• Περίπτωση: Πρ. Μυ. – Κάταγμα Κλειδός – Τραυματιολογία

  Περίπτωση: Πρ. Μυ. – Κάταγμα Κλειδός – Τραυματιολογία

  Ο Πρ. Μυ. 40 ετών κατόπιν τροχαίου ατυχήματος υπέστει κάταγμα αριστεράς κλειδός.

  Εικόνα 1: Ακτινολογικός έλεγχος (Προσθιοπίσθια) α και (Λοξή – Πλαγία) β έδειξε ότι έχει προκληθεί κάταγμα του εξωτριτημορίου της αριστεράς κλειδός με μεγάλη παρεκτόπιση των κατεαγότων τμημάτων, χωρίς να προκληθεί αγγειακή – νευρολογική επιπλοκή ή διάσπαση του δέρματος.

  Λόγω της μεγάλης παρεκτοπίσεως των οστικών τμημάτων και της ηλικίας του τραυματία, οι πιθανότητες αυτομάτου πορώσεως του κατάγματος ήταν ελάχιστες. Επιπλέον δε ο κίνδυνος προκλήσεως αγγειακής, νευρολογικής ή δερματικής βλάβης παρέμενε εξαιρετικά αυξημένος. Κατόπιν τούτων αποφασίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για ανάταξη και σταθεροποίηση του κατάγματος.

  Εικόνα 2: Πρώτες μετεγχειρητικές ακτινογραφίες
  Διαπιστώνεται καλή ανάταξη και σταθεροποίηση του κατάγματος με πλάκα οστεοσυνθέσεως και κοχλίες.

  Εικόνα 3: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες 2.5 μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση.
  Παρατηρούμε τη διατήρηση της ανάταξης και την ακεραιότητα των υλικών.

  Η κινητοποίηση του τραυματία ήταν άμεση και επανήλθε γρήγορα στις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

  Leave a reply →