• Περίπτωση: Σω. Μπ. – 63 ετών – Εχινόκοκκος Κύστη Σπονδυλικής Στήλης

  Περίπτωση: Σω. Μπ. – 63 ετών – Εχινόκοκκος Κύστη Σπονδυλικής Στήλης

  Ο κος Σω. Μπ. εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο (Μ) αιτιώμενος οσφυο-ισχιαλγία μετα νευρολογικών διαταραχών. Τα συμπτώματα είχαν εγκατασταθεί την προηγούμενη ημέρα. Ο κλινικός έλεγχος πιστοποιήσε τα προαναφερθέντα συμπτώματα. Ο ασθενής υποβληθηκε σε εκτεταμένο ακτινολογικό έλεγχο.

  Εικόνα 1 α, β

  Ακτινογραφία προσθιοπισθία και πλαγία του πνεύμονος – θώρακα. Δεν παρατηρήθηκε να υφίσταται παθολογική εξεργασία.

  Εικόνα 2 α, β, γ, δ, ε, ζ.  Αξονική τομογραφία – εγκάρσιες λήψεις.

  Παρατηρείται η ύπαρξη κύστεων εντός των μαλακών μορίων (μυών) στην οσφυική μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης.

  Εικόνα 3 α, β, γ, δ, ε.    Αξονική τομογραφία – εγκάρσιες λήψεις. Θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης.

  Παρατηρείται η ύπαρξη κύστεων εντός του σπονδυλικού σωλήνα οι οποίες πιέζουν τον νωτιαίο μυελό.

   

  Εικόνα 4 α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι.   Μαγνητική τομογραφία (ακολουθία Τ1 και Τ2) – εγκάρσια λήψη,  οσφυικής μοίρας σπονδυλικής στήλης.

  Παρατηρείται η ύπαρξη κύστεων 1: εντός των παρασπονδυλικών μυών και 2: εντός του σπονδυλικού σωλήνα.

   

  Εικόνα 4 α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ.   Μαγνητική τομογραφία (ακολουθία Τ1 και Τ2) οβελιαία λήψη της θωρακικής και οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

  Παρατηρείται η ύπαρξη κύστεων εντός των παρασπονδυλικών μυών και εντός του σπονδυλικού σωλήνα.

   

  Εικόνα 5 α, β, γ, δ,   Μαγνητική τομογραφία, μετωπιαία λήψη της οσφυικής μοίρας της σπονυλικής στήλης.

  Παρατηρείται η ύπαρξη κύστεων εντός του σπονδυλικού σωλήνα.

  Ο ασθενής υποβλήθηκε εκτάκτως σε χειρουργική αντιμετώπιση η οποία πραγματοποιήθηκε σε 2 χρόνους. Σε πρώτο χρόνο έγινε αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού δια ευρέων πεταλεκτομών σε μεγάλη έκταση της θωρακικής και οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Κατα την επέμβαση διαπιστώθηκε εξαιρετικά μεγάλη πίεση του νωτιαίου μυελού και των νεύρων απο κύστεις εχινοκόκκου, οι οποίες και αφαιρέθηκαν.

  Εικόνα 6 α, β, γ, δ, ε.    Αξονική τομογραφία – Θωρακικής και οσφυικής μοίρας σπονδυλικής στήλης.

  Παρατηρείται η ύπαρξη ευρείας πεταλεκτομής των σπονδύλων της θωρακικής και οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

  Μετωπιαία λήψη: Εικόνα 6 α, β, γ, δ.

  Εγκάρσια λήψη: Εικόνα 6 ε

   

  Σε δεύτερο χρόνο, μετά δεκαήμερο περίπου έγινε σταθεροποιήση της σπονδυλικής στήλης δια σπονδυλοδεσίας.

  Εικόνα 7 α, β, γ.  Διεγχειρητικές φωτογραφίες. Μετά απο ευρείας πεταλεκτομές σε πολλαπλά επίπεδα της σπονδυλικής στήλης έχει γίνει σπονδυλοδεσία της θωρακικής και οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

   

  Leave a reply →