• Περίπτωση: Αν. Πα. – Άσηπτη νέκρωση μηριαίας κεφαλής – Ορθοπαιδική

  Περίπτωση: Αν. Πα. – Άσηπτη νέκρωση μηριαίας κεφαλής – Ορθοπαιδική

  Ο Αν. Πα. 48 ετών αιτιάτο για πόνο στα ισχία, ο οποίος είχε αρχίσει χωρίς σαφή προφανή αιτία πριν από ένα χρόνο. Στο ιστορικό του πάσχοντος αναφέρεται ότι ήταν βαρύς καπνιστής.

  Ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε οστικές βλάβες (νέκρωση) στο άνω τμήμα των μηριαίων κεφαλών. Η άσηπτη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής αποτελεί είδος οστικού εμφράγματος που οδηγεί σε νέκρωση της προσβεβλημένης περιοχής. Όταν η έκταση της οστικής νεκρώσεως είναι μεγάλη επέρχεται καθίζιση της αρθρικής επιφανείας της μηριαίας κεφαλής, γεγονός που οδηγεί σε οστεοαρθρίτιδα του ισχίου. Αποτέλεσμα της οστεοαρθρίτιδος είναι συνεχής πόνος στην περιοχή της αρθρώσεως, δυσκολία στο βάδισμα και ορθοστασία, συνεχής λήψη αναλγητικών και γενικά διαταραχή της ποιότητος ζωής. Επί εγκατεστημένης οστεοαρθίτιδας του ισχύου, η ολοκληρωτική αντιμετώπιση είναι η αντικατάσταση της αρθρώσεως δια αρθροπλαστικής.

  Εικόνα 1: Προσθιοπίσθιες ακτινογραφίες των αρθρώσεων του ισχίου.
  Παρατηρούνται α) Ελαφρά στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος της κατ’ ισχύον αρθρώσεως, στην άνω και έξω περιοχή β) Ανωμαλία της αρθρικής επιφάνειας της μοιριαίας κεφαλής

  Εικόνα 2: Μαγνητικη τομογραφία των κατ’ ισχίων αρθρώσεων
  Είναι εμφανής η οστική βλάβη της μοιριαίας κεφαλής η οποία δε συνοδεύετε από καθίζιση της αρθρικής επιφανείας.

  Λόγω της σχετικά νεαρής ηλικίας του πάσχοντος, αποφασίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση περιορισμένης εκτάσεως. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί η τεχνική τοποθετήσεως ειδικού κοχλία από τιτάνιο στην περιοχή της βλάβης με ταυτόχρονη απόξεση της νεκρωτικής εστίας.

  Εικόνα 3: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες
  Διακρίνουμε την εφαρμογή του ειδικού ήλου (κοχλίας) ο οποίος κατευθύνεται προς την περιοχή της οστικής βλάβης της μηριαίας κεφαλής.

  Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε εξαιρετική και ο πάσχων κινητοποιήθηκε με βακτηρίες και προοδευτικά αυξανόμενη φόρτιση του σκέλους για περίοδο έξι μηνών.

  Εικόνα 4: Μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία έξι μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση
  Παρατηρούνται α) Ακεραιότητα της αρθρικής επιφανείας της μηριαίας κεφαλής β) Σωστή θέση του ήλου εντός της μηριαίας κεφαλής

  Εικόνα 5: Μετεγχειρητική ακτινογραφία ένα έτος μετά τη χειρουργική επέμβαση ένα έτος μετά την επέμβαση
  Παρατηρείται η καλή θέση της μηριαίας κεφαλής και η ακεραιότητα του υλικου.

  Ο ασθενής είχε πολύ καλή κινητικότητα του δεξιού ισχύου και βάδιζε χωρίς πόνο

  Leave a reply →