• Περίπτωση Σω. Βα. – Ιδιοπαθής Εφηβική Κύφωση τύπου Scheuermann

  Περίπτωση Σω. Βα. – Ιδιοπαθής Εφηβική Κύφωση τύπου Scheuermann

  Η Σω. Βα. 12 ετών παρουσίαζε έντονη κύφωση της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

  Ο γενόμενος ακτινολογικός έλεγχος έδειξε ότι η κύφωσή της οφείλετο σε διαταραχή της ανάπτυξης των σπονδύλων. Η κύφωση αυτή ονομάζεται κύφωση τύπου Scheuermann και υπάγεται στις οστεοχονδρίτιδες – επιφυσίτιδες των σπονδύλων και παρουσιάζονται αρκετά συχνά στην εφηβική ηλικία.

  Λόγω του μεγέθους της κυφώσεως αποφασίστηκε η χειρουργική επέμβαση (χ.ε.) για τη διόρθωσή της.

  Picture1_basiliadoy_kifosi

  Εικόνα 1: Προεγχειρητική ακτινογραφία της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Θ.Μ.Σ.Σ.)
  Η κύφωση ανέρχεται σε  70 μοίρες (κατά Cobb)

  Η πάσχουσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Κατ’ αυτήν κατόπιν οπισθίας προσπελάσεως εφαρμόστηκε σύστημα σπονδυλοδεσίας (διαυχενικοί κοχλίες και ράβδοι) για την διόρθωση και σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης.

   

  Εικόνα 2: Μεταγχειρητικές ακτινογραφίες (6 εβδομάδες μετά τη χ.ε.)
  Είναι εμφανής η εντυπωσιακή διόρθωση της κυφωτικής παραμόρφωσης. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι η κύρτωση της σπονδυλικής στήλης είναι εντός των φυσιολογικών πλαισίων.

   

  Leave a reply →