• Περίπτωση Αν. Κολ. 66 ετών – Κάταγμα Αυχενικής Μοίρας Σπ. Στήλης επί εδάφους αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας

  Περίπτωση Αν. Κολ. 66 ετών – Κάταγμα Αυχενικής Μοίρας Σπ. Στήλης επί εδάφους αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας

  Ο Αν. Κολ. έπασχε χρονίως από αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα , δια την αντιμετώπιση της οποίας υπεβάλετο στη συνήθη φυσιοθεραπευτική και φαρμακευτική αγωγή.


  Εικόνα 1

  α Μετωπιαία ακτινογραφία των κατ’ ισχίων αρθρώσεων
  β,γ Πλάγια ακτινογραφία των κατ’ ισχίων αρθρώσεων
  Παρατηρούνται αρθριτικές μεταβολές συνεπεία της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας.

  Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις για αντικατάσταση των αρθρώσεων με ολικές αρθροπλαστικές.

   

   

  Εικόνα 2

  Προσθιοπισθία και πλαγία ακτινογραφία α,β της αυχενικής μοίρας Σ.Σ. , γ,δ της θωρακικής Μ.Σ.Σ. και ε,ζ της οσφυικής Μ.Σ.Σ. όπου παρατηρούνται χαρακτηριστικές εκφυλίσεις, δημιουργία οστεοφύτων – συνδεσμοφύτων, συνεπεία της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας.

  Τον Ιούνιο 2010, κατόπιν πτώσεων υπέστει διαχωριστικό κάταγμα – εξάρθρημα τύπου Chance στο επίπεδο Α6 – Α7 της Α.Μ.Σ.Σ. με συνέπεια να εγκατασταθούν νευρολογικές διαταραχές στα άνω και κάτω άκρα. (Ατελής τετραπληγία)

  Εικόνα 3

  Πλαγία ακτινογραφία της Α.Μ.Σ.Σ. παρατηρείται το διαχωριστικό κάταγμα – εξάρθρημα, τύπου Chance στο επίπεδο Α6 – Α7

   

  Εικόνα 4 – Αξονική τομογραφία της Α.Μ.Σ.Σ.

  α,β,γ            Μετωπιαία λήψη
  δ,ε,ζ,η,θ,ι   Πλάγια λήψη
  κ,λ                Εγκάρσια λήψη
  Είναι εμφανής ο διαχωρισμός των σπονδυλικών σωμάτων προσθείως μεν στο επίπεδο του μεσοσπονδυλίου δίκου και οπισθίως διαμέσου των σπονδυλικών διαρθρώσεων.

   

  Εικόνα 5 – Μαγνητική τομογραφία  της Α.Μ.Σ.Σ.
  α     Μετωπιαία λήψη
  β,γ Οβελιαία λήψη (ακολουθία Τ1-Τ2)
  Παρατηρείται διαχωρισμός των σπονδυλικών σωμάτων διαμέσου του μεσοσπονδυλίου δίσκου στο επίπεδο Α6 – Α7

   

  Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την ανάταξη και σταθεροποίηση της Α.Μ.Σ.Σ.

  Αρχικά εγένετο κατόπιν προσθίας προσπελάσεως ανάταξη και σταθεροποίηση με σύστημα κλωβού και πλάκα σταθεροποιήσεως.

  Εικόνα 6
  α,β Διεγχειριτική ακτινοσκοπική λήψη
  γ     Διεγχειριτική φωτογραφία με τον κλωβό και πλάκα οστεοσυνθέσεως

  Η σταθεροποίηση της Α.Μ.Σ.Σ. ολοκληρώθηκε με οπισθία σπονδυλοδεσία χρησιμοποιώντας σύστημα κοχλιών και ράβδων.

   

  Εικόνα 7
  α,β Διεγχειριτική ακτινοσκόπιση και φωτογραφία
  Παρατηρείται η ύπαρξη των υλικών οπισθίας σπονδυλοδεσίας
  γ,δ Προσθιοπίσθια και πλάγια μετεγχειριτική ακτινογραφία

   

  Εικόνα 8 – Μετεγχειριτική αξονική τομογραφία Α.Μ.Σ.Σ.
  α,β Οβελιαία λήψη
  γ,δ Μετωπιαία λήψη
  Παρατηρείται η ανάταξη και καλή σταθεροποίηση της Α.Μ.Σ.Σ. με σύστηματα σταθεροποιήσεως προσθίας και οπισθίας.

   

  Η μετεγχειριτική πορεία του ασθενούς ήταν ομαλή και η αποκατάσταση του υπήρξε πλήρης.

  Leave a reply →