• Περίπτωση Δη.Φυ.: Οστεοπορωτικά Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης και Αντιμετώπιση αυτών

  Περίπτωση Δη.Φυ.: Οστεοπορωτικά Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης και Αντιμετώπιση αυτών

  Η κα. Δη.Φυ. 83 ετών, υπέστη κάταγμα οστεοπορωτικής αιτιολογίας του 2ου Οσφυϊκού Σπονδύλου τον Ιούλιο του 2016.

  Η αντιμετώπιση ήταν συντηρητική και περιλάμβανε 3μηνη παραμονή στο κρεββάτι και στη συνέχεια κινητοποίηση φορώντας ψηλή ζώνη σπονδυλικής στήλης.

  Η γενικότερη ωστόσο κινητοποίηση της ασθενούς ήταν αρκετά δύσκολη λόγου των πόνων στη σπονδυλική στήλη, που την οδηγούσε στην κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αναλγητικών.

  Εικ 1 α,β: Ακτινογραφίες (Προσθιοπισθία και πλαγία) της σπονδυλικής στήλης. Παρατηρείται η πλήρης σχεδόν καθίζιση του 2ου οσφυϊκού σπονδύλου.
  Σημειοτέον ότι οι αρχικές ακτινογραφίες που είχαν γίνει τον Ιούλιο είχαν δείξει ασήμαντη καθίζιση του συγκεκριμένου σπονδύλου.

  Τον Ιανουάριο του επόμενου έτους υποβλήθηκε σε νέο ακτινολογικό έλεγχο που περιλάμβανε απλές ακτινογραφίες της περιοχής της σπονδυλικής στήλης, καθώς και έλεγχο με χρήση μαγνητικής τομογραφίας. Οι έλεγχοι αυτοί έδειξαν και νέο κάταγμα του 4ου Οσφυϊκού Σπονδύλου.

  Εικ 2 α,β: Ακτινογραφίες (Προσθιοπισθία και πλαγία) της σπονδυλικής στήλης.

  Εικ 3 α,β,γ: Μαγνητική Τομογραφία (πλαγία λήψη) ακολουθίες Τ1,Τ2 Οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης.
  Παρατηρείται ότι πλην του υπάρχοντος κατάγματος, υπάρχει νέο κάταγμα στον 4ο οσφυϊκό σπόνδυλο.

  Η αντιμετώπιση των πολλαπλών καταγμάτων και της αποσταθεροποιήσεως της σπονδυλικής στήλης αποφασίστηκε να είναι χειρουργική (διαδερμική), με σκοπό
  α) την ενίσχυση των σπονδύλων με methyl-methacrylate (κυφοπλαστική) και
  β) σταθεροποίηση της περιοχής με χρήση συστήματος σπονδυλοδεσίας, με ειδικές βίδες για τη σταθεροποίηση οστεοπορωτικών σπονδύλων. Οι βίδες αυτές επιτρέπουν την έγχυση τσιμέντου στον σπόνδυλο, μέσω ανοιγμάτων του περιφερικού άκρου τους.

  Εικ 4 α,β: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες (Προσθιοπίσθια και πλαγία). Παρατηρούμε την ενίσχυση του 4ου οσφυϊκού σπονδύλου με κυφοπλαστική και τη σταθεροποίηση της υπόλοιπης περιοχής με το ειδικό σύστημα σπονδυλοδεσίας για οστεοπορωτικά κατάγματα.

  Η διεγχειρητική και μετεγχειρητική πορεία ήταν εξαιρετική και κινητοποιήθηκε χωρίς τη χρήση ζώνης ή κηδεμόνα, εντός πέντε ημερών.

  Παρατηρήσεις για σωστή αντιμετώπιση οστεοπορωτικών καταγμάτων:

  1. Ενίσχυση του σώματος των σπονδύλων με χρήση methyl-methacrylate (κυφοπλαστική)
  2. Σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης, με διαδερμική σπονδυλοδεσία και χρήση ειδικών βιδών για την οστεοπόρωση (που αυξάνουν τη σταθερότητα των σπονδύλων)
  Leave a reply →