• Περίπτωση: Στ. Σκ – Αστάθεια Οσφυικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) – Διαδερμική Σπονδυλοδεσία

  Η Στ. Σκ. ετών 52 αιτιάτο δια χρονίως οσφυαλγία, η οποία δημιουργούσε προβλήματα στην καθημερινότητά της. Παρά τη συντηρητική θεραπευτική αγωγή που υποβαλλόταν κατά περιόδους (φυσικοθεραπεία, αναλγητικά, μυοχαλαρωτικά, ζώνη οσφύος) η κατάστασή της επιδεινωνόταν.

  Εικονα 1: Προεγχειρητική πλαγία ακτινογραφία της Ο.Μ.Σ.Σ. σε ουδέτερη θέση και έκταση

  Ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε ύπαρξη αστάθειας στην οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (Επίπεδα Ο4-Ο5 / Ο3-Ο4) συνεπεία σπονδυλολισθίσεως, εκφυλιστικής αιτιολογίας. Αποφασίστηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος με διαδερμική σπονδυλοδεσία (Κλειστή μέθοδος τοποθετήσεως των υλικών της σπονδυλοδεσίας).

  Εικόνα 2: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες (40 ημέρες μετά την χειρουργική επέμβαση)
  Παρατηρείται η σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης με εφαρμογή συστήματος οπισθίας σπονδυλοδεσίας για τη διόρθωση και στήριξη της Ο.Μ.Σ.Σ.

  Εικόνα 3: Μετεγχειρητικές φωτογραφίες (40 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση)
  Παρατηρούνται εμφανώς μικρότερες τομές για την τοποθέτηση των υλικών σπονδυλοδεσίας και η πολύ καλή κινητηκότητα του σώματος.

  Η μετεγχειρητική πορεία της υπήρξε αρίστη, αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε πλήρη και ανώδυνη κινητικότα του σώματός της και δυνατότητα πραγματοποίησης των συνηθισμένων καθημερηνών της δραστηριοτήτων.

  Εικόνα 4: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες (1.5 έτος μετά την χειρουργική επέμβαση)
  Παρατηρείται η διατήρηση της αποκτηθήσης σταθερότητος και η ακεραιότητα των υλικών σπονδυλοδεσίας.

  Εικόνα 5: Μετεγχειρητικές φωτογραφίες (1.5 έτος μετά τη χειρουργική επέμβαση)
  Παρατηρούνται το ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα και η διατήρηση της πλήρους και ανώδυνης κινητικότητας του σώματος.

  Leave a reply →