• Περίπτωση: Αθ. Γι. – Τραυματολογία – Συντριπτικό κάταγμα – Τραυματολογία – Κάτω άκρα

  Περίπτωση: Αθ. Γι. – Τραυματολογία – Συντριπτικό κάταγμα – Τραυματολογία – Κάτω άκρα

  Ο Αθ. Γι. , 30 χρόνων υπέστη κατόπιν πτώσεως επιπλεγμένο συντριπτικό κάταγμα αριστεράς (Αρ) πτέρνας

  Εικόνα 1
  Πλαγία ακτινογραφία (Αρ) πτέρνας. Παρατηρείται ότι έχει προκληθεί συντριβή της πτέρνας και απώλεια της φυσιολογικής αρθρικής σχέσης αστραγάλου – πτέρνας.

  Αξονική τομογραφία της πτέρνας.

   

  Εικόνα 2  α, β,γ,δ,ε,ζ
  Ι. Εγκάρσια – οριζόντια λήψη

   

  Εικόνα 2  η, θ
  ΙΙ. Μετωπιαία (coronal) λήψη

   

  Εικόνα 2  κ,λ,μ,ν
  ΙΙΙ. Οβελιαία λήψη (Sagittal)

  Η αντιμετώπιση του κατάγματος υπήρξε χειρουργική. Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης συντριβής κρίθηκε ότι πρέπει να εφαρμοσθεί σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου ILizatof , ώστε διά της εφαρμοζόμενης διατάσεως, να αποκτηθεί ένα “σχήμα” στην συντριβείσα πτέρνα, διά της “επανόδου” των μικρών οστικών τεμαχίων, σε μια αποδεκτή θέση.

   

  Εικόνα 3  α, β,γ,δ,ε
  Φωτογραφίες που δείχνουν την εφαρμογή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Ειδικές βελόνες έχουν τοποθετηθεί στα μετατάρσια οστά και στη κνήμη, για να επιτευχθεί διόρθωση και σταθεροποίηση των καταγμάτων των οστών, πέριξ της ποδοκνημικής άρθρωσης.

   

  Εικόνα 4  α,β
  Διεγχειρητική ακτινογραφία – πλαγία λήψη. Ειδικά μοσχεύματα έχουν τοποθετηθεί εντός της πτέρνας για να παρέχουν στήριξη στην αρθρική επιφάνεια αυτής πρός τον αστράγαλο.

   

  Εικόνα 5  α,β,γ
  Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες του κάτω άκρου μετά την εφαρμογή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarof.

   

  Εικόνα 6  α, β, γ, δ, ε, ζ
  Μετεγχειρητικές φωτογραφίες, βάδισης χωρίς φόρτιση με την βοήθεια βακτηριών

   

  Εικόνα 7  α, β
  Μετεγχειρητική ακτινογραφία της πτέρνας.
  Πλαγία (οβελιαία) λήψη. Παρατηρείται η πλήρωση του οπτικού κενού της πτέρνας με οστικά μοσχεύματα.

   

   

  Εικόνα 8
  Μετεγχειρητική φωτογραφία του κάτω άκρου με την εξωτερική οστεοσύνθεση. Παρατηρείται ότι έχει επιτευχθεί σημαντική αποκατάσταση των κακοκποιηθέντων μαλακών μορίων, αλλά παραμένει ακόμη ανοικτή η περιοχή του τραύματος, η οποία αποκαθίσταται κατά δεύτερο σκοπό (αφ εαυτής κοκκίωση)

   

  Εικόνα 9  α, β, γ
  Πλαγία ακτινογραφία της περιοχής 5 μήνες μετά την επέμβαση. η εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizatof έχει αφαιρεθεί. Παρατηρείται ότι έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πώρωση του κατάγματος και το σχήμα της πτέρνας έχει αποκατασταθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.

  Leave a reply →