• Περίπτωση: Ιω. Ζο. – Εκρηκτικό κάταγμα σπονδυλικής στήλης (Σφαίρα) – Χειρουργική αντιμετώπιση

  Περίπτωση: Ιω. Ζο. – Εκρηκτικό κάταγμα σπονδυλικής στήλης (Σφαίρα) – Χειρουργική αντιμετώπιση

  Ο Ιω. Ζο. 60 ετών το 2009 υπέστη εκρηκτικό κάταγμα του 1ου οσφυικου σπονδύλου συνεπεία τυχαίου πυροβολισμού. Συνέπεια αυτού ήταν να εγκατασταθεί πλήρης κινητικο-αισθητική παραπληγία κάτωθεν του επιπέδου της βλάβης.

  Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση (χ.ε.) αλλαχού για αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού από τα παρεκτοπισθέντα οστικά τεμάχια και σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Περαιτέρω ο ασθενής υποβλήθηκε στη δέουσα φυσιοθεραπευτική αγωγή σε ειδικό κέντρο αποκαταστάσεως.

  Τρία έτη αργότερα διαπιστώθηκε αποσταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης συνεπεία κατάγματος του 4ου οσφυικού σπονδύλου με αποτέλεσμα να είναι προβληματική η στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

   

  Εικόνα 1: Προσθιοπίσθιες (α,β) και Πλάγιες (γ,δ) μετεγχειρητικές ακτινογραφίες.
  Παρατηρείται αποσυμπίεση και σταθεροποίηση της θωρακοσφυικής περιοχής της σπονδυλικής στήλης με α) Κύλινδρο τιτανίου που έχει υποκαταστήσει μερικώς τον εκραγέντα πρώτο οσφυικό σπόνδυλο και β) οπισθία σπονδυλοδεσία των παρακειμένων επιπέδων.

  Εικόνα 2: Πλάγιες ακτινογραφίες της ίδια περιοχής τρία χρόνια μετά την χειρουργική επέμβαση.
  Διαπιστώνεται κάταγμα του 4ου οσφυικού σπονδύλου, ο οποίος είναι ο κατώτερος που βρίσκεται εντός της σπονδυλοδεσίας και πιθανότητα εξεράγει από το υπερβολικό υπερκείμενο βάρος της σπονδυλικής στήλης – κορμού του παραλυτικού ασθενούς.

  Εικόνα 3: Μαγνητική τομογραφία της περιοχής του κατάγματος στον 4ο οσφυικό σπόνδυλο (Πλάγια λήψη – ακολουθία Τ1-Τ2).
  Παρατηρείται η έκρηξη του σπονδυλικού σώματος και η προκληθείσα παρεκτόπιση των τμημάτων του σπονδύλου.

  Εικόνα 4: Πλάγιες ακτινογραφίες σε κάμψη και έκταση.
  Είναι εμφανής η αστάθεια της περιοχής

  Προκειμένου να επιτευχθεί σταθερότητα στη σπονδυλική στήλη του πάσχοντος και να έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετείται καλύτερα όταν κάθεται, αποφασίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για περαιτέρω στήριξη της σπονδυλικής στήλης.

   

  Εικόνα 5: Διεχειρητικές φωτογραφίες
  Κατά τη χειρουργική επέμβαση, κατόπιν οπισθίας προσπελάσεως, έγιναν τα ακόλουθα:
  α) Υποκαταστάθηκε ο σπασμένος 4ος οσφυικος σπόνδυλος με πτυσσόμενο κύλινδρο τιτανίου
  β) Η σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης επεκτάθηκε προς τα κάτω μέχρι το ιερό οστούν και τα λαγόνια οστά της πυέλου με ειδικό σύστημα σπονδυλοδεσίας.

  Εικόνα 6: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες μετά την τελευταία χειρουργική επέμβαση (α.β) και δύο έτη αργότερα (γ,δ)
  Παρατηρείται η καλή στήριξη της σπονδυλικής στήλης και η διατήρησή της.

  Leave a reply →