• Περίπτωση Αν. Τζ. – Αστάθεια Οσφυικής Μοίρας – Διαδερμική Σπονδυλοδεσία (Περιορισμένης Επεμβατικότητας Χειρουργική Τεχνική)

  Περίπτωση Αν. Τζ. – Αστάθεια Οσφυικής Μοίρας – Διαδερμική Σπονδυλοδεσία (Περιορισμένης Επεμβατικότητας Χειρουργική Τεχνική)

  Ο Αν. Τζ. 61 ετών έπασχε χρονίως από οσφυαλγία οφειλουμένη σε εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου του επιπέδου Ο4-Ο5. Δια το λόγο αυτό είχε υποβληθεί (αλλαχού) πριν ένα έτος σε δυναμική σταθεροποίηση του σπονδυλικού επιπέδου με μεσακνάθιο εμφύτευμα.

   

  Εικόνα 1: Μαγνητική Τομογραφία (ακολουθία Τ1-Τ2) της οσφυικής μοίρας (Ο.Μ.Σ.Σ.) οβελιαία (πλαγία) λήψη
  Παρατηρούνται τα εξής:
  α) Εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου
  β) Ύπαρξη μεσακανθίου εμφυτεύματος στο επίπεδο 04-05

   

  Εικόνα 2: Μαγνητική Τομογραφία (Ο.Μ.Σ.Σ.) εγκαρσία (axial) λήψη

  Λόγω της παραμονής των συμπτωμάτων του, τα οποία συνίστατο σε πόνο εντοπιζόμενο στην (Ο.Μ.Σ.Σ.) ο οποίος αυξανόταν καθ’ όλες τις δραστηριότητές του ο πάσχων αποφάσισε να υποβληθεί σε περαιτέρω χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματός του, δεδομένου ότι η συντηρητική αγωγή (φυσιοθεραπεία και φάρμακα) που ακολούθησε για μακρύ χρονικό διάστημα δεν απέδωσε.

  Η χειρουργική επέμβαση συνίστατο στη διαδερμική σταθεροποίηση της προβληματικής περιοχής της Ο.Μ.Σ.Σ. με σύστημα κοχλιών και ράβδων.

  Εικόνα 3: Διεγχειριτικές φωτογραφίες (α,γ) και ακτινογραφία (β).
  Με τη μέθοδο της διαδερμικής τοποθετήσεως των κοχλιών και ράβδων τα χειρουργικά τραύματα είναι εξαιρετικά περιορισμένα, με τομές 2-3 εκατοστών.
  Με τον τρόπο αυτό η κάκωση των ιστών είναι ελάχιστη.

   

  Εικόνα 4: Προσθιοπισθία (α) και πλαγία (β) μετεγχειριτική ακτινογραφία
  Παρατηρούμε σταθεροποίηση της Ο.Μ.Σ.Σ. με το σύστημα κοχλιών – ράβδων

  Η κινητοποίηση του χειρουργηθέντος ήταν άμεση (την ίδια μέρα) και εξήλθε απ’ το νοσοκομείο την επόμενη σε πολύ καλή γενική κατάσταση. Η περαιτέρω μετεγχειρητική πορεία ήταν πολύ καλή και επανήλθε στις επαγγελματικές του δραστηριότητες μετά από λίγες μέρες.

   

  Εικόνα 5: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες ένα έτος μετά την επέμβαση στο πλαίσιο του τυπικού επανελέγχου.
  Προσθιοπισθία σε ουδέτερη, κάμψη αριστερά – δεξιά
  Πλάγιες  σε κάμψη και έκταση

  Παρατηρείται απόλυτη σταθερότητα του χειρουργηθέντος σπονδυλικού επιπέδου.

  Leave a reply →