• Περίπτωση: Ελ. Λα. – Μετάσταση: Κυφοπλαστική και ήλωση ισχίου

  Περίπτωση: Ελ. Λα. – Μετάσταση: Κυφοπλαστική και ήλωση ισχίου

  Η Ελ . Λα.,  39 ετών είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση (Μαστεκτομή για Ca μαστού). Μετεχειρητικά υποβλήθηκε σε χημειοθεραπευτική αγωγή.

  Τρια έτη αργότερα διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεταστάσεων στη σπονδυλική στήλη και συγκεκριμένα στο σώμα του 1ου και 2ου οσφυικού σπονδύλου ο οποίος είχε επιπλέον υποστεί και κάταγμα.

   

  Εικόνα 1 : α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ

  Αξονική τομογραφία του 2ου οσφυικού σπονδύλου. Διαπιστώνεται η καταστροφή του σπονδυλικού σώματος και η διάσπαση του οπισθίου τοιχώματος αυτού.

   

  Εικόνα 2: α,β

  Αξονική τομογραφία του 1ου οσφυικού σπονδύλου και του 12ου θωρακικού σπονδύλου. Παρατηρούνται οστεολυτικές εστίες εντος των σπονδυλικών σωμάτων οφειλόμενες σε μεταστάσεις.

   

  Εικόνα 3: α, β, γ, δ.  Μαγνητική τομογραφία (οβελιαία λήψη) ακολουθίες Τ2 και Τ1.

  Εικόνα 3: ε Μαγνητική τομογραφία (στεφανιαία λήψη)

  Εικόνα 3: ζ Μαγνητική τομογραφία ( αξονική λήψη)

  Η μαγνητική τομογραφία δείχνει 1 την ύπαρξη παθολογικού κατάγματος του 2ου οσφυικού σπονδύλου καθώς και οστεολυτική βλάβη στον 1ο οσφυικό σπόνδυλο.

   

  Εικόνα 4: α,β

  Ραδιοισοτοπικός ολόσωμος έλεγχος με Tc 99MDN & γ – Camera. Διαπιστώνεται η ύπαρξη οστικών μεταστάσεων στον 1ο και 2ο οσφυικό σπόνδυλο και στις πλευρές.

  Εικόνα 5: α, β, γ, δ, ε

  Δια την αντιμετώπιση των επωδύνων σπονδυλικών  μεταστάσεων, πραγματοποιήθηκε ενίσχυση των σπονδυλικών σωμάτων με Methylmethacrylate (P.M.M.P.).

  Με τη τεχνική αυτή ταχύτατα η πάσχουσα απαλλάχθηκε απο τον πόνο.

   

   

  Εικόνα 6: α, β, γ, δ

  Μετά απο ένα έτος η Ελ. Λα. άρχισε να αιτιάται δια άλγος εντοπιζόμενο στην περιοχή του αριστερού ισχίου. Ο γενόμενος ραδιο-ισοτοπικός έλεγχος έδειξε αυξημένη συγκέντωση στη περιοχή του άνω τριτημορίου του αριστερού μηριαίου οστού.  Για να αποτραπεί η πρόκληση παθολογικού κατάγματος του οστού εγένετο προφυλακτική ήλωση του  μηριαίου οστού.

  Μετά την σταθεροποιήση του πάσχοντος μηριαίου οστού η πάσχουσα απαλλάχθηκε απο τον πόνο και είχε την δυνατότητα να περπατά άνετα μεγάλες αποστάσεις.

  Leave a reply →