• Περίπτωση: Επ. Θε. – Υποτροπιάζον χόρδωμα – Νεοπλασίες (Καρκίνος)

  Περίπτωση: Επ. Θε. – Υποτροπιάζον χόρδωμα – Νεοπλασίες (Καρκίνος)

  Ο ασθενής Επ. Θε., 57 ετών, από έτους αιτιάτο δια άλγος εντοπιζόμενο στην Οσφυική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.), χωρίς να υφίσταται προφανής αιτία. Ο τότε ακτινολογικός έλεγχος δια απλών ακτινογραφιών, δεν ανέδειξε κάποια ιδιαίτερη ανωμαλία ή βλάβη.

  Εικόνα 1 α,β Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία Ο.Μ.Σ.Σ.
  Η κακή ποιότητα των ακτινογραφιών δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων

  Ο πάσχων υποβλήθηκε στη συνηθισμένη συντηρητική αγωγή (φυσιοθεραπεία και αναλγητικά) χωρίς να σημειωθεί οιαδήποτε βελτίωση, αντιθέτως μάλιστα ο πόνος επιδεινούτο.

  Δια περαιτέρω διερεύνηση του προβλήματος, εγένετο έλεγχος δια αξονικής τομογραφίας αρχικά και εν συνεχεία δια μαγνητικής τομογραφίας.

  Εικόνα 2 α,β,γ Εγκάρσια (axial) λήψη αξονικής τομογραφίας
  Δεν παρατηρείται συγκεκριμένη βλάβη του 5ου οσφυικού σπονδύλου

  Εικόνα 3  Μαγνητική Τομογραφία της Ο.Μ.Σ.Σ., Ακολουθία Τ1-Τ2
  α,β: Οβελιαία (sagital) λήψη. Παρατηρείται σαφής προσβολή του σώματος του 5ου οσφυικού σπονδύλου, με επέκταση της νεοπλασματικής μάζας οπισθίως, καταλαμβάνουσας το ήμισυ του σπονδυλικού σωλήνα.
  γ: Εγκάρσια (axial) λήψη. Ο καρκινικός όγκος επεκτείνεται οπισθίως και καταλαμβάνει το ήμισυ του σπονδυλικού σωλήνα.

  neoplasies_epthe_11

  Εικόνα 4 Προεγχειρητικός έλεγχος δια αγγειογραφίας
  Προκειμένου να ελεγχθεί η ακεραιότητα των προσπονδυλικών αγγείων και η πιθανή απώθηση αυτών από κακοήθη όγκο.

  Ο πάσχων υποβάλλεται αλλαχού σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αφαιρεθεί ο νεοπλασματικός σπόνδυλος και να αποσυμπιεστούν τα νεύρα, τα οποία ήδη λόγω της πιέσεως είχαν εκδηλώσει νευρολογική ανεπάρκεια στα κάτω άκρα.

  Η χειρουργική επέμβαση έγινε σε δύο στάδια. Στο πρώτο κατόπιν πρόσθιας (διαπεριτοναϊκής) προσπέλασης, εγένετο μερική σωματεκτομή του 5ου οσφυικού σπονδύλου και υποκατάσταση αυτού με κύλινδρο από τιτάνιο. Στο δεύτερο στάδιο κατόπιν οπίσθιας προσπελάσεως εγένετο αποσυμπίεση των νεύρων δια πεταλεκτομής με αφαίρεση της νεοπλασματικής μάζας και σταθεροποίηση με σύστημα σπονδυλοδεσίας.

   

  Εικόνα 5 Μετεγχειρητική τομογραφία, ακολουθία Τ1-Τ2
  α,β Οβελιαία και γ εγκάρσια (axial) λήψη
  Παρατηρείται i) η παρεμβολή του μεταλλικού κυλίνδρου μεταξύ του 4ου οσφυικού και 1ου ιερού σπονδύλου ii) η οπίσθια αποσυμπίεση του νευρικού σάκου iii) Τμήμα της οπίσθιας σπονδυλοδεσίας

  Η ιστολογική εξέταση πιστοποίησε την ύπαρξη χορδώματος (σπάνιος καρκινικός όγκος).

  Έξι μήνες αργότερα διαπιστώνεται υποτροπή του κακοήθους όγκου, κυρίως οπισθίως, με επιδείνωσητων ήδη υφισταμένων νευρολογικών διαταραχών.

   

  Εικόνα 6 Μαγνητική τομογραφία έξι μήνες μετά την επέμβαση
  α,β,γ Οβελιαία λήψη: Παρατηρείται η υποτροπή της καρκινικής μαζας οπισθίως
  δ Μετωπιαία λήψη: Παρατηρείται επέκταση του όγκου από αριστερά προς τα πάνω και διήθηση του μείζονος μυός.
  ε,ζ Εγκάρσια (axial) λήψη: Νεοπλασματικές μάζες κυρίως αριστερά και οπισθίως της περιοχής των πεταλεκτομών.

  Εικόνα 7 α,β Ο ακτινολογικός έλεγχος δείχνει ότι διατηρείται η σταθερότητα της Ο.Μ.Σ.Σ.

  Η νευρολογική κατάσταση του πάσχοντος επιδεινώθηκε ταχύτατα, κυρίως όσον αφορά στο αριστερό κάτω άκρο, επιπρόσθετα δε παρουσιάστηκαν διαταραχές στην ούρηση και την αφόδευση.

  Ο γενόμενος τότε έλεγχος δια αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας έδειξε ότι έχει προκληθεί περαιτέρω επέκταση της νεοπλασματικής εξεργασίας.

  Εικόνα 8 α,β,γ Η αξονική τομογραφία (αξονική λήψη) δείχνει την περαιτέρω επέκταση του καρκίνου και καταστροφή των οστικών στοιχείων

  Εικόνα 9 Μαγνητική τομογραφία – ακολουθία Τ1-Τ2
  α,β Οβελιαία λήψη
  γ,δ Εγάρσια λήψη
  Παρατηρείται μεγάλη επέκταση του καρκίνου και την ύπαρξη νεοπλασματικής κύστεως

  Λόγω της μεγάλης επιδεινώσεως των συμπτωμάτων αποφασίστηκε να γίνει χειρουργική επέμβαση για καθαρισμό της περιοχής από τις νεοπλασματικές μάζες.

  Κατόπιν οπίσθιας προσπελάσεως αποκαλύφθηκε η ύπαρξη τεράστιας κύστεως που περιείχε νεκρωτικά στοιχεία και νεοπλασματικές μάζες μεγάλης έκτασης οπισθοπλαγίως, εκτεινόμενες κεντρικότερα. Μετά τον καθαρισμό, εγένετο επέκταση της σπονδυλοδεσίας για καλλίτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

  Εικόνα 10 α,β,γ,δ Διεγχειρητικές φωτογραφίες της κύστεως και της σπονδυλοδεσίας

   

  Εικόνα 11 α.β Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία της Ο.Μ.Σ.Σ.

  Εικόνα 12 Μετεγχειρητική Μαγνητική Τομογραφία
  α,β,γ Οβελιαία Λήψη
  δ,ε,ζ Εγκάρσια Λήψη
  Είναι εμφανής η απελευθέρωση του σπονδυλικού σωλήνα από τις καρκινικές μάζες

  Η μετεγχειρητική του πορεία κατά το χρονικό διάστημα ενός έτους που παρακολουθήθηκε ήταν ομαλή.

  Leave a reply →