• Περίπτωση Σι. Αι.: Οστεοπορωτικό κάταγμα, σπονδυλοδεσία με τεχνική περιορισμένης επεμβατικότητας

  Περίπτωση Σι. Αι.: Οστεοπορωτικό κάταγμα, σπονδυλοδεσία με τεχνική περιορισμένης επεμβατικότητας

  Η κα Αι.Σι. 86 ετών, κατόπιν πτώσεως επί του εδάφους από το ύψος του σώματός της, υπέστει κάκωση της Θωρακο-οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Ο αρχικός ακτινολογικός έλεγχος δια αξονικής τομογραφίας έδειξε ελάχιστη καθίζιση του σώματος του 12ου θωρακικού σπονδύλου.

  Η αντιμετώπισή της ήταν συντηρητική με φυσιοθεραπείες, αναλγητικά και ζώνη οσφύος. Λόγω της παραμονής έντονου πόνου στην περιοχή αυτή, ένα μήνα μετά έγινε νέος ακτινολογικός έλεγχος ο οποίος περιελάμβανε  αξονική και μαγνητική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης.

  Εικ1. α,β: Αξονική τομογραφία της Θωρακο-οσφυικής μοίρας. Παρατηρείτε καθίζηση μεγάλης εκτάσεως του 12ου Θωρακικού σπονδύλου. Το ύψος του σπονδυλικού σώματος έχει μειωθεί στο 30% του φυσιολογικού σε σχέση με εκείνο του υπερκειμένου και υποκειμένου σπονδύλου.

  Εικ 2. α,β: Μαγνητική τομογραφία της ιδίας περιοχής με τις ανάλογες παρατηρήσεις.

  Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίστηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του σπονδυλικού κατάγματος. Σκοπός της επεμβάσεως ήταν να γίνει δια κυφοπλαστικής (έγχυση methylmethacrylate εντός του σπονδυλικού σώματος) προκειμένου να αποκτηθεί σταθερότητα του σπονδύλου και ενδεχομένως αποκατάσταση του αρχικού ύψους αυτού.

  Κατά την έναρξη της αναισθησίας εγκαταστάθηκε αιφνιδίως βρογχόσπασμος και καρδιακή αρρυθμία αγνώστου αιτιολογίας, δεδομένου ότι δεν υπήρχε ιστορικό καρδιο-αναπνευστικού ή αλλεργικού προγενέστερου προβλήματος.

  Μετά την αποκατάσταση της φυσιολογικής καρδιο-αναπνευστικής λειτουργίας διεγχειρητικά, αποφασίστηκε να μη γίνει κυφοπλαστική προκειμένου να αποφευχθεί πιθανώς αλλεργιογόνος παράγων. Η σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης επιτεύχθηκε δια διαδερμικής σπονδυλοδεσίας, η οποία επεκτάθηκε σε δυο σπονδύλους άνωθεν και κάτωθεν του καταγματικού σπονδύλου για μείζονα σταθερότητα.

  Εικ 3. Στάδια διαδερμικής σπονδυλοδεσίας

  Εικ 4: Διεγχειρητικές ακτινογραφίες. Παρατηρείτε ότι  αποκαταστάθηκε το ύψος του κατάγματος σε ικανοποιητικό βαθμό (50%). Επιπλέον εξασφαλίστηκε σταθερότητα στη σπονδυλική στήλη.

  Περαιτέρω η χειρουργηθείσα νοσηλεύτηκε στην καρδιολογική μονάδα για παρατήρηση επί 24 ώρου και εξήλθε από το νοσοκομείο σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.

  Παρατηρήσεις:

  1. Πολύ συχνά ένα οστεοπορωτικό κάταγμα εμφανίζει περαιτέρω καθίζηση, παρά την αρχικά φαινομενική αθωότητά  του. Γι’αυτό απαιτείτε τακτικός επανέλεγχος ανά σύντομα χρονικά διαστήματα, δια απλών ακτινογραφιών και αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας, ώστε να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα.
  2. Σε περίπτωση όπου η καθίζηση του σπονδυλικού σώματος είναι μεγάλη και έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από το συμβάν, η απλή κυφοπλαστική δεν είναι ικανή να αποκαταστήσει το ύψος του σπονδυλικού σώματος στο αρχικό του επίπεδο.
  3. Εάν για ειδικούς λόγους (αλλεργία κλπ) δεν επιτρέπεται να γίνει έγχυση methyl-methacrylate στο σπονδυλικό σώμα, τότε η τραυματική περιοχή της σπονδυλικής στήλης θα πρέπει να σταθεροποιείται σε μεγαλύτερη έκταση του συνήθους (πχ να περιλαμβάνονται δυο σπόνδυλοι εκατέρωθεν του σπονδυλικού κατάγματος)
  Leave a reply →