• Περίπτωση: Αν. Ξυ. – Οστεοπόρωση – Μεταβολικές Παθήσεις

  Περίπτωση: Αν. Ξυ. – Οστεοπόρωση – Μεταβολικές Παθήσεις

  Η Αν. Ξυ. 71 ετών έπασχε χρονίως από οστεοπόρωση δια την οποία υποβάλλετο σε συντηρητική αντι-οστεοπορωτική αγωγή. Λόγω της οστεοπορώσεως προκλήθηκαν κατάγματα στους σπονδύλους της θωρακικής και οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με αποτέλεσμα την κυφωτική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης και η πάσχουσα να αιτιάται έντονο άλγος (πόνο) σε όλη την έκταση της σπονδυλικής στήλης.

   

  Εικόνα 1: Ακτινογραφίες τις σπονδυλικής στήλης (α,β Προσθιοπίσθια γ Πλαγία)
  Παρατηρείται καθίζηση των σπονδύλων σε πολλαπλά επίπεδα της Θωρακικής και Οσφυικής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, συνεπεία της οστεοπορώσεως.

  Εικόνα 2: Μαγνητική τομογραφία (Τ2 ακολουθία) πλαγία λήψη της Θωρακο-οσφυικής μοίρας σπονδυλικής στήλης
  Παρατηρείται καθίζηση του σπονδυλικού σώματος συνεπεία της οστεοπόρωσης.

  Αποφασίστηκε να αντιμετωπιστούν χειρουργικά τα προβλήματα της σπονδυλικής παραμόρφωσης και του πόνου.

  Εικόνα 3: α Προσθιοπισθία και β Πλαγία ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης
  Η διόρθωση έχει πραγματοποιηθεί με εφαρμογή συστήματος σπονδυλοδεσίας (Διαυχενικοί κοχλίες και ράβδοι). Είναι εμφανής η διόρθωση της σκολιωτικής και κυφωτικής παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης.

  Η μετεγχειριτική πορεία υπήρξε πολύ καλή και η διόρθωση διατηρήθηκε στα επόμενα χρόνια.

  Εικόνα 4: α Προσθιοπίσθια και β,γ Πλαγία ακτινογραφία οκτώ έτη μετά την χειρουργική επέμβαση.
  Παρατηρείται ότι διατηρείται η διόρθωση και η σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης, καθώς και η ακεραιότητα των υλικών της σπονδυλοδεσίας.

  Εικόνα 5: α,β,γ, Προσθιοπισθία και δ πλαγία φωτογραφία, τέσσετα χρόνια μετά την γενομένη χειρουργική επέμβαση.
  Παρατηρείται πολύ καλή στάση του σώματος προσθιοπισθίως και πλαγίως

  Η ασθενής σε ηλικία 75 ετών, χωρίς ιδιαίτερη βία, υπέστει αυτόματο υποκεφαλικό κάταγμα του αριστερού μηριαίου οστού.

  Εικόνα 6: α Υποκεφαλικό κάταγμα αριστερού μηριαίου οστού β Μετεγχειρητική ακτινογραφία του μηριαίου οστού γ Μετεγχειρητική ακτινογραφία (4 έτη μετά) του μηριαίου οστού
  Η ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση όπου αντικαταστάθηκε η κεφαλή του μηριαίου οστού δια ημι-αρθροπλαστικής.

   

  Leave a reply →