• Περίπτωση: Σπ. Πα. – Κύφωση τύπου Scheuermann – Χειρουργική αντιμετώπιση

  Περίπτωση: Σπ. Πα. – Κύφωση τύπου Scheuermann – Χειρουργική αντιμετώπιση

  Ο Σπ. Πα. 35 ετών έπασχε από κύφωση θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (Θ.Μ.Σ.Σ.) τύπου Scheuermann. Λόγω αυτής είχαν δημιουργηθεί εκφυλιστικές βλάβες στην θωρακο – οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης που αφορούσαν στον μεσοσπονδύλιο δίσκο και τους παρακείμενους σπονδύλους στο επίπεδο Θ11-Θ12.

  Ο πάσχον έχει υποβληθεί σε παρατεταμένη φυσικοθεραπευτική και αναλγητική αγωγή χωρίς οστόσο να έχει σημειωθεί βελτίωση των ενοχλήσεών του. Κατόπιν τούτων αποφασίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

  Εικόνα 1: Προεγχειρητική ακτινογραφία της Θ.Μ.Σ.Σ.
  Παρατηρούνται τα εξής: α) Σφηνοειδής διαμόρφωση των σπονδυλικών σωμάτων της κορυφής της κύφωσης. β) Το μέγεθος της κύφωσης ανέρχεται σε 66 μοίρες κατά Cobb.

  Εικόνα 2: Προεγχειρητική αξονική και μαγνητική τομογραφία
  Παρατηρούνται εκφυλιστικές βλάβες του μεσοσπονδύλιου δίσκου και των παρακειμένων σπονδύλων στο επίπεδο Θ11-Θ12

  Λόγω της επιμονής των ενοχλήσεων αποφασίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Αυτή συνίστατο σε οπισθία διόρθωση και σταθεροποίηση της κυφωτικής παραμόρφωσης.

  Εικόνα 3: Διεγχειρητικές φωτογραφίες. Η τοποθέτηση των κοχλιών έγινε με την καθοδήγηση ρομποτικού συστήματος O-ARM

  Εικόνα 4: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες.
  Παρατηρείται μεγάλη διόρθωση της Θ.Μ.Σ.Σ. με την εφαρμογή συστήματος οπίσθιας σπονδυλοδεσίας.

  Δεν υπήρξαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές και ο χειρουργηθής εξήλθε μετά από τρεις ημέρες χωρίς να φορά κηδεμόνα. Επανήλθε στις επαγγελματικές του δραστηριότητες μετά από λίγες μέρες.

  Εικόνα 5: Μετεγχειρητικές φωτογραφίες τρεις μήνε μετά την επέμβαση
  Παρατηρούμε την μεγάλη διόρθωση της κύφωσης και την άνετη κινητικότα της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Ο υφιστάμενος προεγχειρητικά πόνος δεν υφίσταται πλέον.

  Leave a reply →