηκε στo 72º Συνέδριο Ορθοπαιδικής – Αθήνα Οκτώβριος 2016
 370. Διάλεξη με θέμα “Παρθενώνας και Σπονδυλική Στήλη – Κατασκευαστικές Ομοιότητες”. Η διάλεξη δόθηκε στo 72º Συνέδριο Ορθοπαιδικής – Αθήνα Οκτώβριος 2016
 371. Διάλεξη με θέμα “Βιοϋλικά με αντιμικροβιακές και οστεοεπαγωγικές ιδιότητες”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του διεθνούς πολυθεματικού φαρμακευτικού συνεδρίου Ιπποκράτεια – Αθήνα Οκτώβριος 2016
 372. Διάλεξη με θέμα “Κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης σε αθλητές”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της ημερίδας μυοσκελετικών παθήσεων της ΕΕΦΙΑΠ – Καλαμάτα Οκτώβριος 2016
 373. Διάλεξη με θέμα “Spondyloptosis”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του “10th Hellenic Spine Congress”- Θεσσαλονίκη – Οκτώβριος 2016
 374. Διαλέξεις με θέμα “Αυχενική Μυελοπάθεια – Χειρουργική αντιμετώπιση” και “Επιβαρύνσεις από αθλήματα υγρού στίβου”. Οι διαλέξεις δόθηκαν στα πλαίσια του “1st JOINT SPINE SYMPOSIUM – 30ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΦ”- Αθήνα – Δεκέμβριος 2016
 375. Διάλεξη με θέμα “Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου “Ανασκόπηση της Ορθοπαιδικής”- Αθήνα – Απρίλιος 2018
 376. Διάλεξη με θέμα “Οξείες και όψιμες χειρουργικές λοιμώξεις σπονδυλικής στήλης”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της “2ης Ημερίδας Οστικών Λοιμώξεων”- Αθήνα – Ιούνιος 2018
 377. Διάλεξη με θέμα “Οξείες και όψιμες χειρουργικές λοιμώξεις Σπονδυλικής Στήλης”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια της ημερίδας “Διαχείριση Κρίσεων στον τομέα της υγείας και νοσοκομειακές λοιμώξεις  του χτες και του σήμερα”- Αθήνα – Σεπτέμβριος 2018
 378. Διάλεξη με θέμα “Εμβιομηχανική Σπονδυλικής Στήλης”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου “1st Course on Applied Biomechanics & 3D Technologies in Orthopaedics”- Αθήνα – Ιανουάριος 2019
 379. Διάλεξη με θέμα “Σύγχρονες Χειρουργικές Μεθόδοι για την αντιμετώπιση παθήσεων της σπονδυλικης στήλης”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του προγράμματος μετεκπαίδευσης ιατρικού προσωπικού – Θεραπευτήριο Metropolitan – Αθήνα – Ιανουάριος 2019
 380. Διάλεξη με θέμα “Cervical Deformity. Diagnosis and Treatment”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου “European Spine Review”- Αθήνα – Φεβρουάριος 2019
 381. Διάλεξη με θέμα “Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου “Ανασκόπηση της Ορθοπαιδικής”- Αθήνα – Μάρτιος 2019
 382. Διάλεξη με θέμα “Διαχρονική εξέλιξη των αθλημάτων του υγρού στίβου”. Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια του 3ου Πανελληνίου Αθλητικού Συνεδρίου – Αθήνα – Μάρτιος 2019
 1. Διάλεξη με θέμα: «Υπερκαταπόνηση Σπονδυλικής Στήλης στους Αθλητές» στα πλαίσια Επιλεγόμενου Μαθήματος με θέμα «Αθλητιατρική», της Ιατρικής Σχολής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 24 Ιανουαρίου 2003
 2. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  20.01.03: Κινηματική Τραύματος
 3. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  22.01.03: Πρακτικό Μάθημα Σταθεροποίησης και Μεταφοράς Ασθενούς
 4. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  23.01.03: Επίσκεψη και Εξοικείωση με το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου.
  Δυνατότητες βελτίωσης παρεχόμενων υπηρεσιών.
 5. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  27.01.03: Εισαγωγή στο Μυοσκελετικό Τραύμα.
  Συμπεριφορά του Μυοσκελετικού Συστήματος στο Τραύμα
 6. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  28.01.03: Συντηρητικές Μέθοδοι Τριτοβάθμιας Περίθαλψης Καταγματιών Ασθενών
 7. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  28.01.03: Πρακτική εξάσκηση σε Συντηρητικές Μεθόδους Θεραπείας Καταγμάτων
 8. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  29.01.03: Αρχές Εσωτερικής Οστεοσύνθεσης
 9. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  31.01.03: Χειρουργικά Εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην Αποκατάσταση Καταγμάτων
 10. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  05.02.03: Παραδείγματα Καταγμάτων Κάτω Άκρου και Αντιμετώπιση τους
 11. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  06.02.03: Μυοσκελετικό Τραύμα Οσφυϊκής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Ιερού
 12. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  06.02.03: Παραδείγματα Καταγμάτων Σπονδυλικής Στήλης και Αντιμετώπιση τους
 13. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  07.02.03: Παραδείγματα Καταγμάτων Λεκάνης – Κοτύλης
 14. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  11.02.03: Αμφιλεγόμενα θέματα Μυοσκελετικού Τραύματος
 15. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  11.02.03: Συστήματα Ταξινόμησης Μυοσκελετικού Τραύματος και Αξιολόγηση Ασθενών
 16. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  14.02.03: Επίσκεψη στο Χώρο Αποκατάστασης Ασθενών του νοσοκομείου
 17. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  19.02.03: Οργανισμοί για την Αντιμετώπιση, Πρόληψη και Παροχή Βοήθειας σε Πολυτραυματίες
 18. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  19.02.03: Ιδιαιτερότητες στο εργασιακό περιβάλλον Τμήματος Επειγόντων
 19. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό.
  19.02.03: Α. Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων, Β. Πρόληψη Ατυχημάτων στον Εργασιακό Χώρο
 20. Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής τοτ Πανεπιστημίου Αθηνών του έτους 2003 – 2004 με διαλέξεις, βιβλιογραφικές ενημερώσεις και οργάνωση στρογγυλών τραπεζών επί ειδικών θεμάτων της Σπονδυλικής Στήλης.
 21. Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Ε705: «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» (Κ.Ε.Κ. – ΚΑΤ), για Ιατρικό Προσωπικό. 19.02.03: Α. Πρόληψη Ατυχημάτων στο Σπίτι, Β. Οδηγίες Φορέων – Ενημέρωση κοινού
 22. Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής τοτ Πανεπιστημίου Αθηνών του έτους 2004 – 2005 με διαλέξεις, βιβλιογραφικές ενημερώσεις και οργάνωση στρογγυλών τραπεζών επί ειδικών θεμάτων της Σπονδυλικής Στήλης.
 23. Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών του έτους 2005 – 2006 με διαλέξεις, βιβλιογραφικές ενημερώσεις και οργάνωση στρογγυλών τραπεζών επί ειδικών θεμάτων της Σπονδυλικής Στήλης.
 24. Συμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Παμεπιστημίου Αθηνών με διάλεξη επί θέματος της Σπονδυλικής Στήλης.
 25. Μάθημα στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Αλεξάνδριεου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης με διάλεξη επί γενικών θεμάτων παθήσεων και αντιμετώπισης αυτών της Σπονδυλικής Στήλης, Νοέμβριο 2006.
 26. Διάλεξη με θέμα «Νεοπλασματικές εξεργασίες Σπονδυλικής Στήλης», Μάθημα στους ειδικευόμενους ιατρούς της ορθοπαιδικής Κλινικής του Ερυθρού Σταυρού.
 27. Διάλεξη με θέμα «Χειρουργική της Οστεοπορωτικής Σπονδυλικής Στήλης» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μαθημάτων της Γ’ Πανεπιστημιακής Κλινικής στην Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2009.
 28. Διάλεξη με θέμα «Ιδιοπαθής σκολίωση (ταξινόμηση, ασκήσεις μετρήσεων, θεραπεία με νάρθηκες)» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των εκπειδευτικών μαθημάτων της Γ’ Ορθοπαιδικής Πανεπιστημιακής κλινικής στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 2010.
 29. Διάλεξη με θέμα «Χειρουργική αντιμετώπιση των κακοήθων νεοπλασιών σπονδυλικής στήλης» η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των εκπειδευτικών μαθημάτων της Γ’ Ορθοπαιδικής Πανεπιστημιακής κλινικής στην Αθήνα στις 20 Μαίου 2010.
 30. Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών του έτους 2017 – 2018 με διαλέξεις, βιβλιογραφικές ενημερώσεις και οργάνωση στρογγυλών τραπεζών επί ειδικών θεμάτων της Σπονδυλικής Στήλης.
 31. Ημερίδα με θέμα Σπονδυλική Στήλη – Παραμορφώσεις. Α’ Ορθ/κη Κλινική ΕΚΠΑ και Νοσοκομείο METROPOLITAN στην Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2018
 32. Ημερίδα με θέμα Σπονδυλική Στήλη – Κακώσεις. Α’ Ορθ/κη Κλινική ΕΚΠΑ και Νοσοκομείο METROPOLITAN στην Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2018
 33. Ημερίδα με θέμα Σπονδυλική Στήλη – Νεότερες Τεχνικές. Α’ Ορθ/κη Κλινική ΕΚΠΑ και Νοσοκομείο METROPOLITAN στην Αθήνα 19 Απριλίου 2018
 34. Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών του έτους 2018 – 2019 με διαλέξεις, βιβλιογραφικές ενημερώσεις και οργάνωση στρογγυλών τραπεζών επί ειδικών θεμάτων της Σπονδυλικής Στήλης.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: “ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”.

Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Κ.Α.Τ. την 12η Ιουνίου 1987και απευθυνόταν στο Νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων.
Το Σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα και από την Υπηρεσία Εκπαιδεύσεως Νοσηλευτικού Προσωπικού Νοσοκομείου Κ.Α.Τ., της οποίας προΐστατο η Α/Ν Κα Δέσποινα Σαπουντζή. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου που διήρκεσε 12 ώρες (09.00-20.30), 28 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (Ορθοπαιδικοί, Νευροχειρουργοί, Φυσίατροι, Γεν. Χειρουργοί, Θωρακοχειρουργοί, Γναθοχειρουργοί, Πλαστικοί-Χειρουργοί, Ουρολόγοι, Νευρολόγοι, Ακτινολόγοι, Ψυχίατροι, Φυσιοθεραπευτές και Προϊστάμενες Α/Ν) ανέπτυξαν θέματα της ειδικότητάς των σχετιζόμενα με τις κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης και την πολύπλευρη αντιμετώπισή των.

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “ΣΚΟΛΙΩΣΗ”.

Η επιστημονική ημερίδα οργανώθηκε υπό του γράφοντος, τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών και έλαβε χώρα την 21η Ιανουαρίου 1989 στο Ερευνητικό Κέντρο “Θ. Γαροφαλίδης” της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανασκόπηση των συγχρόνων αντιλήψεων σχετικά με τη Σκολίωση.
Μελέτη της Σκολίωσης των ενηλίκων – Γ. Σάπκας.
Μελέτη της οστικής πυκνότητας των οστών-σπονδύλων με τη μέθοδο D.P.A. (Dual – Photon – Absorptiometry) – Θ. Καραχάλιος, Γ. Σάπκας, Α. Γιατζίδης, Μ. Τσεκούρα, Γ. Λυρίτης.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: “ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ”.

Το Σεμινάριο έλαβε χώρα στο Ερευνητικό Κέντρο “Θ. Γαροφαλίδης” της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 1991. Ο γράφων ήταν ο Διοργανωτής – Συντονιστής και ένας εκ των ομιλητών της ημερίδας (24.4.91) που ήταν αφιερωμένη στο αντικείμενο “Φυσιολογία και Βιολογική Μηχανική της Σπονδυλικής Στήλης”.

Κοινό Συνέδριο Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας και της Κυπριακής Ορθοπαιδικής Εταιρείας.

Του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 1992, ο γράφων ήταν ο Διοργανωτής – Συντονιστής και ένας εκ των ομιλητών. Στο Κοινό Συνέδριο υπήρξαν 30 ομιλίες και 33 ανακοινώσεις αναφερόμενες σε θέματα της Σπονδυλικής Στήλης και 8 ομιλίες και 10 ανακοινώσεις αναφερόμενες σε γενικότερα Ορθοπαιδικά θέματα. Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος 44 Έλληνες – Κύπριοι ομιλητές και 14 αλλοδαποί.

1ο Σεμινάριο με θέμα: “ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Ανάλυση επί Α. Των Κακώσεων της Σπονδυλικής Στήλης. Β. Της Μετατραυματικής αστάθειας της Σπονδυλικής Στήλης. Γ. Των Υλικών – Συστημάτων σταθεροποίησης της Σπονδυλικής Στήλης.

Το Σεμινάριο του οποίου ο γράφων ήταν Διοργανωτής – Συντονιστής και Ομιλητής, πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 1993 στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης” της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ορθοπαιδικών Χειρουργών και εντασσόταν στο πρόγραμμα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών Χειρουργών για την περίοδο 1993-94.
Στο Σεμινάριο έλαβαν μέρος 17 ομιλητές και έγιναν 20 ομιλίες.

2ο Σεμινάριο με θέμα: “ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”. Ανάλυση επί Α. Της αστάθειας της Σπονδυλικής Στήλης. Β. Των μεταλλικών εμφυτευμάτων που σταθεροποιούν τη Σπονδυλική Στήλη”.

Το Σεμινάριο του οποίου ο γράφων ήταν Διοργανωτής – Συντονιστής και Ομιλητής έλαβε χώρα στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης” Νοσοκομείο Κ.Α.Τ., στις 28 και 29 Μαρτίου 1995 υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών και εντασσόταν στο πρόγραμμα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών για την περίοδο 1994-95.
Έλαβαν μέρος ως ομιλητές 18 Ορθοπαιδικοί και Νευροχειρουργοί και έγιναν 20 ομιλίες.
Τα πρακτικά των εισηγήσεων των ομιλητών δημοσιεύτηκαν στο Βιβλίο «ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ».

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο επί των “ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”.

Το Σεμινάριο που αφορούσε τα συστήματα Stephee – Isola & Posterior Interbody Lumbar Fusion, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, στις 25 Νοεμβρίου 1995.
Στο Σεμινάριο ο γράφων έλαβε μέρος ως Ομιλητής και ως Εκπαιδευτής. Το Σεμινάριο απευθυνόταν σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς.

Εκπαιδευτικό 5ήμερο στο Νοσοκομείο Κ.Α.Τ. επί θεμάτων “ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”.

Πραγματοποιήθηκε από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από 11 έως 16 Μαρτίου 1996. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο τελούσε υπό την εποπτεία του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών και εντασσόταν στο πρόγραμμα της συνεχούς Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών Χειρουργών για τη περίοδο 1995-96.
Το εκπαιδευτικό πενθήμερο οργανώθηκε από τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Πανταζόπουλο και τον γράφοντα. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος δόθηκαν διαλέξεις με θέμα: 1. Συγγενείς ανωμαλίες Σπονδυλικής Στήλης, 2. Σκολίωση Ενηλίκων. 3. Η παθοφυσιογνωμία του Μεσοσπονδύλιου Δίσκου. 4. Κακώσεις της θωρακο-οσφυϊκής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης. 5. Οσφυαλγία. 6. Κύφωση. 7. Σπονδυλολίσθηση. 8. Φλεγμονές της Σπονδυλικής Στήλης.

3ο Σεμινάριο με θέμα: “ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ”.

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, στην Αθήνα στις 2 και 3 Απριλίου 1996 και τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
Κεντρικά θέματα του Σεμιναρίου ήταν: 1. Εμβιομηχανική ανάλυση των συστημάτων – μεθόδων Σταθεροποιήσεως της Σπονδυλικής Στήλης και 2. Εμβιομηχανική ανάλυση της επίδρασης των Σπονδυλοδεσιών επί της Σπονδυλικής Στήλης.
Στο Σεμινάριο έλαβαν μέρος 28 ομιλητές και έγιναν 30 ομιλίες.
Από τον οργανωτή δόθηκε διάλεξη με θέμα: “Μηχανική μελέτη συστημάτων σταθεροποίησης της αυχενοθωρακικής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, απευθυνόμενα σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς, δόθηκαν κατά τη περίοδο 1995-96.

Τα μαθήματα εδίδοντο υπό του γράφοντος στο Αμφιθέατρο του Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος μια φορά το μήνα.
Τα θέματα κατά τη περίοδο 1995-96 ήταν: 1) Κλινική εξέταση της Σπονδυλικής Στήλης, 2) Μέθοδοι ακτινολογικού ελέγχου Σκολίωσης, Κύφωσης, Σπονδυλοδεσίας, 3) Ορθοπαιδικοί κηδεμόνες Σπονδυλικής Στήλης, 4) Εργαλεία Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης, 5) Χειρουργικές Τεχνικές (Σκολίωση – Κύφωση – Σπονδυλολίσθηση), 6) Τεχνικές αντιμετώπισης επιπλοκών από χειρουργικές επεμβάσεις στη Σπονδυλική Στήλη, 7) Τεχνικές για βιοψίες και κυτταρολογικές εξετάσεις.

Ειδικά Μαθήματα επί της Σπονδυλικής Στήλης (έλεγχος – τεχνικές – διάγνωση – αντιμετώπιση – συστήματα).

Τα ως άνω μαθήματα προς τους Ορθοπαιδικούς επανελήφθησαν και κατά τη περίοδο 1996-97. Τα μαθήματα τελούσαν υπό την αιγίδα της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκπαιδευτικό 5ήμερο στο Νοσοκομείο Κ.Α.Τ. επί «ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ».

Πραγματοποιήθηκε από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από 27 έως 31 Ιανουαρίου 1997. Όπως και κατά το 1996, το εκπαιδευτικό Σεμινάριο τελούσε υπό την εποπτεία του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών και εντασσόταν στο Πρόγραμμα της Συνεχούς Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών Χειρουργών για τη περίοδο 1996-97. Το Εκπαιδευτικό πενθήμερο οργανώθηκε από τον Καθηγητή Κο Θεόδωρο Πανταζόπουλο και τον γράφοντα.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.

Απευθυνόμενα σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς, δόθηκαν κατά τη περίοδο 1996-97. Τα μαθήματα ακολούθησαν το πρόγραμμα, όπως αυτό εφαρμόσθηκε και κατά περίοδο 1995-96 (ΙΔΕ Θέμα 12).

4ο Σεμινάριο με θέμα: «ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ».

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, στην Αθήνα την 1η και 2α Απριλίου 1997 και τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών. Κεντρικά θέματα του Σεμιναρίου ήταν: 1. Εμβιομηχανική Ανάλυση και Παρουσίαση της Μηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, 2. Εμβιομηχανική Ανάλυση των συστημάτων και των μεθόδων σταθεροποιήσεως της σπονδυλικής στήλης και 3. Παρουσίαση των νέων μεθόδων χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης (α. Ενδοσκοπική Χειρουργική και β. Computer Assisted Spinal Surgery). Στο Σεμινάριο έλαβαν μέρος 39 ομιλητές και έγιναν 44 ομιλίες. Υπό του Οργανωτού δόθηκαν δύο διαλέξεις. 1. Εμβιομηχανική των μεταλλικών εμφυτευμάτων της Σπονδυλικής Στήλης, 2. Οσφυϊκή διαυχενική σπονδυλοδεσία. Εμβιομηχανική σύγκριση της χρήσης ενδιαμέσων βιδών και εγκαρσίων συνδέσμων. Τα πρακτικά των εισηγήσεων των ομιλητών εξεδόθησαν σε βιβλίο.

Συμπόσιο με θέμα: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ».

Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 1997, στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας και τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών. Το Συμπόσιο εντασσόταν στα πλαίσια της συνεχούς εκπαιδεύσεως των Ελλήνων Ορθοπαιδικών. Στο Συμπόσιο έλαβαν μέρος 11 ομιλητές. Ο γράφων υπήρξε ο διοργανωτής και συντονιστής του Συμποσίου.

Συμπόσιο με θέμα: «ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ».

Οργανώθηκε υπό του γράφοντος στα πλαίσια των επιστημονικών εκδηλώσεων του Ετησίου Συνεδρίου του Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας. Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1997 στην Κω και έλαβαν μέρος τρεις Έλληνες και δύο αλλοδαποί Ομιλητές.

Συμπόσιο με θέμα: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ».

Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1997, στο πλαίσιο του Διημέρου Επιστημονικού Σεμιναρίου που οργάνωσε η Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τις Εταιρείες ΒΙΟΜΕΤ και ΙΑΜΕΞ. Το Σεμινάριο έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 25 και 26 Οκτωβρίου 1997. Στο Συμπόσιο που οργάνωσε ο γράφων έλαβαν μέρος τρεις αλλοδαποί και τρεις Έλληνες Ομιλητές. Υπό του γράφοντος ανεπτύχθη το θέμα: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΑΘΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ».

5ο Σεμινάριο με θέμα: «ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ».

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, στην Αθήνα, την 4η και 5η Απριλίου 1998 και τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών. Κεντρικά θέματα του Σεμιναρίου ήταν: 1)Εμβιομηχανική Ανάλυση των Κακώσεων της Θωρακικής – Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, 2) Εμβιομηχανική Ανάλυση των μηχανικών ιδιοτήτων των σταθεροποιητικών συστημάτων, 3) Εμβιομηχανική Μελέτη των μετατραυματικών ανωμαλιών της Σπονδυλικής Στήλης, 4) Εμβιομηχανική Μελέτη των μεθόδων αντιμετώπισης των επιπλοκών των χειρουργικών επεμβάσεων. Στο Σεμινάριο έλαβαν μέρος 49 ομιλητές και έγιναν 57 ομιλίες. Υπό του Οργανωτού δόθηκε Διάλεξη με θέμα: «Πρόσθια αποσυμπίεση και σταθεροποίηση των κακώσεων της Θωρακικής – Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης». Τα Πρακτικά των εισηγήσεων των Ομιλητών εξεδόθησαν σε βιβλίο.

Οργάνωση Επιστημονικής Εκδήλωσης με θέμα: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ»

Πραγματοποιήθηκε μετά από ανάθεση της Επιστημονικής Ένωσης των Ιατρών του ΥΓΕΙΑ. Σάββατο 16 Ιανουαρίου 1999.
Έλαβαν μέρος 12 ομιλητές διαφόρων ειδικοτήτων.
Ο γράφων μίλησε για την «Χειρουργική αντιμετώπιση μεταστατικών νεοπλασιών της Σπονδυλικής Στήλης»

Οργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ».

Η Ημερίδα οργανώθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Πόρου και πραγματοποιήθηκε στην «Χατζοπούλειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη το Σάββατο 20 Μαρτίου 1999. Συμμετείχαν δεκαεπτά (17) Ομιλητές διαφόρων ειδικοτήτων μεταξύ των οποίων ο γράφων ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «ΣΚΟΛΙΩΣΗ – ΚΥΦΩΣΗ».

Οργάνωση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: «ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ»

Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος. Αλεξανδρούπολη, 23-25 Απριλίου 1999, Ξενοδοχείο Alexander Beach.

6ο Σεμινάριο με θέμα: «ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ».

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης» της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου 1999 και τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών. Κύρια θέματα του Σεμιναρίου ήταν η εμβιομηχανική μελέτη α) των μεσοσπονδυλίων εμφυτευμάτων, β) των υποκαταστάτων των σπονδύλων, γ) των συνθετικών μοσχευμάτων. Στο Σεμινάριο έλαβαν μέρος 21 ‘ Έλληνες και 9 αλλοδαποί ομιλητές που έδωσαν 33 συνολικά διαλέξεις. Από τον Οργανωτή δόθηκε η διάλεξη: «Η εφαρμογή των μεσοσπονδυλίων εμφυτευμάτων σε εκφυλιστικές παθήσεις της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης».

ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ»

Τα ως άνω μαθήματα απευθύνοντο σε Ειδικευόμενους και Ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς. Στα μαθήματα δίδαξαν: α) Στελέχη της Πανεπιστημιακής Κλινικής και β) Επιστήμονες ειδικοί στα επί μέρους θέματα. Τα Μαθήματα έγιναν στο Ερευνητικό Κέντρο «Θ.Γαροφαλίδης» – Νοσοκομείο ΚΑΤ, δύο φορές το μήνα, ημέρα Τρίτη. Οργανωτής του κύκλου Μαθημάτων ήταν ο γράφων. Στην οργάνωση των μαθημάτων συμμετείχαν επίσης οι συνεργάτες της Πανεπιστημιακής Κλινικής κ.κ. Δ.Σταθακόπουλος, Σ.Παπαδάκης, Ν.Ροΐδης, Ι.Βλάμης, Γ.Κουντής, Γ.Τζαγκαράκης και Ε.Στυλιανέση.

Οργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας με τίτλο: «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ».

Η Ημερίδα οργανώθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Πόρου και πραγματοποιήθηκε στην «Χατζοπούλειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη το Σάββατο 15 Απριλίου 2000. Συμμετείχαν (12) Ομιλητές διαφόρων ειδικοτήτων και 4 συντονιστές μεταξύ των οποίων και ο γράφων, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Σκολίωση».

7ο Σεμινάριο με θέμα «ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ».

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα, στη «Χατζοπούλειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πόρου από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου 2000. Κεντρικά θέματα του Σεμιναρίου ήταν: 1) περιορισμένης επεμβατικότητας χειρουργικές τεχνικές εφαρμοζόμενες στη Σπονδυλική Στήλη, 2) Βιο-υλικά χρησιμοποιούμενα στη χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης. Στο Σεμινάριο συμμετείχαν 53 Ομιλητές και 9 Συντονιστές. Επτά (7) εξ αυτών ήσαν Εμβιομηχανικοί (Bio-Engineers) και ένας (1) Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Αθηνών. Εκ των ομιλητών ήσαν 10 εργαζόμενοι σε Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού. Στο Σεμινάριο συμμετείχαν και Εμβιομηχανικοί από το «Maurice E Muller” Institute for Biomechanics from the University of Bern-Switzerland και από το Biomechanics Laboratory of ENSAM (Ecole Nationale Superieure des Arts & Metiers) of Paris – France. Εγένοντο συνολικά 54 διαλέξεις που κάλυψαν όλο το φάσμα των βιο-υλικών και των εμβιομηχανικών θεμάτων της Σπονδυλικής Στήλης. Το Σεμινάριο παρακολούθησαν 120 Ορθοπαιδικοί και Νευροχειρουργοί.

Εκπαιδευτικά Μαθήματα επί: της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, Β) ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.

Τα ως άνω μαθήματα ήταν απευθυνόμενα στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς. Στα μαθήματα δίδαξαν: α) στελέχη της Α΄ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής και β) επιστήμονες ειδικοί στα επί μέρους θέματα. Τα μαθήματα έγιναν στο Εργαστήριο ΄Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος – Νοσοκομείο ΚΑΤ, μία (1) φορά το μήνα, ημέρα Τρίτη. Οργανωτής του κύκλου των μαθημάτων ήταν ο γράφων. Στην οργάνωση συμμετείχαν επίσης οι συνεργάτες της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής: Γ. Τζαγκαράκης, Ε. Στυλιανέση και Ν. Ζερβάκης. Συμμετείχαν συνολικά 33 Ομιλητές.

Σεμινάριο με θέμα «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ»

Οργανώθηκε υπό του γράφοντος και έλαβε χώρα στον Πόρο Τροιζηνίας στις 14 και 15 Ιουλίου 2001. Κεντρικό θέμα του Σεμιναρίου ήταν οι επιπτώσεις που έχουν τα Θαλάσσια Αθλήματα, όπως είναι η κωπηλασία, η κολύμβηση, η υδατοσφαίριση, η συγχρονισμένη κολύμβηση, η κατάδυση, η ιστιοπλοΐα, το κανόε-καγιάκ κ.τ.λ., επί του μυοσκελετικού συστήματος.
Στο Σεμινάριο που τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών συμμετείχαν Ορθοπαιδικοί, Φυσίατροι, Φυσιοθεραπευτές, Εργοφυσιολόγοι, Γυμναστές, Ψυχίατροι, Αθλητές, Προπονητές και αθλητικοί παράγοντες των διαφόρων θαλασσίων αθλημάτων. Ο Δήμος Πόρου, συμμετείχε στην οργάνωση του Σεμιναρίου, προκειμένου να γίνουν αντιληπτά τα υφιστάμενα θέματα και προβλήματα, στους πολίτες του Δήμου και στους αθλητές των αθλητικών συλλόγων του Πόρου.
Τις εργασίες του Σεμιναρίου παρηκολούθησαν αθλητές, προπονητές και αθλητικοί παράγοντες των διαφόρων θαλασσίων αθλημάτων, όπως επίσης κοινωνικοί φορείς και πολίτες που ενδιαφέροντο για τα θαλάσσια αθλήματα.
Συνολικά εγένοντο 41 ομιλίες υπό των συμμετεχόντων.

57ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή.

Ο γράφων υπήρξε πρόεδρος της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ως άνω συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από τις 11 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2001. Στο Συνέδριο έγιναν 191 ανακοινώσεις και υπήρξαν 126 αναρτημένες ανακοινώσεις. Επιπλέον δόθηκαν 108 εκπαιδευτικές διαλέξεις, από τις οποίες 45 πραγματοποιήθηκαν από διακεκριμένους αλλοδαπούς Ορθοπαιδικούς. Οι Στρογγύλες Τράπεζες που έγιναν αμιγώς υπό Ελλήνων εισηγητών ήταν 53, ενώ εκείνες στις οποίες συμμετείχαν και Ξένοι Ομιλητές ήταν 10. Στο Συνέδριο συμμετείχαν: Τα Τμήματα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, που πραγματοποίησαν μέσα στα πλαίσια των Επιστημονικών Εκδηλώσεων του 5θημέρου τις δικές τους εκδηλώσεις υπό μορφή διαλέξεων και στρογγύλων τραπεζών.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν σε Στρογγύλες Τράπεζες εκπρόσωποι και άλλων Επιστημονικών Εταιρειών που έχουν σχέση με τη Χειρουργική Ορθοπαιδική και Τραυματολογία. Συγκεκριμένα ένας μεγάλος αριθμός Στρογγύλων Τραπεζών οργανώθηκε από την Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσιοθεραπείας, Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Χορού και Παραστατικών Τεχνών, Ελληνική Εταιρεία Μεταβολισμού των Οστών, Ελληνική Εταιρεία Οστεοπόρωσης, Ελληνική Εταιρεία Εναλλακτικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής και Αποκατάστασης, Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία, Εθνικό ΄Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων – Μονάδα Β.Ι.Τ.Α.

2ο Σεμινάριο Αθλητισμός και Θάλασσα, 13 – 14 Ιουλίου 2002, Πόρος (40 Ομιλητές)

Οργανώθηκε υπό του γράφοντος και έλαβε χώρα στον Πόρο Τροιζηνίας στις 13 και 14 Ιουλίου 2002. Κεντρικό θέμα του Σεμιναρίου ήταν οι επιπτώσεις που έχουν τα Θαλάσσια Αθλήματα, όπως είναι η κωπηλασία, η κολύμβηση, η υδατοσφαίριση, η συγχρονισμένη κολύμβηση, η κατάδυση, η ιστιοπλοΐα, το κανόε-καγιάκ κ.τ.λ., επί του μυοσκελετικού συστήματος.
Στο Σεμινάριο που τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών συμμετείχαν Ορθοπαιδικοί, Φυσίατροι, Φυσικοθεραπευτές, Εργοφυσιολόγοι, Γυμναστές, Ψυχίατροι, Αθλητές, Προπονητές και αθλητικοί παράγοντες των διαφόρων θαλασσίων αθλημάτων. Ο Δήμος Πόρου, συμμετείχε στην οργάνωση του Σεμιναρίου, προκειμένου να γίνουν αντιληπτά τα υφιστάμενα θέματα και προβλήματα, στους πολίτες του Δήμου και στους αθλητές των αθλητικών συλλόγων του Πόρου.
Συνολικά εγένοντο 41 ομιλίες υπό των συμμετεχόντων.

8ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, 15, 16, 17 Νοεμβρίου 2002

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης» της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, στην Αθήνα στις 15, 16 & 17 Νοεμβρίου 2002, και τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών. Κύρια θέματα του Σεμιναρίου ήταν η εμβιομηχανική μελέτη α) των μεσοσπονδυλίων εμφυτευμάτων, β) των υποκαταστάτων των σπονδύλων, γ) των συνθετικών μοσχευμάτων. Στο Σεμινάριο έλαβαν μέρος 40 Ομιλητές από όλη την Ελλάδα.

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα επί Θεμάτων της Σπονδυλικής Στήλης, με θέματα τις «Χειρουργικές Προσπελάσεις στην Σπονδυλική Στήλη», την «Παρουσίαση Χειρουργικών Τεχνικών», «Μεταβολικές Παθήσεις, Ακτινοδιάγνωση και Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης» και άλλων θεμάτων στο Αμφιθέατρο Ερευνητικού Κέντρου Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Τα ως άνω μαθήματα ήταν απευθυνόμενα στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς. Στα μαθήματα δίδαξαν: α) στελέχη της Α΄ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής και β) επιστήμονες ειδικοί στα επί μέρους θέματα. Τα μαθήματα έγιναν στο Εργαστήριο ΄Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος – Νοσοκομείο ΚΑΤ. Οργανωτής του κύκλου των μαθημάτων ήταν ο γράφων. Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνταν κάθε δεύτερη Τρίτη το απόγευμα από τις 17.00 έως τις 21.00.

3rd International Spine Symposium – 10th Anniversary of Moss-Miami Instrumentation, Vouliagmeni, Athens, Greece, May 22nd-24th , 2003

Στο διεθνές αυτό συμπόσιο έλαβαν μέρος 150 περίπου χειρουργοί σπονδυλικής στήλης προερχόμενοι από 22 χώρες. Το συμπόσιο έλαβε χώρα στον Αστέρα Βουλιαγμένης από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Την οργάνωση του διεθνούς συμποσίου ανέλαβε ο γράφων και οι Professor Jurgen Harms (Germany) & Harry Shufflebarger (USA).
Δόθηκαν διαλέξεις επί των θεμάτων που έχουν σχέση με α) τις παραμορφώσεις της Σπονδυλικής Στήλης, β) τις παθήσεις της αυχενικής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, γ) παθήσεις της οσφυϊκής μοίρας και χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση αυτών, δ) κακώσεις της σπονδυλικής στήλης και αντιμετώπιση αυτών, ε) νεοπλασίες της σπονδυλικής στήλης, στ) εμβιομηχανική & βιολογία της σπονδυλικής στήλης.
Ο γράφων υπήρξε συντονιστής σε επιστημονική συνεδρία και έδωσε τρεις ομιλίες με αντικείμενο τα ακόλουθα θέματα:
Ι) Complications of thoracic pedicle screws
II) Late results of lumbar stenosis surgery
III) Instrumented stabilization of unstable thoracolumbar fractures.

3ο Σεμινάριο Αθλητισμός και Θάλασσα, 4 – 6 Ιουλίου 2003 Πόρος, (55 Ομιλητές)

Οργανώθηκε υπό του γράφοντος και έλαβε χώρα στον Πόρο Τροιζηνίας στις 4, 5 και 6 Ιουλίου 2003. Κεντρικό θέμα του Σεμιναρίου ήταν οι επιπτώσεις που έχουν τα Θαλάσσια Αθλήματα, όπως είναι η κωπηλασία, η κολύμβηση, η υδατοσφαίριση, η συγχρονισμένη κολύμβηση, η κατάδυση, η ιστιοπλοΐα, το κανόε-καγιάκ κ.τ.λ., επί του μυοσκελετικού συστήματος.
Στο Σεμινάριο που τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών συμμετείχαν 55 ομιλητές προερχόμενοι από όλους τους χώρους, όπως: Ορθοπαιδικοί, Φυσίατροι, Φυσιοθεραπευτές, Εργοφυσιολόγοι, Γυμναστές, Ψυχίατροι, Αθλητές, Προπονητές και αθλητικοί παράγοντες των διαφόρων θαλασσίων αθλημάτων και στελέχη της οργανωτικής επιτροπής του «Αθήνα 2004».
Το 3ο κατά σειρά Σεμινάριο ασχολήθηκε περισσότερο με τις κακώσεις σε πρωταθλητικό επίπεδο και τις εργασίες του Σεμιναρίου παρακολούθησαν καταξιωμένοι στο αθλητές, προπονητές και αθλητικοί παράγοντες των διαφόρων θαλασσίων αθλημάτων που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

9ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, 28 – 30 Νοεμβρίου 2003, Αθήνα (85 ομιλητές)

Το σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Π. Κονιαλίδης» της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στην Αθήνα στις 28, 29, 30 Νοεμβρίου 2003 υπό την αιγίδα του ΚολλεγίουΕλλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
Στο τριήμερο σεμινάριο ομίλησαν 85 ομιλητές διαφόρων ειδικοτήτων και έγιναν 87 ανακοινώσεις, το παρακολούθησαν δε 160 άτομα.

10ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, 3 – 5 Δεκεμβρίου 2004 , Αθήνα (95 ομιλητές)

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης» της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στην Αθήνα στις 3 -5 Δεκεμβρίου 2004 και τελούσε της αιγίδας του ΚολλεγίουΕλλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
Στο Σεμινάριο ομίλησαν 95 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, εγένοντο 97 ανακοινώσεις και το παρακολούθησαν 185 άτομα.

4ο Σεμινάριο Αθλητισμός και Θάλασσα 1-3 Ιουλίου 2005, Πόρος

Ο αθλητισμός κατέχει ένα σημαντικότατο τμήμα των ενδιαφερόντων και καθημερινών δραστηριοτήτων μας. Οι αθλητικές δραστηριότητες ωστόσο πέραν από το γεγονός ότι αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο για την ενίσχυση της ψυχικής και σωματικής υγείας μπορεί να προκαλέσουν και κακώσεις στο μυοσκελετικό σύστημα.
Οι βλάβες αυτές είναι εντονότερες όταν οι αθλητικές δραστηριότητες ξεφεύγουν από το πλαίσιο της ερασιτεχνικής ενασχολήσεως και εντάσσονται στο επίπεδο των πρωταθλητικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού του 4ου κατά σειρά που γίνεται για τα αθλήματα του υγρού στοιχείου είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα που προκύπτουν στους αθλητές και κυρίως στους πρωταθλητές και να παρουσιασθούν οι μέθοδοι αντιμετώπισης των.

11ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, 2 – 4 Δεκεμβρίου 2005 , Αθήνα (88 ομιλητές)

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Παύλος Κονιαλίδης» της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στην Αθήνα στις 2 -4 Δεκεμβρίου 2005 και τελούσε της αιγίδας του ΚολλεγίουΕλλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
Στο Σεμινάριο ομίλησαν 88 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, εγένοντο 97 ανακοινώσεις και το παρακολούθησαν 215 άτομα.

12ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, 1 – 3 Δεκεμβρίου 2006 , Αθήνα (113 ομιλητές)

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στην Αθήνα στις 1-3 Δεκεμβρίου 2006 και τελούσε της αιγίδας του ΚολλεγίουΕλλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
Στο Σεμινάριο ομίλησαν 113 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, εγένοντο 97 ανακοινώσεις και το παρακολούθησαν 262 άτομα.

5ο Σεμινάριο Αθλητισμός και Θάλασσα 6-8 Ιουλίου 2007, Πόρος

Το σεμινάριο αυτό είναι το μοναδικό που ασχολείται με τα αθλήματα του υγρού στίβου διεθνώς. Ίσως δεν είναι τυχαίο που σε μια θαλασσόβρεχτη χώρα, στην ίδια που γεννήθηκε ο αθλητισμός και το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι, να δημιουργήθηκε η ανάγκη για επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν τα εν λόγω αθλήματα ένα κενό που έρχεται να συμπληρώσει το Σεμινάριο «Αθλητισμός και θάλασσα». Προσφέροντας γνώσεις με τεκμηριωμένο μεν αλλά σαφή και κατανοητό τρόπο.
Στο σεμινάριο αυτό, το 5ο κατά σειρά, η θεματολογία δεν άπτεται μόνο σε θέματα αθλητικών κακώσεων ή αθλητιατρικής. Ένα καταξιωμένο και ειδικευμένο πάνελ ομιλητών μοιράζεται τις γνώσεις του για τη διατροφή, την ισορροπία των υγρών, την ψυχολογία, τις προπονητικές μεθόδους και την μεγιστοποίηση των επιδόσεων.
Μια από τις σημαντικότερες απόρροιες των προηγούμενων σεμιναρίων αποτελεί η έκδοση του βιβλίου «Κακώσεις – Παθήσεις στα Αθλήματα του υγρού στίβου», στο οποίο περιέχονται τα πλήρη κείμενα των ομιλιών. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ορόσημο καθώς είναι το πρώτο στη διεθνή βιβλιογραφία που είναι αφιερωμένο στα προβλήματα των αθλητών του υγρού στοιχείου.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, 20 – 23 Σεπτεμβρίου 2007 , Αθήνα

Το Συνέδριο οργανώθηκε από τη νεοσύστατη Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης Πρόεδρος της οποίας είναι ο γράφον και πραγματοποιήθηκε στο Astir Palace Resort στη Βουλιαγμένη από 20 – 23 Σεπτεμβρίου 2007.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν 550 άτομα και έγιναν 118 Ελεύθερες Ανακοινώσεις, Αναρτήθηκαν 77 αναρτημένες ανακοινώσεις, επίσης, πραγματοποιήθηκαν 33 στρογγύλες τράπεζες, 59 διαλέξεις και 9 debates.

13ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2007 , Αθήνα (120 ομιλητές)

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου -2 Δεκεμβρίου 2007 και τελούσε της αιγίδας του ΚολλεγίουΕλλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
Στο Σεμινάριο ομίλησαν 120 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, εγένοντο 103 ανακοινώσεις και το παρακολούθησαν 250 άτομα.

14ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, 5 – 7 Δεκεμβρίου 2007 , Αθήνα

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Π. Κονιαλίδης της ΕΕΧΟΤ από 5 – 7 Δεκεμβρίου 2007 και τελούσε της αιγίδας του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
Στο Σεμινάριο ομίλησαν 130 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, εγένοντο 103 ανακοινώσεις και το παρακολούθησαν 260 άτομα.

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης και Ιατρικής με θέμα: ” Excellence: Education & Human Development” Αθήνα, 1 – 4 Ιουλίου 2009.

Υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το συμενάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα με την ενεργό συμμετοχή και της κ. Ευγενίας Μελετέα, Μαθηματικού.
Το συνέδριο αυτό έγινε για πρώτη φορά διεθνώς και εστίασε σε κοινοτόμα θέματα, σε τομείς της εκπαίδευσης και της ιατρικής (τα οποία αφορούν την αρμονική ανάπτυξη των χαρισματικών ταλαντούχων παιδιών και νέων). Στο Συνέδριο αυτό είχαν προσκληθεί νε συμμετάσχουν ως κύριοι εισηγητές διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες στα θέματα που αναφέρται το συνέδριο. Ένας αριθμός συμμετεχόντων από το διεθνή χώρο ήταν εφικτός και ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων επιστημόνων σε φορείς της Υγείας και της Παιδείας παρακολούθησαν το εν λόγω συνέδριο και ενημερώθηκαν πάνω σε θέματα που αφορούν ένα μεγάλο αριθμό παιδιών και νέων στη χώρα μας.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβαν μέρος σαν διδάσκοντες 30 Έλληνες και 20 ξένοι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και στα ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια συμμετείχαν περί τους 40 διδασκόμενοι.

22 Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Ογκολογίας: Πόρος 2-3 Ιουλίου 2009

Το συνέδριο οργανώθηκε από τον γράφοντα και παργματοποιήθηκε στον Πόρο από 2 -3 Ιουλίου και περιελάμβανε διαλέξεις, στρογγυλές τράπεχες, και case studies από Ορθοπαιδικούς χειρουργούς, ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολούνται με το αντικείμενο, με σκοπό να μοιραστούν τις νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της Ογκολογίας του μυοσκελετικού συστήματος.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν 80 επιστήμονες ως ομιλητές και το παρακολούθησαν 150 άτομα.

6ο Σεμινάριο Αθλητισμός και Θάλασσα, 4-5 Ιουλίου 2009, Πόρος

Το σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοτνα και παραγματοποιήθηκε στον Πόρο από 4 – 5 Ιουλίου 2009.
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού του 6ου κατά σειρά που γίνεται για τα αθλήματα του υγρού στοιχείου είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα που προκύπτουν στους αθλητές και κυρίως στους πρωταθλητές και να παρουσιασθούν οι μέθοδοι αντιμετώπισης των.
Στο σεμινάριο έγιναν 40 ανακοινώσεις από ισάριθμο αριθμό ομιλητών και το παρακολούθησαν περί τα 120 άτομα.

15ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, 11 – 13 Δεκεμβρίου 2009 , Αθήνα

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Π. Κονιαλίδης της ΕΕΧΟΤ από 11 – 13 Δεκεμβρίου 2009 και τελούσε της αιγίδας του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
Στο Σεμινάριο ομίλησαν 128 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και το παρακολούθησαν 310 άτομα.

16ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, 03 – 05 Δεκεμβρίου 2010 , Αθήνα

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Π. Κονιαλίδης της ΕΕΧΟΤ από 03 – 05 Δεκεμβρίου 2010 και τελούσε υπό την αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
Ως Πρόεδρος των Τμημάτων Ορθοπαιδικής Ερευνας και Ορθοπαιδικής Ογκολογίας της ΕΕΧΟΤ δια προφανείς λόγους που έχουν σχέση με τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες κρίθηκε σκόπιμο να συγκεντρωθούν 3 επιστημονικές εκδηλώσεις σε μια οι οποίες είναι κατά μεγάλο βαθμό συναφείς συγκεκριμένα θα πραγματοποιήθηκαν τα:

 • 8ο Συμπόσιο του Τμήματος Ορθοπαιδικής Έρευνας της ΕΕΧΟΤ.
 • 23ο Συμπόσιο του Τμήματος Ορθοπαιδικής Οργκολογίας της ΕΕΧΟΤ
 • 16ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης και Βιοτεχνολογίας

Στο κοινό Επσιτημονικό Συνέδριο συμμετείχαν:

 • Το εργαστήριο Βιοιατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Το εργαστήριο αντοχής των υλικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου
 • Το εργαστήριο Ινστιτούτο Βιολογίας του Εθνικού Κέντρου Ερευνών (ΕΚΕΦΕ) Δημόκριτος

17ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, 2 – 3 Δεκεμβρίου 2011 , Αθήνα

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Π. Κονιαλίδης του ΕΕΧΟΤ από 2 – 3 Δεκεμβρίου 2011 και τελούσε της αιγίδας του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
Ως Πρόεδρος των Τμημάτων Ορθοπαιδικής Ερευνας και διοργανωτής του Σεμιναρίου δια προφανείς λόγους που έχουν σχέση με τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες κρίθηκε σκόπιμο να συγκεντρωθούν 2 επιστημονικές εκδηλώσεις σε μια οι οποίες είναι κατά μεγάλο βαθμό συναφείς συγκεκριμένα θα πραγματοποιήθηκαν τα:

 • 9ο Συμπόσιο του Τμήματος Ορθοπαιδικής Έρευνας της ΕΕΧΟΤ.
 • 16ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης και Βιοτεχνολογίας

Στο κοινό Επσιτημονικό Συνέδριο συμμετείχαν:

 • Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Το εργαστήριο Ινστιτούτο Βιολογίας του Εθνικού Κέντρου Ερευνών (ΕΚΕΦΕ) Δημόκριτος

Νεοπλασματικές Παθήσεις του Μυοσκελετικού Συτήματος. Διαγνωστική Παθολογική (Ογκολογική – Χημειοθεραπευτική) – Ακτινοθεραπευτική – Χειρουργική Αντιμετπώπιση. Διανοσοκομειακή ημερίδα Νοσοκομείο Metropolitan 12 Μαρτίου 2011

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών Χειρουργών η οποία αποτελεί και το αντικείμενο του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (ΚΕΟΧ της ΕΕΧΟΤ.

Σπονδυλικές Ανωμαλίες και Παραμορφώσεις της Σπονδυλικής Στήλης Διανοσοκομειακή ημερίδα Νοσοκομείο Metropolitan 31 Μαρτίου 2012.

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών Χειρουργών η οποία αποτελεί και το αντικείμενο του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (ΚΕΟΧ) επιστημονικου βραχίονα της ΕΕΧΟΤ.
Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν θέματα που σχετίζονται με:

 • Σκολίωση
 • Κύφωση
 • Σπονδυλόλυση
 • Σπονδυλολίσθηση

Στο σεμνινάριο συμμετείχαν:

 • Νοσοκομείο Metropolitan
 • Πανεπιστημιακές κλινικές
 • Ερευνητικά κέντρα

Εκφυλιστικές παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης Διανοσοκομειακή ημερίδα Νοσοκομείο Metropolitan, 29 Σεπτεμβρίου 2012.

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών Χειρουργών η οποία αποτελεί και το αντικείμενο του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (ΚΕΟΧ) επιστημονικου βραχίονα της ΕΕΧΟΤ. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 105 ιατροί.

18ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης,
30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2012 , Αθήνα

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το γράφοντα και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Π. Κονιαλίδης της ΕΕΧΟΤ και τελούσε της αιγίδας του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών.
Τα βασικά θέματα του σεμιναρίου ήταν:

 1. Βασική έρευνα
 2. Μηχανική της Σπονδυλικής Στήλης
 3. Μοσχεύματα
 4. Νέες χειρουργικές τεχνικές
 5. Η εφαρμογή της γενετικής στις παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης
 6. Βιοιατρική τεχνολογία

Στο σεμινάριο συμμετείχαν:

 1. Το εργαστήριο Βιοιατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 2. Το εργαστήριο αντοχής των υλικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου
 3. Το εργαστήριο Ινστιτούτο Βιολογίας του Εθνικού Κέντρου Ερευνών (ΕΚΕΦΕ) Δημόκριτος
 4. Το πειραματικό Χειρουργείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Στο Σεμινάριο ομίλησαν 120 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και το παρακολούθησαν 310 άτομα.

Εντατικό τριήμερο Εκπαίδευσης στην Ορθοπαιδική Αθήνα 22 -24 Νοεμβρίου 2012.

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών Χειρουργών η οποία αποτελεί και το αντικείμενο του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (ΚΕΟΧ) επιστημονικου βραχίονα της ΕΕΧΟΤ. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 100 ιατροί.

Κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης Διανοσοκομειακή ημερίδα Νοσοκομείο Metropolitan, 9 Μαρτίου 2013.

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από τον γράφοντα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Ορθοπαιδικών Χειρουργών η οποία αποτελεί και το αντικείμενο του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (ΚΕΟΧ) επιστημονικου βραχίονα της ΕΕΧΟΤ. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 150 ιατροί.

Συμπόσιο “Γυναίκα & Σπονδυλική στήλη”, Αθήνα 28 Μαρτίου 2015

Το Συμπόσιο οργανώθηκε από τον γράφοντα με σκοπό να αναδείξει τα προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν στη σπονδυλική στήλη των γυναικών διαχρονικά σε όλες τις ηλικίες. Θεματολογία (Παραμορφώσεις, Μεταβολικές Παθήσεις, Νεοπλασματικές Παθήσεις, Αθλητικές κακώσεις-παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης) Το σεμινάριο παρακολούθησαν 210 άτομα.

Επιστημονική Ημερίδα Παθήσεις – Κακώσεις Παιδιών και Εφήβων  Πόρος 30 Μαρτίου 2019

Η Ημερίδα οργανώθηκε από τον γράφοντα και έλαβε χώρα στον Πόρο με σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους φορείς, τους δασκάλους και κυρίως τους γονείς πάνω στις παθήσεις και τις καώσεις των εφήβων και να αναδείξει τους προτεινόμενους τρόπους πρόληψης  και αντιμετώπισης αυτών των  παθήσεων.

Σεμινάριο “Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική και Τρισδιαστατες Τεχνολογίες στην Ορθοπαιδική” 18 Ιανουαρίου 2019

Το Σεμινάριο διοργανώθηκε από κοινού με την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας  και έλαβε χώρα στην ΕΕΧΟΤ στο Αμφιθέατρο ¨Π. Κονιαλίδης¨. Στα πλαίσια του σεμιναρίου έδωσα διάλεξη με θέμα ” Εμβιομηχανική Σπονδυλικής Στήλης. Εκτίμηση Παραμέτρων και Αντιμετώπιση Ανωμαλιών”.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική” 2019 – 2020

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα οργανώνεται σε συνεργασία της 1ης Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Έδρας Αντοχής Υλικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Το πρόγραμμα είναι διετές και πραγματοποιείται στο Σουκάκιο Ετρευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημικού Νοσοκομείου Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Οργανώθηκαν από εμένα τα μαθήματα που αφορούσαν την Εμβιομηχανική της Σπονδυλικής Στήλης.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Διαχείριση κρίσεων στον τομέα της υγείας” 2019 – 2020

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα οργανώνεται από κοινού από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων, από το New York College και από το Bolton University και έχει διετή διάρκεια. Συμμετέχω ως διδάσκων στο ως άνω μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τα παρακάτω θέματα:

 • New operation planning for mass casualties in a hospital “autonomous emergency departments”.
 • Mas Casualty Management (MCM) in road traffic accidents.