• Περίπτωση: Δη. Κα. – Δυσπλαστικό ισχίο – Ολική αρθροπλαστική ισχίου

  Περίπτωση: Δη. Κα. – Δυσπλαστικό ισχίο – Ολική αρθροπλαστική ισχίου

  Η Δη. Κα. , 48 χρονών, από την ηλικία των 33 χρονών αιτιάτο για πόνο στην δεξιά κατ΄ισχίων περιοχή και δυσκολία στη βάδιση, η οποία εκδηλούτο με χωλότητα και αύξηση του πόνου στην περιοχή του ισχίου. Ο τότε ακτινολογικός έλεγχος έδειξε:


  Εικόνα 1
  Παρατηρείται δυσπλασία στη δεξιά κατ’ ισχίων άρθρωση και τυπικές οστεοαρθριτικές βλάβες εντοπιζόμενες στη σύστοιχο μηριαία κεφαλή και κοτύλη.
  Επίσης για την ίδια αιτία (δυσπλασία αριστερής κατ’ ισχίου άρθρωσης, ανάλογες μεταβολές αρχίζουν να εμφανίζονται και σ’ αυτήν.)

  Εικόνα 2
  14 χρόνια αργότερα τα κλινικά και τα ακτινολογικά συμπτώματα και ευρήματα έχουν σαφέστατα επιδεινωθεί και για αυτό προγραμματίζεται χειρουργική επέμβαση.
  Η ασθενής αιτιάται επιπλέον και για πόνο προερχόμενο από την οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, η οποία έχει υποστεί σημαντικές εκφυλιστικές βλάβες, πιθανότατα συνδεόμενες με τις βλάβες των ισχίων, οι οποίες προκαλούν διαταραχη στο βάδισμα με αντίκτυπο στη σπονδυλική στήλη.

  Εικόνα 3 α,β
  Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Είναι σαφείς οι εκφυλιστικές βλάβες που έχουν συμβεί στην οσφυοϊερή περιοχή της σπονδυλικής στήλης.

  Εικόνα 4 α,β
  Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία της λεκάνης – ισχίων και του δεξιού ισχίου. Η πάσχουσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση κατα την οποία έγινε αντικατάσταση της δεξιάς κατ΄ισχίων άρθρωσης , δια ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου. Η αρθροπλαστική ήτο υβριδική, η κοτύλη χωρίς τσιμέντο(P.M.M.A) και το μηριαίο στέλεχος με τσιμέντο.
  Η μετεγχειριτική πορεία υπήρξε εξαιρετική. Μετά από λίγα χρόνια πραγματοποιήθηκε ολική αρθροπλαστική και του αριστερού ισχίου.

  Leave a reply →