• Περίπτωση Αν. Μο. – Αυχεναλγία με Νευρολογικές Διαταραχές – Εκφυλιστικές Παθήσεις (Α.Μ.Σ.Σ.)

  Περίπτωση Αν. Μο. – Αυχεναλγία με Νευρολογικές Διαταραχές – Εκφυλιστικές Παθήσεις (Α.Μ.Σ.Σ.)

  Η Αν. Μο. 76 ετών αιτιάτο χρονίως για αυχεναλγία. Τα τελευταία έτη παρουσίασε νευρολογικές διαταραχές στα άνω και κάτω άκρα (Αυχενική μυελοπάθεια).

   

  Εικόνα 1: Προεγχειρητικές ακτινογραφίες της αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (Α.Μ.Σ.Σ.)
  Διαπιστώνεται η αναστροφή της φυσιολογικής αυχενικής λόρδωσης και υπεξάρθρημα του 5ου επί του 6ου αυχενικού σπονδύλου.

  Εικόνα 2: Προεγχειρητική αξονική τομογραφία της Α.Μ.Σ.Σ.
  Διαπιστώνεται η γωνίωση της αυχενικής μοίρας στο επίπεδο Α4-Α5-Α6

  Εικόνα 3: Προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία (Πλαγία και Εγκάρσια)
  Διαπιστώνεται η ύπαρξη α) απομυελινωτικής εστίας εντός του νωτιαίου μυελού στο ύψος του 5ου αυχενικού σπονδύλου β) στένωση του σπονδυλικού σωλήνα στο επίπεδο του 3ου, 4ου και 5ου αυχενικού σπονδύλου.

  Λόγω των νευρολογικών συμπτωμάτων αποφασίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

  Εικόνα 4: Διεγχειρητικές φωτογραφίες και ακτινογραφίες
  Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά χωρίς καμία διεγχειρητική ή άμεσα μετεγχειρητική επιπλοκή

  Η ασθενής κινητοποιήθηκε την επόμενη μέρα φέρουσα απλό αυχενικό κολλάρο για τρεις εβδομάδες.

  Εικόνα 5: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες
  Παρατηρούμε α) Βελτιωμένη τη λόρδωση της αυχενικής μοίρας β) Η σταθεροποίηση της Α.Μ.Σ.Σ. με κύλινδρο και πλάκα είναι ασφαλής παρά την υποκατάσταση δύο αυχενικών σπονδύλων με τον κύλινδρο.

  Leave a reply →