• Περίπτωση: Μα. Φο. – Μετεγχειρητική αστάθεια – κύφωση της σπονδυλικής στήλης

  Περίπτωση: Μα. Φο. – Μετεγχειρητική αστάθεια – κύφωση της σπονδυλικής στήλης

  Η Μα. Φο. 26 ετών προ δεκαετίας υποβλήθηκε (αλλαχού) σε χειρουργική επέμβαση στη θωρακο-οσφυική περιοχή της σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ.). Η επέμβαση εγένετο προκειμένου να αφαιρεθεί καλοήθης νεοπλασματική εξεργασία (επενδύμωμα) η οποία της είχε προκαλέσει σφιγκτηριακές και νευρολογικές διαταραχές στα κάτω άκρα.

  Προκειμένου να γίνει εξαίρεση της νεοπλασματικής βλάβης,  πραγματοποιήθηκε ευρεία αφαίρεση οπίσθιων στηρικτικών στοιχείων των σπονδύλων (πέταλα και διαρθρώσεις) με συνέπεια να προκληθεί μετεγχειρητικά σημαντικότατη αστάθεια της Σ.Σ.

  Στο πρακτικό της επέμβασης αναφέρεται ότι μετά την αφαίρεση της νεοπλασίας επανατοποθετήθηκαν τα πέταλα των σπονδύλων.

  Ως προς το νευρολογικό θέμα επιτεύχθηκε πλήρης λειτουργικότητα των άκρων και μερικώς των σφιγκτηριακών λειτουργιών.

  Εικόνα 1
  α,β Πλάγια ακτινογραφία ολόκληρης της Σ.Σ. σ’ όρθια στάση.
  Παρατηρείται η σημαντική κύφωση – γωνίωση που εντοπίζεται στη θωρακο-οσφυική μοίρα της Σ.Σ. Το κέντρο βάρος του σώματος βρίσκεται εκτός του φυσιολογικού άξονα.
  γ Μετωπιαία ακτινογραφία Σ.Σ.
  Παρατηρείται η ύπαρξη δεξιού θωρακο-οσφυικού κυρτώματος, όπως επίσης και πεταλεκτομής στα σπονδιλικά επίπεδα του 2ου,3ου κ 4ου οσφυικού σπονδύλου

   

  Εικόνα 2
  α,β,γ Πλάγια λήψη (soggital) ακολουθία Τ2-Τ1 στη θωρακική και οσφυική περιοχή της σπονδυλικής στήλης.
  Παρατηρούνται μετεγχειρητικές παραλλαγές από το ύψος του 5ου θωρακικού σπονδύλου και κατωτέρω, όπου παρατηρούνται κύστεις του νωτιαίου μυελού μέχρι τον μυελικό κώνο κατά τόπους, ενώ κάτωθεν του τελευταίου σημειούνται ουλώδεις επεξαργασίες στο νωτιαίο σωλήνα και ευρήματα αραχνοειδίτιδας.
  δ,ε Αξονική λήψη (axial) ακολουθία Τ2-Τ1.
  Παρατηρείται η ύπαρξη “Διαφράγματος” που χωρίζει στη μέση τον νωτιαίο σάκκο εντός του σπονδυλικού σωλήνα.

   

  Εικόνα 3 α,β,γ,δ,ε,ζ,η,θ
  Αξονική τομογραφία οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) της Μα. Φα., 12 έτη μετά την αφαίρεση του νεοπλασματικού όγκου. (Αξονική λήψη)
  Παρατηρείται η μεγάλη διεύρυνση του σπονδυλικού σωλήνα, η λέπτυνση των μίσχων (pedicles) των σπονδύλων καθώς επίσης σε διενεργηθείσες πεταλεκτομές η ύπαρξη οστεοχονδρικών διαφραγμάτων εντός του σπονδυλικού σωλήνα.

  Εικόνα 4 α,β
  Μετεγχειρητική πλάγια ακτινογραφία της Σ.Σ.
  Η διόρθωση και σταθεροποίηση της Σ.Σ. , πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή συστήματος σπονδυλοδεσίας που κάλύπτει την περιοχή από την ανώτερη μοίρα της Σ.Σ. μέχρις του 5ου οσφυικού σπονδύλου.

  Λόγω της ιδιάζουσας αρχιτεκτονικής – ανατομίας των σπονδύλων της θωρακικής και ανώτερης οσφυικής περιοχής της Σ.Σ. , κρίθηκε εξαιρετικά επικίνδυνο να γίνει τοποθέτηση διαυχενικών βιδών στους θωρακικούς και οσφυικούς σπονδύλους, πλην εκείνων του 4ου και 5ου οσφυικού σπονδύλου. Στους θωρακικούς και ανωτέρους οσφυικους σπονδυλους τοποθετηθηκαν αγκιστρα. Τα άγκιστρα στους οσφυικους σπονδυλους στερεώθηκαν στις εγκάρσιες αποφύσεις των, λόγω των προηγηθέντων πεταλεκτομών.

  Η επιτευχθήσα διόρθωση και σταθεροποίηση υπήρξε πολύ ικανοποιητική και παρέμεινε αμετάβλητη κατά τη μακρόχρονη μετεγχειρητική παρακολούθηση.

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply