• Περίπτωση: Μα. Πι. – Αστάθεια Ινιο-Αυχενικής μοίρας Σπ. Στήλης Ρευματικής Αιτιολογίας

  Περίπτωση: Μα. Πι. – Αστάθεια Ινιο-Αυχενικής μοίρας Σπ. Στήλης Ρευματικής Αιτιολογίας

  Η κα Μα. Πι. , 50 ετών πάσχει από Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. Συνέπεια της φλεγμονώδους Ρευματικής παθήσεως υποβάλλεται χρονίως σε φαρμακευτική αγωγή δια την αντιμετώπιση των πόνων της, οι οποίοι προέρχονται από τις διαβρώσεις των αρθρώσεων και του μυοσκελετικού συστήματος γενικότερα.

  Λόγω της φλεγμονώδους εξεργασίας η οποία έχει αναπτυχθεί στην ανώτερη περιοχή της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Α.Μ.Σ.Σ.) έχει προκληθεί:
  α) καταστροφή του εγκαρσίου συνδέσμου του 1ου αυχενικού σπονδύλου που σταθεροποιεί την κίνηση του 1ου προς τον 2ο αυχενικό σπόνδυλο. Αυτό οδηγεί σε αστάθεια της περιοχής, με συνέπεια να ασκούνται πιέσεις πάνω στον νωτιαίο μυελό.
  β) Φλεγμονώδης ιστός ρευματικής αιτιολογίας από μαλακά μόρια πίσω από τον όδοντα του αυχενικού σπονδύλου, με συνέπεια να επιτείνεται η στένωση της συγκεκριμένης ινιοαυχενικής περιοχής. Συνέπεια της αστάθειας και της στένωσης αυτής της περιοχής , η πίεση που ασκείται στον νωτιαίο μυελό , προκάλεσε σοβαρές νευρολογικές διαταραχές στα άνω και κάτω άκρα της πάσχουσας.

   

  Εικόνα 1 α,β,γ
  Μετωπιαία και πλάγιες ακτινογραφίες της Α.Μ.Σ.Σ. της Μα. Πι.

   

  Εικόνα 2 α,β,γ,δ,ε,ζ,η,θ,ι
  Αξονική τομογραφία Α.Μ.Σ.Σ. Αξονική (Εγκάρσια) λήψη στο επίπεδο Α1-Α2
  Παρατηρείται:

  1. Διάβρωση των αρθρικών επιφανειών.
  2. Αστάθεια της ιδίας περιοχής, με αύξηση της αποστάσεως μεταξύ του τόξου του Α1 σπονδύλου και του οδόντος του Α2 σπονδύλου, συνέπεια της ρήξεως του εγκαρσίου συνδέσμου.

  Εικόνα 3 α,β,γ
  Αξονική τομογραφία πλαγία λήψη (Οβελιαία) της ιδίας περιοχής σε ουδέτερη θέση.
  Παρατηρείται η πάχυνση των μαλακών μορίων πίσω από τον οδόντα (Ρευματικός Πάνος), που έχει προκαλέσει στένωση του σπονδυλικού σωλήνα και πίεση επί του νωτιαίου μυελού.

  Εικόνα 4 α,β,γ
  Αξονική τομογραφία πλαγία λήψη (Οβελιαία) της ιδίας περιοχής σε κάμψη.
  Παρατηρείται ακόμα μεγαλύτερη στένωση του σπονδυλικού σωλήνα σ’ αυτό το επίπεδο.

  Εικόνα 5 α,β,γ
  Μαγνητική τομογραφία (Ακολουθία Τ1,Τ2) πλαγία λήψη.
  Παρατηρείται η αλλοίωση της δομής του οδόντος του 2ου αυχενικού σπονδύλου και η στένωση του σπονδυλικού σωλήνα στην ινιο-αυχενική περιοχή.

  Εικόνα 6 α,β,γ,δ
  α. Μετωπιαία ακτινογραφία και β,γ,δ αξονική τομογραφία (Εγκάρσια λήψη) της άρθρωσης του ώμου.
  Παρατηρούνται εκτεταμένες φθορές των αρθρικών επιφανειών, συνεπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδος.

  Εικόνα 7 α,β
  α. Ακτινογραφία άκρων χειρών
  Παρατηρείται η φθορά των αρθρικών επιφανιών και υπεξαρθρήματα των αρθρώσεων του αριστερού αντίχειρα
  β. Μετωπιαία ακτινογραφία της Οσφυικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
  Παρατηρείται εκτεταμένη φθορά των αρθρικών επιφανειών και των μεσοσπονδυλίων δίσκων που έχει οδηγήσει σε παρεκτόπιση των σπονδύλων.

  Δια την αντιμετώπιση των προβλημάτων:

  α) Νευρολογικών Διαταραχών

  β) Πόνων της Α.Μ.Σ.Σ.

  η πάσχουσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση κατά την οποία εγένετο οπισθία σπονδυλοδεσία της Ινιο-Αυχενικής περιοχής.

  Εικόνα 8 α,β,γ,δ
  Μετεγχειριτική αξονική τομογραφία (Εγκάρσια λήψη)
  Η σταθεροποίηση της ινιο-αυχενικής περιοχής πραγματοποιήθηκε:

  1) Με σταθεροποίηση του 1ου με τον 2ο αυχενικό σπόνδυλο, με την τοποθέτηση υποπεταλίων συρμάτων και αυτόλογου λαγονίου οστικού μοσχεύματος.

  2) Εφαρμογή συστήματος σπονδυλοδεσίας μεταξύ του ινίου και του 4ου-5ου αυχενικού σπονδύλου.

   

  Εικόνα 9 α,β,γ,δ
  Μετωπιαία και πλαγία ακτινογραφία της ινιο-αυχενικής μοίρας της Σ.Σ. 2.5 (α,β) και 14 (γ,δ) χρόνια μετά τη χειρουργική επέμβαση.
  Διαπιστώνεται η διατήρηση της σταθερότητος της σπονδυλοδεμένης περιοχής.

  Εικόνα 10 α,β,γ,δ,ε,ζ
  Κινητικότητα της Α.Μ.Σ.Σ. 14 έτη μετά την ινιο-αυχενική σπονδυλοδεσία.
  α,β,γ η χειρουργηθήσα ανέπτυξε κινητικότητα σε στροφή και σε κάμψη – έκταση στα κατώτερα μη σπονδυλοδεμένα επίπεδα της αυχενικής μοίρας.
  Μετεγχειριτικά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποκαταστάθηκαν πλήρως οι νευρολογικές βλάβες και μειώθηκε στο ελάχιστο ο πόνος που προερχόταν από την Α.Μ.Σ.Σ. . Η λειτουργική της ικανότητα υπήρξε εξαιρετική.

  Leave a reply →