• Περίπτωση: Μ.Π. – Οστεοπορωτικά Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης

  Περίπτωση: Μ.Π. – Οστεοπορωτικά Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης

  Η κα Μ.Π., κατόπιν πτώσεως από χαμηλό ύψος, υπέστη κάκωση στη Θωρακική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης. Ο γενόμενος τότε έλεγχος της περιοχής δια μαγνητικής τομογραφίας, έδειξε την ύπαρξη συμπιεστικού κατάγματος του 8ου Θωρακικού Σπονδύλου, με μικρή απώλεια ύψους, όπως επίσης και την ύπαρξη εσωτερικής κάκωσης του 7ου θωρακικού σπονδύλου (οστικό οίδημα) χωρίς απώλεια ύψους.

   

  Εικ 1: α,β,γ,δ Μαγνητική Τομογραφία της Θωρακικής Μοίρας και ε της Οσφυικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Ακολουθία Τ1-Τ2).
  Παρατηρείται η ύπαρξη μικρού βαθμού συμπιεστικό κάταγμα του 8ου θωρακικού σπονδύλου

  Στο ιστορικό της αναφέρεται η ύπαρξη οστεοπορώσεως, για την οποία υπεβάλετο σε οστεοπορωτική αγωγή. Για την σπονδυλική κάκωση ακολουθήθηκε συντηρητική αντιμετώπιση με την εφαρμογή θωρακό-οσφυικής ζωνης.

  Δύο μήνες αργότερα , λόγω της επιδείνωσης του πόνου στην προαναφερθείσα περιοχή, εγένετο μαγνητική τομογραφία στην οποία παρατηρήθηκε περαιτέρω καθίζιση των σπονδύλων, με επακόλουθο να αυξηθεί και η χρονίως υφιστάμενη θωρακική κύφωση.

  Εικ 2: α,β Μαγνητική Τομογραφία της Θωρακικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Ακολουθία Τ1-Τ2).

  ax_1

  Εικ 3: Αξονική Τομογραφία στο επίπεδο της Θωρακικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης
  Παρατηρείται η ύπαρξη σπονδυλικού κατάγματος

  Στην τραυματία έγινε για διερευνητικούς και προληπτικούς λόγους ολόσωμος ραδιο-ισοτοπικός έλεγχος (σπινθηρογράφημα) με TC99 – MDB. Ο έλεγχος απεκάλυψε επιπλέον πρόβλημα του 4ου οσφυικού σπονδύλου, διότι προσελάμβανε το ραδιοϊσότοπο. Η διερεύνση συνεχίστηκε με αξονική τομογραφία, που αποκάλυψε οστεοπορωτικό κάταγμα και του 4ου οσφυικού σπονδύλου.

  Εικ 4: Ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος σκελετού (scanning οστών)
  Παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοϊσοτόπου στον 7ο, 8ο θωρακικό και 4ο οσφυικό σπόνδυλο.

  Για την αντιμετώπιση των σπονδυλικών καταγμάτων, υπεβλήθη σε κυφοπλαστική του 8ου, 9ου θωρακικού και 4ου οσφυικού σπονδύλου. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με ειδική ακτινολογική καθοδήγηση (O-ARM) κατά την τοποθέτηση των ειδικών διαδερμικών trokar δια των οποίων έγινε η έγχυση methylmethacrylate (P.M.M.A) διαδερμικά, εντός των σπονδυλικών σωμάτων.

  oarm_1

  Εικ 5: Η ασθενής πρηνής εντός του συστήματος O-ARM δια την διαδερμική τοποθέτηση των trokar.

   

  Εικ 6: Μετεγχειρητικές προσθιοπισθίες (α,γ) και πλαγίες (β,δ) ακτινογραφίες της σπονδυλικής στήλης.
  Παρατηρείται η πλήρωση των σπονδυλικών σωμάτων με methylmethacrylate (P.M.M.A)

  Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε ομαλή και από την επόμενη μέρα κινητοποιήθηκε χωρίς κηδεμόνα με σημαντικότατη βελτίωση των ενοχλήσεών της.

  Ο μετεγχειρητικός έλεγχος δια αξονικής τομογραφίας, γενόμενος ένα μήνα αργότερα, πιστοποίησε την ακεραιότητα των σπονδυλικών σωμάτων και τη μη περαιτέρω καθίζηση αυτών.

  Εικ 7: Αξονική Τομογραφία θωρακικής (α) και οσφυικής (β,γ) μοίρας σπονδυλικής στήλης (Οβελιαία τομή).
  Είναι εμφανές ότι τα σπονδυλικά σώματα διατηρούν το ύψος και την ακεραιότητά τους.

  Παρατηρήσεις:
  Τα οστεοπορωτικά κατάγματα της σπονδυλικής στήλης αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα στη σύγχρονη κοινωνία λόγω του γεγονότος ότι η αύξηση του μέσου όρου ζωής που συνεπάγει τη μείωση της οστικής μάζας – οστεοπόρωση, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικότατες βλάβες στον νωτιαίο μυελό και τα νεύρα. Επιπλέον προοδευτική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, κυρίως αύξηση της κυφώσεως.
  Τα κατάγματα αυτά προκαλούν εντονότατο άλγος στους τραυματίες – ασθενείς, με αποτέλεσμα τα συντηρητικά μέσα αντιμετώπισης (κηδεμόνες και αναλγητικά) να μην είναι σε θέση να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.
  Η παραμονή των τραυματιών – ασθενών στο κρεββάτι, λόγω του άλγους, επιδεινώνει την ήδη υφισταμένη οστεοπόρωσή τους και επιπλέκει ακόμα περισσότερο τα καρδιο-αναπνεστικά τους προβλήματα.
  Η ενίσχυση των οστεοπορωτικών σπονδύλων με methylmethacrylate (P.M.M.A) που πραγματοποιείται στην Κυφοπλαστική, προσφέρει άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων και επιτρέπει την ταχεία κινητοποίησή των. Η κατανάλωση των αναλγητικών περιορίζεται σημαντικά και η λειτουργία του καρδιοαναπνευστικού συστήματος πραγματοποιείται υπό καλύτερες συνθήκες.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους η ταχεία αντιμετώπιση των οστεοπορωτικής αιτιολογίας σπονδυλικών καταγμάτων με Κυφοπλαστική αποτελεί την ενδεικνυόμενη μέθοδο θεραπείας.

  Leave a reply →