• Περίπτωση: Μα. Σφ. – Πολυτραυματίας – Κάταγμα πτερνών

  Περίπτωση: Μα. Σφ. – Πολυτραυματίας – Κάταγμα πτερνών

  Ο Μα. Σφ. 35 ετών κατόπιν πτώσης από ύψος υπέστει: κατάγματα πτερνών, ιερού οστού της σπονδυλικής στήλης, του ωλεκράνου (αγκώνας) και ενδoαρθρικό κάταγμα της πηχεοκαρπικής.

  Εικόνα 1
  Παρατηρείται 3ου βαθμού βαρειά επιπλεγμένη κάκωση της δεξιάς ποδοκνημικής άρθρωσης.

  Εικόνα 2 α,β,γ
  Προεγχειρητική αξονική τομογραφία των πτερνών
  Η αρ. πτέρνα έχει υποστεί οστική βλάβη μικρής έκτασης, η δεξιά έχει συντριβεί.

  Λόγω της επιπλεγμένης κάκωσης της δεξιάς ποδοκνημικής και της συντριπτικότητας του κατάγματος, η αντιμετώπιση υπήρξε χειρουργική. Εφαρμόστηκε σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης (υβρίδιο Ilizarof)

  Εικόνα 3 α,β,γ
  Διεγχειρητικές φωτογραφίες με την εφαρμογή του υβριδικού συστήματος Ilizarof

  Εικόνα 4 α,β
  Διεγχειρητική ακτινογραφία με την εφαρμογή του συστήματος Ilizarof

  Η ανάταξη και σταθεροποίηση του κατάγματος της (αρ) πτέρνας υπήρξε χειρουργική δια της εφαρμογής κοχλιών οστεοσυνθέσεως.

  Το κάταγμα του ωλεκράνου ανατάχθηκε και σταθεροποιήθηκε με σύστημα ταινίας ελκυσμού (Tension-Band)

  Το ενδοαρθρικό κάταγμα της πηχεοκαρπικής (κερκίδα) αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά με πηχεοκαρπικό γύψο.

  Εικόνα 4 α,β,γ
  Συντριπτικό ενδο-αρθρικό κάταγμα με παρεκτόπιση

  Το απερεκτόπιστο κάταγμα του ιερού οστού, που δεν είχε προκαλέσει νευρολογικές διαταραχές αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά.

  Η μετεγχειρητική πορεία ήταν πολύ καλή, η κινητοποίηση όμως καθυστέρησε λόγω των πολλών καταγμάτων, γεγονός που δεν επέτρεπε την ταχεία φόρτιση κανενός σκέλους.

  Εικόνα 5 α,β,γ,δ
  Μετεγχειρητικές φωτογραφίες του δεξιού κάτω άκρου.
  Παρατηρείται η προοδευτική αποκατάσταση των ιστών

   

  Leave a reply →