• Περίπτωση: Μα. Χα – Σπονδυλολίσθηση – Παραμορφώσεις Σπονδυλικής Στήλης

  Περίπτωση: Μα. Χα – Σπονδυλολίσθηση – Παραμορφώσεις Σπονδυλικής Στήλης

  Η Μα. Χα. ετών 39 έπασχε χρονίως από οσφυαλγία η οποία προοδευτικά επιδεινώθηκε παρά τη συντηρητική αγωγή στην οποία υποβαλλόταν. Ο ακτινολογικός έλεγχος στον οποίο είχε υποβληθεί κατά το παρελθόν είχε δείξει την ύπαρξη σπονδυλολισθήσεως ισθμικού τύπου στο επίπεδο Ο5-Ι1.

  Εικόνα 1: Ακτινογραφίες της οσφυοιερής περιοχής της σπονδυλικής στήλης.
  Παρατηρείται στην πλαγία ακτινογραφία η ισθμική σπονδυλολίσθηση η οποία είναι συγγενούς αιτιολογίας (εκ γεννετής)

  Λόγω της επιμονής  των ενοχλήσεων η πάσχουσα αποφάσισε να υποβληθεί σε χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος.

  Η χειρουργική επέμβαση συνίστατο σε οπισθία ανάταξη και σπονδυλοδεσία της οσφυοιεράς περιοχής της σπονδυλικής στήλης με σύστημα διαυχενικών κοχλιών και ράβδων. Οστικά μοσχεύαματα (ομόλογα και αλλομοσχεύματα) τοποθετήθηκαν οπισθιοπλαγίως από τον 4ο οσφυικό σπόνδυλο μέχρι το ιερό οστούν.

  Δεν υπήρξαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές και η χειρουργηθήσα εξήλθε του νοσοκομείου φορώντας υψηλή ζώνη οσφύος για περίοδο τριών μηνών. Επανήλθε στις οικιακές δραστηριότητες μετά το τέλος αυτής της περιόδου.

  Εικόνα 2: Ακτινογραφίες 6 έτη μετά τη χειρουργική επέμβαση.
  Παρατηρούνται: α) η πολύ καλή σπονδυλοδεσία β) η ακεραιότητα των υλικών σπονδυλοδεσίας γ) η διατήρηση της ανατάξεως της σπονδυλολισθήσεως

  Leave a reply →