• Περίπτωση: Πα. Ρα. 18 ετών – Διάγνωση: Ιδιοπαθής εφηβική σκολίωση

  Περίπτωση: Πα. Ρα. 18 ετών – Διάγνωση: Ιδιοπαθής εφηβική σκολίωση

  Ο  Πα. Ρα. 18 ετών , διεγνώσθει σε ηλικία 15 ετών οτι πάσχει απο ιδιοπαθή εφηβική σκολίωση της σπονδυλικής στήλης.  Δεν υπεβλήθει σε θεραπευτική αντιμετώπιση, με συνέπεια να επιδεινωθεί προοδευτικά η σπονδυλική παραμόρφωση.   Σε ηλικία 18 ετών απεφασίσθει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για διόρθωση της παραμορφώσεως.

  Εικόνα 1 α,β,γ,δ,ε,ζ,η

  Προεγχειρητικός κλινικός έλεγχος: Είναι εμφανής η σκολιωτική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, η οποία έχει σαν συνέπεια να βρίσκεται εκτός ισορροπίας ο κορμός του σώματος. Στις εικόνες  ζ  και  η  αναδεικνύεται εντονότατα κατα τη προσθία κάμψη του σώματος ο ύβος των πλευρών (δοκιμασία κάμψεως – Adams Test).

  Εικόνα 2 α,β,γ,δ,ε

  Οι ακτινογραφίες της σπονδυλικής στήλης δείχνουν την προοδευτική επιδείνωση της σκολιώσεως  απο την των 15 ετών μέχρι των 18. Η σκολίωση είναι αριστερή θωρακοσφυϊκή (Θ10-ο3). Στην ηλικία των 15 ετών ήταν 30 μοίρες και στην ηλκία των 18 ήταν 86 μοίρες .

   

  Εικόνα 3 α,β,γ

  Προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία. Δεν αναδεικνύεται η ύπαρξη παθολογικής επεξεργασίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού.

  Εικόνα 4 α

  Προεγχειρητική αξονική τομογραφία ολόκληρου της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου: Παρατηρείται η μεγάλη στροφή και γωνίωση της σπονδυλικής στήλης στην θωρακο-οσφυϊκή περιοχή και η πλάγια παρεκτόπιση των σπονδυλικών σωμάτων στο επίπεδο μεταξύ του 3ου – 4ου οσφυϊκού σπονδύλου.

  Εικόνα 5 α,β

  Προσθιοπισθία και πλαγία μετεγχειρητική ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης. Παρατηρείται οτι έχει επιτευχθεί σημαντικότατη μείωση της σπονδυλικής παραμόρφωσης η οποία έχει περιοριστεί στις 15 μοίρες.

  Εικόνα 6 α,β,γ

  Μετεγχειρητικές φωτογραφίες και ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης 3 μήνες μετά την επέμβαση. Είναι εμφανής η μεγάλη βελτίωση της ισορροπίας και της ανατομίας του κορμού και της σπονδυλικής στήλης.

   

  Leave a reply →