• Περίπτωση: Αι. Πα. – Μετάσταση στη Σπονδυλική Στήλη – Χειρουργική Αντιμετώπιση

  Περίπτωση: Αι. Πα. – Μετάσταση στη Σπονδυλική Στήλη – Χειρουργική Αντιμετώπιση

   

  Η Αι. Πα. 54 ετών παρουσίασε προοδευτικά επιδεινούμενη παραμόρφωση της Θωρακικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Θ.Μ.Σ.Σ.) και νευρολογικές διαταραχές στα κάτω άκρα με συνέπεια να εμφανίζει πλήρη αδυναμία να σταθεί όρθια και να περπατήσει.

  Στο ιστορικό της ασθενούς αναφέρεται η γενομένη προ 16 ετών χειρουργική επέμβαση στον αριστερό μαστό, ο οποίος είχε προσβληθεί από κακοήθη νεοπλασία (καρκίνος μαστού). Μετά την ολική μαστεκτομή η πάσχουσα υποβλήθηκε στην ενδεικνυομένη χημειοθεραπευτική και ακτινοθεραπευτική αγωγή. Επιπλέον η ασθενής υποβάλλετο σε τακτικό κλινικό και εργαστηριακό – ακτινολογικό έλεγχο.

  Προ ενός έτους η ασθενής , η οποία ήταν κυφωτική από νεαρή ηλικία (κύφωση τύπου Scheuremann),  άρχισε να παραπονιέται για πόνο εντοπιζόμενο στη μεσότητα της Θ.Μ.Σ.Σ. και προοδευτική αύξηση της ήδη υπάρχουσας κύφωσης.

  Μετά την πρόσφατη εγκατάσταση των νευρολογικών διαταραχών στα κάτω άκρα, η ασθενής υποβλήθηκε σε έλεγχο της Θ.Μ.Σ.Σ. δια μαγνητικής τομογραφίας (Απρίλιος 2015).

  Εικόνα 1: Μαγνητική τομογραφία Θ.Μ.Σ.Σ. ακολουθία Τ2
  α,β,γ:  (οβελιαία) πλαγία λήψη παρατηρείται καταστροφή του 9ου και 10ου θωρακικού σπονδύλου και πίεση του νωτιαίου μυελό στη σύστοιχο περιοχή
  δ, ε: Εγκάρσια (axial) λήψη παρατηρείται μεγάλος περιορισμός του σπονδυλικού σωλήνα και πίεση στον νωτιαίο μυελό από νεοπλασματικές μάζες

  Εικόνα 2 α,β,γ,δ: Μαγνητική τομογραφία Ο.Μ.Σ.Σ. ακολουθία Τ2-Τ1 (οβελιαία) πλαγία λήψη
  Παρατηρούνται μεταστάσεις στους οσφυικούς σπονδύλους.

   

  Εικόνα 3 α,β: Ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος σκελετού με Tc 99-MDP και γ-camera
  Παρατηρείται αυξημένη πρόσληψη του ραδιοϊσοτόπου στην περιοχή του 9ου και 10ου θωρακικού σπονδύλου

  Εικόνα 4: Παρατηρείται μεγάλη ποσότητα πλευριτικού υγρού εντός του αριστερού πνεύμονος

  Η ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η οποία αποσκοπούσε σε:

  1. Αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού
  2. Διόρθωση της κυφωτικής παραμόρφωσης και σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης

  Λόγω των υφισταμένων πολλαπλών μεταστάσεων σε εσωτερικά όργανα και της γενικότερης κατάστασης της ασθενούς κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση οπισθίως στη Θ.Μ.Σ.Σ.

  Προ της επεμβάσεως τοποθετήθηκε υπο θωρακοχειρουργού σωλήνας παροχετεύσεως του πλευριτικού υγρού (BiLow) και εξήλθε ποσότητα περίπου 1500ml.

  Εικόνα 4: Διεγχειρητική πλαγία φωτογραφία της ασθενούς σε πρηνή θέση.
  Ειναι εμφανής η εντονότατη κυφωτική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης.

  Περαιτέρω η αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού πραγματοποιήθηκε δια εκτεταμένη πεταλεκτομής σε τέσσερα σπονδυλικά επίπεδα και αφαιρέσεως νεοπλασματικής μάζας με οπισθιοπλάγια προσπέλαση.

  Η σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης εγένετο με την εφαρμογή συστήματος σπονδυλοδεσίας. Οι διααυχενικές βίδες τοποθετήθηκαν σε τρία ακέραια επίπεδα, εκατέρωθεν των προσβεβλημένων 9ου και 10ου θωρακικού σπονδύλου.

  Εικόνα 5 α,β: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες α (προσθιοπίσθια) και β (πλαγία) της Θ.Μ.Σ.Σ.

  Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε ομαλή και η ασθενής κινητοποιήθηκε σύντομα με τη βοήθεια βακτηριών βραχίονος – αντιβραχίου. Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της μυικής ισχύος των κάτω άκρων σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη χειρουργική επέμβαση.

  Η ασθενής υποβλήθηκε στη δέουσα χημειοθεραπευτική και ακτινοθεραπευτική αγωγή.

  Ο παθολογο – ανατομικός – κυτταρολογικός έλεγχος του πλευριτικού υγρού και των οστικών στοιχείων που ελήφθησαν από την περιοχή των προσβεβλημένων σπονδύλων πιστοποίησε την ύπαρξη μεταστάσεως από την περιοχή της μαστεκτομής.

   

   

  Leave a reply →