• Περίπτωση: Αγ. Σα. – Πολυτραυματίας – Τραυματιολογία

  Περίπτωση: Αγ. Σα. – Πολυτραυματίας – Τραυματιολογία

  Η κυρία Αγ. Σα. υπέστη βαρύτατη κάκωση του δεξιού κάτω άκρου, κατόπιν τροχαίου ατυχήματος. Η ασθενής μεταφέρθηκε ταχύτητα και σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:
  α) Βαρύτατο επιπλεγμένο συντριπτικό κάταγμα δεξιάς κνήμης – περόνης, πτέρνας και αστραγάλου β) Μεγάλη απώλεια δέρματος της δεξιάς κνήμης και άκρου ποδός γ) Διατομή αγγείων, νεύρων και μυών – τενόντων δ) Επιφανειακή κάκωση δέρματος του δεξιού μηρού.

  Εικόνα 1: Οι φωτογραφίες και ακτινογραφίες απεικονίζουν τις βαρύτατες κακώσεις του δεξιού κάτω άκρου

  Η ασθενής υπεβλήθει επειγόντως σε αγγειογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη αιματικής ροής στο κάτω άκρο.

  Εικόνα 2: Αγγειογραφία δεξιού κάτω άκρου
  Παρατηρείται η διατήρηση της αιμάτωσης από την κνημιαία αρτηρία, ενώ έχει διακοπεί από την περονιαία, λόγω διατομής αυτής.

  Η περαιτέρω αντιμετώπιση υπήρξε χειρουργική με συνεργασία ορθοπεδικού και πλαστικού χειρουργού.

  Αρχικά έγινε σταθεροποίηση των καταγμάτων με την εφαρμογή συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Με το σύστημα αυτό πετύχαμε την ακινητοποίηση των καταγμάτων. Έπειτα ο πλαστικός χειρουργός πραγματοποίησε την αποκατάσταση της περονιαίας αρτηρίας προκειμένου να επανέλθει η αιματική ροή στον άκρο πόδα. Ο ίδιος πραγματοποίησε κάλυψη του χειρουργικού τραύματος με ειδικές γάζες.

   

  Εικόνα 2: Διεγχειρητικές φωτογραφίες και ακτινογραφίες
  Παρατηρείται η εξωτερική οστεοσύνθεση και η πρόσκαιρη κάλυψη του δέρματος.

  Τις επόμενες ημέρες η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε πολύ καλή. Η κυκλοφορία στον άκρο πόδα αποκαταστάθηκε και δεν υπήρξε πρόβλημα μόλυνσης του χειρουργικού τραύματος.

  Στη συνέχεια υπό του πλαστικού χειρουργού πραγματοποιήθηκε κάλυψη του χειρουργικού τραύματος με μεταφορά δέρματος (κρημνός ολικού πάχους).

  Εικόνα 3: Μετεγχειρητικές φωτογραφίες
  Διακρίνουμε την κάλυψη του δέρματος δια κρημνού ολικού πάχους και την εξωτερική οστεοσύνθεση κνήμης – άκρου ποδός.

  Η ασθενής κινητοποιήθηκε με βακτηρίες βραχίονος – αντιβραχίου και αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω χειρουργικές επεμβάσεις για αποκατάσταση του δερματικού προβλήματος.

  Μετά την αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσυνθέσεως, λόγο της υφισταμένης αστάθειας στην υπολειπόμενη ποδοκνημική άρθρωση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί αρθροδεση αυτής.

  Εικόνα 4: α,β Προσθιοπισθία και πλαγία μετεγχειρητική ακτινογραφία της ποδοκνημικής άρθρωσης. Η αρθρόδεση έχει πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση ειδικού ήλου που συνδέει την πτέρνα, τον αστράγαλο και την κνήμη.

  Εικόνα 5: α,β,γ  Προσθιοπισθία (α) και πλάγιες (β) και (γ) εικόνες μετεγχειρητικής αξονικής τομογραφίας.

  Εικόνα 6: α,β,γ Προσθιοπισθία (α) και πλάγιες (β) και (γ) εικόνες μετεγχειρητικής τρισδιάστατης αξονικής τομογραφίας.

  Στις αξονικές τομογραφίες παρατηρείται η καλή εξέλιξη της αρθροδέσεως της ποδοκνημικής άρθρωσης.

  Η ασθενής υποβλήθηκε περαιτέρω σε ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις υπο πλαστικού χειρουργού για την διαμόρφωση του δέρματος της περιοχής.
  Η πάσχουσα κινητοποιείται ικανοποιητικά με τη χρήση βακτηρίας χειρός.

  Leave a reply →