• Περίπτωση Na. Ab. – Σκολίωση

  Περίπτωση Na. Ab. – Σκολίωση

  Στη Na. Ab., 18 ετών, σε τακτικό ακτινολογικό περιοδικό έλεγχο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη σκολιωτικής παραμορφώσεως της σπονδυλικής στήλης.

  Εικόνα 1: Προεγχειρητικές φωτογρφίες
  Παρατηρείται α) Ασυμμετρία του κορμού σε ευθεία στάση, β) Η ανύψωση της δεξιάς ομοπλάτης σε σχέση με την αριστερή, γ) Ο ύβος με την κάμψη του σώματος προς τα εμπρός.

  Εικόνα 2: Προεγχειρητικές ακτινογραφίες

  Ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε την ύπαρξη διπλής σκολίωσης.
  Α. Δεξιάς θωρακικής  50 μοιρών
  Β. Αριστερής θωρακο-οσφυικής  επίσης 50 μοιρών

  Λόγω του μεγέθους της σκολιώσεως και της ηλικίας της ασθενούς αποφασίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση δια τη διόρθωση της παραμορφώσεως.

   

  Εικόνα 3: Διεγχειρητική φωτογραφία της σπονδυλικής στήλης κατόπιν οπισθίας προσπελάσεως, εφαρμόστηκε σύστημα οπισθίας σπονδυλοδεσίας με διαυχενικούς κοχλίες () και μετεγχειρητικές ακτινογραφίες αυτών.
  Διαπιστώνεται εντυπωσιακή διόρθωση της σκολιωτικής παραμόρφωσης.

   

  Εικόνα 4: Μετεγχειρητικές φωτογραφίες
  Είναι εμφανής η εντυπωσιακή διόρθωση του κορμού και της στάσης της χειρουργηθείσης. Η σκολίωση αποκαταστάθηκε

  Leave a reply →