• Περίπτωση Στ.Πα.: Οστεοαρθρίτιδα της κατ’ ώμον άρθρωσης

  Περίπτωση Στ.Πα.: Οστεοαρθρίτιδα της κατ’ ώμον άρθρωσης

  Η κα Στ.Πα. 67 ετών έπασχε χρονίως από επώδυνη και περιορισμένη κινητικότητα της δεξιάς κατ’ ώμον άρθρωσης, συνεπεία καταστροφής της αρθρικής επιφανείας της κεφαλής του βραχιονίου οστού. Η πάσχουσα είχε πρόβλημα ρευματικής πολυαρθρικής συνδρομής από νεαρή ηλικία και είχε ήδη υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη (αποσυμπίεση και σταθεροποίηση), στο ισχίο και στα γόνατα (ολικές αρθροπλαστικές).

  Για την αρθρίτιδα του δεξιού ώμου είχε υποβληθεί ήδη σε παρατεταμένη συντηρητική αγωγή (φυσιοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή), χωρίς ωστόσο να υπάρξει οιαδήποτε βελτίωση της λειτουργικότητος της άρθρωσης. Κατόπιν τούτων αποφασίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

  Λόγω της εκτεταμένης καταστροφής του αρθρικού χόνδου και της ύπαρξης οστεοφύτων, όπως διαπιστώθηκε στο προεγχειρητικό ακτινολογικό έλεγχο (απλές ακτινογραφίες και μαγνητική τομογραφία), αποφασίστηκε να γίνει αντικατάσταση της προσβεβλημένης αρθρώσεως δια της εφαρμογής ολικής αρθροπλαστικής του ώμου.

  DSC00651_osteoarthritida_stpa

  Εικ 1. Προσθιοπισθία ακτινογραφία δεξιού ώμου

  Εικ 1: Παρατηρείται η ύπαρξη υπακρωμιακών ασβεστοποιήσεων και φθορά του χόνδρου των αρθρικών επιφανειών

  Εικ 2: (α) Μετεγχειρητική προσθιοπισθία ακτινογραφία δεξιού ώμου (β) Μετεγχειρητική λοξή ακτινογραφία δεξιού ώμου
  Παρατηρείται η εφαρμογή ολικής αρθροπλαστικής. Η μετεγχειρητική κινητοποίηση υπήρξε φυσιολογική άνευ επιπλοκών.

  Στην χειρουργηθείσα εφαρμόστηκε ειδικό πρόγραμμα μετεγχειρητικής φυσιοθεραπευτικής αγωγής για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ώμου.

  Παρατήρηση: Η ολική αρθροπλαστική του ώμου δύναται να δώσει ικανοποιητική λειτουργική αποκατάσταση σε περιπτώσεις σημαντικής ανεπάρκειας αυτού.

  Leave a reply →