• Περίπτωση Μα. Μι. – Σκολίωση Ενήλικος Χειρουργηθείσα- Παραμορφώσεις Σπονδυλικής Στήλης

  Περίπτωση Μα. Μι. – Σκολίωση Ενήλικος Χειρουργηθείσα- Παραμορφώσεις Σπονδυλικής Στήλης

  Η Μα. Μι. 58 ετών παρουσίαζε σκολιωτική – κυφωτική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. Λόγω αυτής της σπονδυλικής διαταραχής, η Μα. Μι. είχε μεγάλη δυσκολία να σταθεί όρθια και να περπατήσει, επιπλέον δε είχε έντονους πόνους σε όλη την έκταση της σπονδυλικής στήλης, ιδιαίτερα στην κατώτερη θωρακική και οσφυική περιοχή. Επί μακρά σειρά ετών, προκειμένου να υφεθούν τα συμπτώματά της υποβάλλετο σε φυσικοθεραπευτική αγωγή και ελάμβανε αναλγητικά – μυοχαλαρωτικά φάρμακα, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποια βελτίωση των συμπτωμάτων. Αντιθέτως τα συμπτώματα προοδευτικά γινόντουσαν χειρότερα.

  Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να βελτιωθεί η ισορροπία του σώματός της και να υφεθούν οι ενοχλήσεις της.

  Εικόνα 1 α,β: Προεγχειρητική Ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης σε όρθια στάση
  α (Προσθιοπίσθια): Παρατηρείται ύπαρξη σκολιωτικής παραμόρφωσης 44 μοίρες με πλαγιολίσθιση στο επίπεδο του 2ου – 30υ οσφυικού σπονδύλου. Το σύνολο της σπονδυλικής στήλης είναι σαφώς εκτός ισορροπίας.
  β (Πλάγια): Παρατηρείται κυφωτική παραμόρφωση μεγέθους 60  μοιρών στη θωρακοσφυική περιοχή της σπονδυλικής στήλης.

  Η χειρουργική διόρθωση πραγματοποιήθηκε κατόπιν οπισθίας προσπελάσεως στη θωρακική – οσφυική περιοχή της σπονδυλικης στήλης.

  Εικόνα 2: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες της σπονδυλικής στήλης σε όρθια στάση
  α,β: (Προσθιοπίσθιες) Η διόρθωση της σπονδυλικής στήλης πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή συστήματος σπονδυλοδεσίας που εκτείνεται από τον 5ο θωρακικό σπόνδυλο μέχρι το ιερό οστούν και την πύελο (λαγόνια οστά). Είναι εμφανής η εντυπωσιακή διόρθωση της σπονδυλικής στήλης.
  γ: (Πλαγίες) Διαπιστώνεται εξαιρετική διόρθωση της κυφωτικής παραμόρφωσης, η οποία έχει περιοριστεί σε 25 μοίρες (εντός φυσιολογικών πλαισίων)

  Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε εξαιρετική και κινητοποιήθηκε χωρίς τη χρήση κηδεμόνα.

  Εικόνα 3: α,γ,β Μετεγχειρητικές φωτογραφίες της Μα. Μι. ένα μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση.
  Παρατηρείται η πολύ καλή στάση του κορμού κατά μετωπιαίο και πλάγιο επίπεδο.

  Leave a reply →