Η προσβολή της σπονδυλικής στήλης από πρωτοπαθείς οστικούς όγκους είναι σπάνια, αλλά αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για το χειρουργό αυτής. Δευτεροπαθείς ή μεταστατικοί όγκοι αποτελούν τη συχνότερη κακοήθη βλάβη των οστών και είναι 40 φορές συχνότερη από όλους τους κακοηθείς οστικούς όγκους.Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης σε ασθενείς με κακοηθείς όγκους, συνέβαλε στην αύξηση των σπονδυλικών μεταστάσεων.
Ο σκελετός αποτελεί το τρίτο σε συχνότητα ανατομικό σχηματισμό, μετά τον πνεύμονα και το ήπαρ, που προσβάλλεται από τη μεταστατική νόσο. Πρωτοπαθείς εστίες που δίνουν μεταστάσεις στη σπονδυλική στήλη είναι ο καρκίνος του μαστού, του προστάτου, του πνεύμονος και των νεφρών, ενώ σε ποσοστό 12% η πρωτοπαθής εστία παραμένει άγνωστη κατά τη στιγμή της αποκαλύψεως της οστικής μεταστάσεως.
Κατά κανόνα οι κακοήθεις οστικές βλάβες προσβάλλουν το σπονδυλικό σώμα, ενώ οι καλοήθεις όγκοι τα οπίσθια σπονδυλικά στοιχεία.
Οι πρωτοπαθείς και ο μεταστατικοί όγκοι της σπονδυλικής στήλης μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική αστάθεια, η οποια εξαρτάται από την εντόπιση αλλα και την επιθετικότητα του όγκου. Οι νεοπλασματικές εντοπίσεις στη σπονδυλική στήλη προκαλούν πόνο και νευρολογική ανεπάρκεια.
Η αντιμετώπισή τους είναι κυρίως χειρουργική. Αν ο όγκος είναι κακοήθης μπορεί να ακολουθήσει ακτινιθεραπεία ή και χημειοθεραπεία.